PLAC WOLNY OD SZKŁA, ZIELSKA I ZEPSUTEGO BUJAK NA SPRĘŻYNIE


26 czerwca pisałem o chyba zapomnianym placu zabaw przy ul. Korczaka 6a.


Dzięki działaniom Urzędu Miejskiego, szefa ZMK i jego pracownikom, dzieci znowu bezpiecznie mogą się bawić .


Zepsuty bujak wykopany, trawa przycięta i zniknęło szkło. Za chwile pojawi się nowy bujak sprężynowy i ławka. W imieniu małych mieszkańców bardzo dziękuje za szybkie i konkretne działania.

ZAGINĄŁ MIESZKANIEC BLACHOWNI

Komisariat Policji w Blachowni prowadzi czynności poszukiwawcze za zaginionym 75-letnim Józefem Nowakowskim, który w 26 czerwca br. wyszedł z miejsca zamieszkania i do chwili obecnej nie powrócił. Każdy, kto zna miejsce jego aktualnego pobytu lub w ostatnim czasie widział zaginionego, proszony jest o kontakt z policją.

Więcej na KMP Częstochowa / foto slaska.policja.gov.pl/

CHWASTY WYRWANE – DZIĘKUJĘ


Teren wokół kortów uwolniony od chwastów. Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji w upale i w ekspresowym tempie znowu spisali się na „6”.


Wyczyścili teren wokół obiektu, a także na powierzchni akrylowej od południowej strony.

INTERPELACJA W SPRAWIE BOISKA SAHARA

Wczoraj drogą elektroniczną Urzędowi Miejskiemu w Blachowni zwróciłem uwagę na fakt dewastowania terenu boiska Sahara.


Chodzi o zerwane i powyginane metalowe przęsła ogrodzenia obiektu od strony południowej. Jego brak sprawia, że na boisko z piłką wchodzą prywatne osoby. A przypomnę, że to boisko ma określony czas użytkowania. Przęsło ogrodzenia zostało wygięte i zerwane jeszcze 2 lutego br. tak, by zjeżdżający z pobliskiej górki na sankach mieli dłuższy tor ślizgu.


.

.

.

Innym mankament widać na korcie tenisowym. Jego południową część porastają coraz większe chwasty. Próba wyrwania zielska kończy się naruszeniem podłoża kortu. Grający w tenisa proszą też, aby obecnie zamocowaną siatkę do piłki siatkowej zamienić na taśmę do tenisa ziemnego. Bowiem podczas gry piłka przelatuje przez oczka siatki.

W WYRAZOWIE POWSTAJE NIELEGALNE SKŁADOWISKO OPON


W Wyrazowie na terenie byłego toru, który od prawie 30 lat nie spełnia wymogów obiektu sportowego, nieznani sprawcy sukcesywnie podrzucają zużyte opony.


Robią to skutecznie. Z jednym z mieszkańców sołectwa naliczyliśmy ich ponad 1400 sztuk.


-Opony na dawnym torze były, ale nie aż tyle – mówi jeden z mieszkańców Wyrazowa.


Naszym zdaniem zostały one podrzucone w ostatnich miesiącach.


.

.

W dodatku pojawiło się ponad 20 beczek po oleju.


Kiedy przywożono tu opony? Nie wiadomo.


Faktem jest, że na były tor nie można wjechać samochodem bo jest postawiona metalowa bramka zamknięta na kłódkę. Ale podobno co jakiś czas była zrywana.


-Boimy się, że w naszym sołectwie powstaje nielegalne składowisko zużytych opon, które potem ktoś może podpalić.


Sama zaś utylizacja zgromadzonych ponad 1400 gum może kosztować ponad 70 tys. zł – dodaje zorientowana mieszkanka sołectwa.

DEWASTACJA ALEJEK


Dzisiaj po godz. 15 mieszkańcy zgłosili, że jeden z miejscowych wędkarzy samochodem wjechał nad sam zbiornik wodny. Według prezesa OSiR Jacka Chudego pan tłumaczył się, że nie ma zamiaru dźwigać sprzętu wędkarskiego dlatego podjechał autem pod plażę, a dalej alejką w stronę wieży widokowej nad wodę. Prezes ośrodka o zdarzeniu powiadomił policję. W poniedziałek ma być przekazane nagranie z monitoringu.


Przypomnijmy niedawno dwóch kierowców swoimi samochodami wjechało alejkami pod wyspę.


A inni miłośnicy wypoczynku na rowerku wodnym niedawno rozpalili grilla niszcząc pływak.

ZŁOŻYŁEM KOLEJNĄ INTERPELACJĘ


Rodzice małych dzieci zauważają, że podczas ostatniego przeglądu placów zabaw przy ul. Korczaka 6a, w którym brali udział prawdopodobnie pracownicy ZMK, zapomniano o tym miejscu. Niestety na tym placu jedna z bujanek od ponad roku nie nadaje się do użytku.


.

