KIEROWCO OD 1 CZERWCA WCHODZĄ ZMIANY W PRZEPISACH

Jak informuje rzecznik KMP w Częstochowie od 1 czerwca zaczynają obowiązywać nowe regulacje w ruchu drogowym.

-Zmiany te są naprawdę istotne z punktu widzenia nowych praw i obowiązków uczestników ruchu. Dotyczą zarówno kierujących, jak i pieszych. Nowe przepisy dokładnie precyzują również wzajemną relację pomiędzy kierującym a pieszym przechodzącym przez jezdnię.


Najważniejsze zasady zawarte w nowych przepisach
-pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdem (nie dotyczy tramwaju) już przy wchodzeniu na przejście dla pieszych,
-zabrania się pieszemu korzystania z telefonu lub innych urządzeń elektronicznych w sposób, który może ograniczać możliwość obserwacji sytuacji na jezdni podczas wchodzenia i przechodzenia przez przejście dla pieszych lub jezdnię,
-na drogach ekspresowych i autostradach kierujący jest zobowiązany do utrzymywania minimalnej odległości od poprzedzającego pojazdu obliczonej w metrach jako połowy wartości prędkości, z jaką się porusza (np. przy prędkości 120 km/h musi to być co najmniej 60 m),
-w obszarze zabudowanym przez całą dobę obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h, chyba że znaki drogowe stanowią inaczej.


Wprowadzenie zmian było niezbędne ze względu na postęp technologiczny i wszechobecne smartfony, z którymi rzadko się rozstajemy. Obecnie należy jeszcze większą uwagę przywiązywać do tego, co dzieje się na jezdni i chodniku, kiedy zbliżamy się do przejścia. W związku ze statystykami tragicznych wydarzeń na przejściach dla pieszych nowe obowiązki zostały nałożone zarówno na kierujących, jak i na pieszych.


Podkomisarz Sabina Chyra-Gierek dodaje – nowe przepisy wprowadzają bardzo istotne zmiany. Apelujemy zatem o zapoznanie się z nowymi regulacjami i stosowanie ich w codziennej rzeczywistości. Cel, jaki był zakładany przy ich wprowadzeniu, jest oczywisty: poprawa bezpieczeństwa, szczególnie pieszych. Pamiętajmy, że to bezpieczeństwo na drodze w największym stopniu zależy od nas samych.

Materiał KMP Częstochowa, foto. policja.gov.pl

URZĘDNICY BIORĄ WOLNE


4 czerwca w piątek Urząd Miejski w Blachowni będzie zamknięty. Urzędnicy w tym dniu będą odbierać dzień wolny za święto 1 maja, które przypadało w wolną sobotę.

DZIĘKUJEMY, ŻE BYLIŚCIE Z NAMI


.

10 piosenek maryjnych na Dzień Matki zaśpiewał dzisiaj zespół „Deo Decima”. Bardzo dziękujemy p. Robertowi Bisiowi za relacje na Facebooku Blachownia Miasto i Gmina.

https://pl-pl.facebook.com/blachowniamiastoigmina/videos/172214181515370/
Kto nie mógł posłuchać odsyłam do strony p. Roberta. Wystarczy skopiować adres fb.

DEO DECIMA – MAŁY KONCERT NA DZIEŃ MATKI


Z okazji DNIA MATKI zespół „Deo Decima” wszystkim Mamom zaśpiewa najpiękniejsze maryjne pieśni.


Początek koncertu 30 maja o godz. 16.15 w kościele pw. Matki Bożej Królowej Korony Polskiej w Blachowni.


Zaśpiewamy ponad 10 piosenek m.in. „Była cicha i piękna jak wiosna”, „Czarna Madonna”, „Po całej ziemi brzmi Ave Maryja” czy „Maryjo śliczna Pani”.


Serdecznie zapraszamy. Koncert będzie transmitowany także na facebooku.

foto Jasna Góra – maj 2019 roku.

„NIECH JERZYKI WYPROWADZĄ SIĘ DO LASU”


W ostatnim czasie słyszy się, że Blachownia nie jest przyjazna jerzykom. Co o tym mówi specjalista od jerzyków Jacek Tomasz Suchomel, z Akcji Społecznej „Jerzyk w Dzielnicy Stradom”.

MK -Dlaczego dzisiaj, po założeniu 60 budek dla jerzyków m.in. na Urzędzie Miejskim, Szkole Podstawowej Nr 1 i na kilku blokach, o Blachowni mówi się, że jest nieprzyjazna jerzykom?

