W HOŁDZIE POWSTAŃCOWI ŚLĄSKIEMU


Jan Kwaśniewicz, naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Katowicach, senator RP Ryszard Majer, Sylwia Szymańska, burmistrz Blachowni, radni Dariusz Wącław i Jerzy Szkurłat oraz rodzina zmarłego upamiętniła śp. Adama Kmiecia, Powstańca Śląskiego, który spoczywa na cmentarzu parafialnym w Blachowni. Na pomniku naklejono specjalną biało-czerwoną plakietę.


Ppor. Adam Kmieć urodził się 24 grudnia 1895 r. w Pabianicach. W 1918 r. wstąpił do 1 pułku piechoty Legionów. Wraz ze swoją jednostką wojskową uczestniczył w 1918 r. w akcji rozbrajania Niemców. Brał również udział w wojnie polsko-czechosłowackiej oraz polsko-bolszewickiej. Walczył w III powstaniu śląskim.


Śp. Adam Kmieć za działalność na rzecz kraju został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Powstańczym oraz otrzymał odznakę 1 Brygady WP – medal za udział w walkach o Śląsk Cieszyński. Zmarł w7 listopada 1982 roku.

Akcja oznaczania grobów znakiem pamięci opracowanym przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Katowicach rozpoczęła się 5 lipca 2021 r. w dzień setnej rocznicy zakończenia III powstania śląskiego.


Znak pamięci „Tobie Polsko” ma formę proporczyka o rozmiarach ok. 20 x 8 cm wykonanego z porcelany nagrobnej. Umieszczono na nim inwokację „Tobie Polsko”, pod którą znajduje się wizerunek orła otoczonego datami powstań, a poniżej napisy „Grób Powstańca Śląskiego” i „Instytut Pamięci Narodowej”. Proporzec jest wzorowany na sztandarze powstańczym „Tobie Polsko”, który wykonano na początku 1920 r.

materiał źródłowy IPN w Katowicach
foto Dariusz Wącław