Kolejne dwie są mało estetyczne co dla dzieci ma duże znaczenie. Plac porasta trawa,


a obok przy ul. Kubowicza jest składowisko szklanych butelek.


W dodatku jedna z ławek powoli się zapada i może podzielić los innej ławki, której już nie ma bo- spróchniała.

W KOŃCU WAKACJE!!!


„I to już jest koniec, nie ma już nic, jesteście wolni, możecie iść”. Tak można, dla potrzeb letniej kanikuły, sparafrazować tekst piosenki zespołu Elektryczne Gitary. 25 czerwca będzie ostatnim dniem tego pandemicznego roku szkolnego.


Teraz przez dwa miesiące klasy będą stały puste. Z wakacji cieszy się 822 uczniów i 145 nauczycieli. Jestem ciekawy kto bardziej?


Wszystkim uczniom życzę bezpiecznych wakacji. Słonecznych podróży, niezapomnianych przygód i znajomości oraz pięknych wrażeń. Wracajcie szczęśliwie do szkoły, bo tu nas was czekają stęsknieni nauczyciele 😉.

INTERPELACJE W IMIENIU MIESZKAŃCÓW

Na środowej sesji złożyłem kilka interpelacji. W imieniu mieszkańców z ul. Wspólnej w Ostrowach prosiłem o zainstalowanie po bokach progu zwalniającego dwóch słupków, które uniemożliwiłyby szybkie pokonywanie tego odcinka drogi. Mieszkańcy
zauważają, że motocykliści za nic mają ten próg i przy dużych prędkościach omijają przeszkodę bokiem. Inna kwestia, że sam spowalniacz jest tak niski, że bardziej jest on wyzwaniem dla piratów drogowych niż przeszkodą.

Proszę o naprawę odpływu przy chodniku przy ul. Korczaka 6a. Podniesiony odpływ na szerokości chodnika jest niebezpieczny dla starszych osób.

Zmotoryzowani mieszkańcy zwracają uwagę na fakt, że przejście dla pieszych na DK 46 w pobliżu ul. Cmentarnej w nocy jest słabo oświetlone i proszą o konkretne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa.


Po północnej stronie zbiornika mamy piękną plażę czy jednak będzie można się tam kąpać? Czy nad wodą nad naszym bezpieczeństwem będzie czuwać ratownik WOPR?

Mieszkańcy pytają się co z ogrodzonym brodzikiem dla dzieci, który jest nieczynny. Jeśli się nie nadaje do użytkowania to proszę go zburzyć, a jeśli jest dobry to proszę nalać wodę i udostępnić dzieciom. Mieszkańcy nie wiedzą dlaczego brodzik jest ogrodzony i nie ma do niego dostępu.

BURMISTRZ BLACHOWNI Z ABSOLUTORIUM

Rozpoczęła się sesja Rady Miejskiej w Blachowni. Burmistrz Sylwia Szymańska prezentuje 157. stronicowy „Raport o Stanie Gminy Blachownia za 2020 rok”.


Po trzykrotnym głosowaniu 13. „za” przy 2. wstrzymujących się, radni udzielili burmistrz wotum zaufania, zatwierdzili sprawozdanie finansowe oraz udzielili absolutorium za wykonanie budżetu za 2020 rok..


Życzenia i gratulacje od radnych.

-Bardzo dziękuję Państwu Radnym za udzielnie mi wotum zaufania i absolutorium – mówiła na zakończenie sesji burmistrz Sylwia Szymańska. Dziękuje też Mieszkańcom Gminy za mandat społeczny, za to, że mam możliwość działania i pracy na rzecz naszej społeczności. To dla mnie prawdziwy zaszczyt. Dziękuję Urzędnikom, Sołtysom, Pracownikom jednostek organizacyjnych, placówek oświatowych, Stowarzyszeniom i Organizacjom za wspaniałą współpracę. Wszystkim, którzy codziennie mnie wspierali dziękuję za to, że są. Dzięki Wam wszystkim dzisiejszy sukces jest wielką satysfakcją i motywacją do dalszego działania.

URZĄD MIEJSKI PRZYPOMINA O BUDŻECIE OBYWATELSKIM


Jak informuje UM w Blachowni, jak co roku, na budżet obywatelski nasza gmina przeznaczy kwotę 350.000,00 zł. Nabór wniosków potrwa do 6 lipca.
Należy podkreślić, że w dotychczasowych sześciu edycjach BO zrealizowano lub przygotowuje się do realizacji łącznie 100 zadań na ogólną kwotę ok. 2 mln zł. Zadania te stanowią znaczące i oczekiwane przez mieszkańców uzupełnienie głównych inwestycji wykonywanych przez władze samorządowe gminy. Są również bezpośrednim przejawem partycypacji społecznej w wydatkowaniu środków publicznych i umożliwiają podjęcie – przez mieszkańców gminy – indywidualnych i grupowych działań na rzecz zmiany najbliższego otoczenia. Budżet Obywatelski w Blachowni przyniósł wymierne efekty infrastrukturalne i buduje poczucie współodpowiedzialności władz samorządowych i mieszkańców w planowaniu i urzeczywistnieniu potrzebnych zmian z poszanowaniem zasad celowości, gospodarności i efektywności wydatkowania środków budżetowych.