JTS -To nie tak. Blachownia jest przyjazna jerzykom. Doceniam starania samych mieszkańców, którzy w ramach budżetu obywatelskiego wywalczyli domki dla jerzyków. Brawo. Wczoraj spod szpitala w Blachowni ktoś przywiózł do nas ptaszka, który przez kilka dni był przyklejony do pianki budowlanej. Jerzyk trafił do nas w bardzo ciężkim stanie, odwodniony. Na szczęście w porę został odklejony i teraz u nas wraca do zdrowia. Zatem w tej gminie nie brakuje osób wrażliwych na otaczającą przyrodę. Problem mamy, ale ze Spółdzielnią Mieszkaniową przy ul. Miodowej w Blachowni. Tam sytuacja małych ptaszków jest tragiczna. Z naszych obserwacji i informacji od samych mieszkańców, wynika, że wszystkie wloty do stropodachu zostały zastawione kratkami. Po ostatniej termomodernizacji bloków, SM dla ptaków dała osiem budek. To jakaś kpina, bo to wygląda tak jakbyśmy zniszczyli 100 gniazd jerzyka, a dali w zamian 8 budek. Teraz widać jak ptaki krążą nad blokami, bo nie mają się gdzie podziać. Wloty są zastawione kratkami. A przypomnę, że jerzyki są prawem chronione w Polsce.


MK -Czy w stropodachach mogą się znajdować jakieś martwe jerzyki?
JTS -Nie wiem, bo nie chcą nas tam wpuścić, a chętnie bym to sprawdził, co kryje stropodach. Niestety nasze podejrzenia są złe. Boimy się, że jednak są tam martwe ptaki.

MK -A próbował pan rozmawiać z prezesem z kimś z Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej, zwracając uwagę na problem?
JTS -Rozmawialiśmy telefonicznie. W spółdzielni była nasza koleżanka z pismem. Obiecywano nam, że na Walnym Zgromadzeniu 25 maja będzie poruszana ta sprawa. Dziwne, bowiem, gdy zasłaniano wloty ptakom, wtedy nie trzeba było zwoływać żadnych walnych spotkań. Ktoś sam podjął decyzję szybko i po cichu bez wiedzy mieszkańców. Po Walnym Zgromadzeniu do dzisiaj nie mamy żadnej odpowiedzi co dalej z zakratkowanymi wlotami dla jerzyków. Niestety, z przykrością muszę powiedzieć, że członkowie Zarządu SM mają zerowe pojęcie w tej sprawie. Zauważam głęboką niewiedzę, a nawet upór. Po prostu Zarząd spółdzielni nie jest przyjazny jerzykom. No bo jeśli jeden z członków Zarządu mówił mi w rozmowie telefonicznej – „niech jerzyki wyprowadzą się do lasu” to nawet nie mam siły tego komentować. Widać panowie ci robią sobie co chcą.


MK -Jeśli jednak będzie decyzja, aby odsłonić wloty to czy jerzyki jeszcze tam powrócą.
JTS -Powrócą w każdej chwili. Wystarczy tylko zdjąć kratki. Ale to wszystko długo trwa. Ptaki nie będą wiecznie czekać na decyzje prezesa SM. Nie wiem czy my nie zastosujemy „zielonej partyzantki”. Głęboko się zastanawiamy, aby podjechać tam ze zwyżką i pościągać kratki.

-Ale czy wtedy wy nie złamiecie prawa?
JTS -Takie działania nie są nielegalne, bowiem działamy w ochronie ptaków. Za nami stoi prawo, bo siedliska dla jerzyków są w Polsce chronione prawem i nie można ich niszczyć tak, jak to się robi na terenie Spółdzielni przy ul. Miodowej. I koniec kropka.


Raz jeszcze chcę podkreślić, że Blachownia jest przyjazna jerzykom. Kłopot mamy tylko ze spółdzielnią mieszkaniową.

Dziękuję za rozmowę.

JAK POMÓC JERZYKOM


Radzi pan Jacek Tomasz Suchomel działacz społeczny „Stradom Ostoją Dla Jerzyka”.
-Ptak leżący na ziemi nie poradzi sobie sam. Jeśli tam się znalazł to na pewno coś mu dolega. Możemy go zabrać do ciepłego miejsca i umieścić w pudełku po butach, robiąc w nim uprzednio otwory. Sprawdzamy czy nie ma obrażeń, możemy też skontrolować jego wagę (osłabienie to poniżej 40 g). W tym czasie nie karmimy i nie poimy. Następnego dnia można spróbować jerzyka wypuścić kładąc go na wyciągniętej dłoni w miejscu wolnym od jakichkolwiek przeszkód (nie podrzucamy). Jeśli ptak nie podejmie lotu, to znak, że coś mu dolega. Wtedy najlepiej przekazać ptaka osobie znającej się na tym gatunku.

RAPORT O STANIE GMINY BLACHOWNIA

Gotowy jest raport o stanie Gminy Blachownia za 2020 rok.


Dokument ten musi być zaprezentowany do 31 maja. Obejmuje on podsumowanie działalności burmistrza Blachowni poprzednim roku w sprawie realizacji: polityki, strategii i programów oraz uchwał Rady wraz z budżetem obywatelskim. Raport przedstawia dane dotyczące realizacji dochodów, realizacji wydatków czy pozyskanych zewnętrznych środków finansowych.
Zapewne podczas omawiania tego raportu będzie dużo na temat pandemia, która zaczęła się w marcu 2020 roku. Jak Covid 19 wpłynął na funkcjonowanie samorządu w Blachowni w porównaniu z rokiem ubiegłym. W debacie nad raportem o stanie gminy prócz radnych mogą wziąć udział także mieszkańcy.
Radni podczas najbliższej sesji będą mieli dwa ważne głosowania, które wiążą się ze sobą. Wotum zaufania dla burmistrza i absolutorium budżetowe.

ŻYCZENIA NA DZIEŃ SAMORZĄDU


.
W marcu 1990 r. Sejm RP kontraktowy uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym. Na jej podstawie w miejsce PRL-owskich rad narodowych wprowadzono rady gminy, które miały uprawnienia do wyboru przedstawicieli władzy wykonawczej. W miastach liczących powyżej 50 tys. mieszkańców zostali wybrani prezydenci, w mniejszych miejscowościach burmistrzowie, oraz w gminach wiejskich wójtowie. Kolejny etap reformy administracyjnej nastąpił w styczniu 1999 r. Polegał na wprowadzeniu dwóch dodatkowych szczebli samorządu – powiatów i samorządowych województw. Zwieńczeniem reformy samorządowej było wprowadzenie bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Pierwsze takie wybory odbyły się 27 października 2002 roku.

Dzień Samorządu Terytorialnego obchodzony 27 maja jest świętem nie tyko Burmistrza, Radnych czy Pracowników Urzędu Miejskiego. To także święto wszystkich Mieszkanek i Mieszkańców Gminy, którzy tworzą lokalną wspólnotę samorządową.

W tym symbolicznym Dniu Samorządu Terytorialnego, w którym świętujemy pierwsze, wolne wybory do rad gmin, pragniemy podziękować za działanie na rzecz społeczności lokalnej. Wszystkim, którzy współtworzyli i współtworzą samorząd życzymy wiary, optymizmu i wytrwałości. Oby trud codziennej pracy był wynagradzany życzliwością ze strony ludzi oraz świadomością, że wysiłek samorządowy przyczynia się do rozwoju naszej gminy i naszego regionu.

Burmistrz Blachowni Sylwia Szymańska
Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Hreczański

PIELĘGNACJA ZIELENI


Pracownicy OSiR w Blachowni prowadzą wiele prac związanych z porządkowaniem terenów gminy, a także samą pielęgnacją zieleni. Widać to niemal na każdym kroku. Dzisiaj prace trwają przy pomniku. Tuje zostaną przycięte do 3,5 m.


Także żywopłot poczuje się jak „żołnierz rekrut”. Będzie czysto i wszystko pod sznurek, jak w wojsku.

KOMISJA POZYTYWNIE OPINIUJE WYKONANIE BUDŻETU ZA 2020 ROK

Komisja Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Blachowni na dzisiejszym posiedzeniu wydała pozytywną opinię za wykonanie budżetu Gminy Blachownia za 2020 rok i wnioskuje o udzielenie absolutorium burmistrzowi Blachowni. Za głosowało 6 radnych 3 się wstrzymało.

Uzasadnienie.
Członkowie Komisji na posiedzeniach: 29 marca i 25 maja oraz połączonych Komisjach 28 kwietnia
-zapoznali się z aktualną sytuacją finansową Gminy Blachownia,
-analizowali planowane i wykonane inwestycje na terenie Gminy Blachownia,
-analizowali zaciągnięte kredyty pod względem celowości i zgodności ich wydatkowania,
-zapoznali się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,
-analizowali sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Blachownia za 2020 rok,
-wypracowali opinię do projektu uchwały z wykonania budżetu za 2020 rok.

Jak się kształtują dochody i wydatki za ubiegły rok?
Wykonanie dochodów budżetowych ogółem za rok 2020 wynosi 59.757.812,38 zł w tym dochody majątkowe – 4.546.337,92 zł,
dochody bieżące – 55.211.474,46 zł, w tym dochody na realizację zadań zleconych – 17.036.878,30 zł.
Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych zostały wykonane w 98,30 proc. planu, tj. kwotą 17.036.878,30 zł.
Wpływy ze sprzedaży majątku komunalnego – 813.949,69 zł.
Na 2020 rok zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 3 mln zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 635.320,18 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.364.679,82 zł.