Poniżej prezentowany jest harmonogram działań oraz kwoty przeznaczone na poszczególne obszary. Serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w procesie realizacji budżetu obywatelskiego w 2022 roku.

.

W ŚRODĘ SESJA ABSOLUTORYJNA

To będzie jedna z ważniejszych sesji w tym roku. Burmistrz Blachowni jako organ wykonawczy, zgodnie ustawą z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ma obowiązek przedstawić Radzie i Mieszkańcom Raport o stanie gminy za miniony rok. W środę Rada podejmie trzy ważne uchwały: o sprawozdaniu finansowym, wotum zaufania oraz uchwała absolutoryjna. Przed głosowaniem nad raportem o stanie gminy powinna odbyć się debata.


Raport o stanie gminy to 156 stronicowy dokument, który jest podsumowaniem działalności burmistrza w przedmiocie realizacji uchwał rady gminy, stanu finansowego gminy, polityki inwestycyjnej, programów, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz samej strategii gminy. Dokument prezentuje jak wciągu ostatniego roku zaszły zmiany.
-W rankingach krajowych, na tle innych gmin, Blachownia pnie się w górę. Wśród 606 gmin, Blachownia (wydatkach inwestycyjnych) skoczyła o 53 pozycje w górę i teraz zajmujemy 153 miejsce w kraju. W rankingu pozyskiwania środków europejskich jesteśmy na 547 pozycji, na 2477 gmin – mówiła na połączonych Komisjach burmistrz Sylwia Szymańska.
Według skarbnika Edyty Hoppe kondycja finansowa Gminy jest dobra. Sama pandemia nie miała większego wpływu na finanse naszej gminy.

-2020 był rokiem oszczędzania. Jednak z uwagi na niepewność jutra ograniczyliśmy wiele wydatków bieżących. Nie było imprez masowych. Urzędnicy nie dostali żadnych podwyżek, a zaoszczędzone środki zostaną przeznaczone na inwestycje – dodała burmistrz Szymańska.


Do najważniejszych zdań w 2020 roku była odbudowa chodnika przy Sienkiewicz 378 tys. zł, budowa ul. Księżycowa – 213 tys. zł , ul. Pogodnej – 153 tys. zł, ul. Chrobrego – 142 tys. zł, budowa remont ul. Korcza – Bankowa – Żeromskiego – 144 tys. zł, budowa parkingu przy Żeromskiego za 85 tys. zł. W zeszłorocznym budżecie wygospodarowano też środki na dokumentację projektową na remont biblioteki miejskiej, budowę ul. Helskiej oraz odwodnienie ul. Kubowicza (garaże). Część środków poszła na uzupełnienie oświetlenia ulicznego i budowę boiska w Cisiu. Sporo pieniędzy pochłonęła realizacja projektu rekultywacji zbiornika wodnego i modernizacja stanicy wodnej po północnej stronie zbiornika. Tradycyjnie nie zabrakło środków na budżet obywatelski – 314 tys. zł. i fundusz sołecki.
-Nasi Mieszkańcy w poprzedniej edycji złożyli aż 32 wnioski co świadczy o dużym zainteresowaniu. Największe zadanie z BO to tężnia za blisko 169 tys. zł, dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Cisie ponad 30 tys. zł czy poprawa bezpieczeństwa i estetyki sołectwa Gorzelnia Stara – ponad 24 tys. zł – wyjaśniała burmistrz Sylwia Szymańska.

Najważniejsze wiadomości w postaci specjalnego informatora, a dotyczące jak Blachownia się zmieniała w 2020 roku, do mieszkańców dotrą jeszcze w tym tygodniu.

PODMIEJSKA SZYKANA


Miesiąc temu na ul. Podmiejskiej (droga powiatowa) pojawiły się tzw. szykany. W sumie 7 od DK 46 do ul. Marynarskiej. Oznakowanie miało powstrzymać piratów drogowych. Jak się okazało niektórzy kierowcy nie dość, że nie zwolnili, to jeszcze szykany traktują jak narciarze alpejscy tyczki – zauważają mieszkańcy.


W tym przypadku ktoś wypadł z trasy.


Mieszkańcy zauważają, że pierwsza szykana jest ustawiona zaledwie 20 metrów od DK 46. Pozostałe są tak zamontowane, że wystarczy, iż kilku kierowców w jednym czasie wjedzie na tę ulicę, a kierowcy sami się zablokują.


Ma się wrażenie, że inżynier z Powiatowego Zarządu Dróg ustawił oznakowanie zza biurka i nie był w ogóle na tej ulicy.