Wykonanie wydatków budżetowych ogółem za 2020 rok wynosi – 55.614.518,03 zł, tj. 92 93 proc. planu, w tym wydatki majątkowe: 5.148.503,27 zł, wydatki bieżące – 50.466.014,76 zł, w tym wydatki na realizację zadań zleconych – 17.036.878,30 zł.

W okresie sprawozdawczym sytuacja finansową Gminy Blachownia była stabilna, a wskaźniki wykonania dochodów budżetowych należy ocenić jako bardzo dobre.

Ocena realizacji wykonanych zadań inwestycyjnych w Gminie Blachownia w 2020 r.
Do najważniejszych zadań inwestycyjnych należały:
-Budowa łącznika Korczaka-Bankowa-Żeromskiego – 114.335,53 zł,
-Budowa ul. Pogodnej – 153.504 zł,
-Modernizacja ul. Księżycowa – 213.858,56 zł,
-Dokumentacja projektowa- odwodnienie Kubowicza (w budowie) – 29.766 zł,
-Odbudowa stanu pierwotnego drogi i chodnika ul. Sienkiewicza- porozumienie z Powiatowym Zarządem Dróg – 378.225 zł,
-Zagospodarowanie terenów przyległych do zalewu – 1.009.800 zł,
-Modernizacja przystani wodnej – 156.210 zł,
-Rekultywacja Zbiornika- Projekt – 1.430.690 zł,
-Rekultywacja Zbiornika- Projekt – 252.474,78 zł,

Były też zadania z budżetu obywatelskiego m.in.: dofinansowanie do zakupu samochodu PICK UP OSP Cisie – 30.707 zł,
Budowa tężni solankowej – 168.900 zł,
Nakłady ogółem – 312.316,34 zł.
Fundusz sołecki nakłady ogółem – 36.525,34 zł.

Wnioski końcowe
Komisja Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Blachowni, po analizie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Blachownia za 2020 rok, w wyniku głosowania pozytywnie oceniła wykonanie budżetu Gminy Blachownia za miniony rok.

Za udzieleniem absolutorium głosowało 6 radnych radnych (Ewelina Gajzner, Jerzy Szkurłat, Tomasz Czech, Tadeusz Borek, Krzysztof Czerwik i Marek Kułakowski. 3 osoby wstrzymały się.

Katarzyna Borycka, przewodnicząca Komisji Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Blachowni.
Wtorkowe obrady Komisji prowadził wiceprzewodniczący Jerzy Szkurłat

Komentarz
To był trudny rok dla budżetu naszej gminy. Ze względu na trwającą pandemię oraz wprowadzonych zmian w opodatkowaniu dochodów m.in. zerowego PIT dla osób do 26. roku życia, podwyżki kosztów uzyskania przychodów dla pracowników, obniżki stawki PIT w progu skali podatkowej. Spadek wpływów z PIT i CIT był widoczny także w kasie gminy Blachownia. Były one niższe w stosunku do wcześniejszych planów. Dalsze prognozowanie ile środków może wpłynąć do kasy gminy może trochę przypominać wróżenie z fusów. Dlatego tym bardziej burmistrz Blachowni i jej służbom należą się słowa uznania za dobrą realizację zeszłorocznego budżetu. Niestety ten rok może być jeszcze trudniejszy bowiem z raportu FitchRatings wynika, że dochody podatkowe w 2021 roku dla gmin mogą pozostać na jeszcze niższym poziomie niż w 2019 roku.

BO – RUSZA KOLEJNA EDYCJA

Dotychczas sześciu edycjach BO naszej gminie zrealizowano, i przygotowuje się do realizacji, łącznie 100 zadań na kwotę blisko 2 mln zł.

-Zadania BO stanowią znaczące i oczekiwane przez naszych mieszkańców uzupełnienie głównych inwestycji wykonywanych przez władze samorządowe. Są również bezpośrednim przejawem partycypacji społecznej w wydatkowaniu środków publicznych i umożliwiają podjęcie – przez samych mieszkańców – indywidualnych i grupowych działań na rzecz zmiany najbliższego otoczenia. Budżet Obywatelski w Blachowni przyniósł wymierne efekty infrastrukturalne i buduje poczucie współodpowiedzialności władz samorządowych i mieszkańców w planowaniu i urzeczywistnieniu potrzebnych zmian z poszanowaniem zasad celowości, gospodarności i efektywności wydatkowania środków budżetowych – wyjaśnia burmistrz Sylwia Szymańska.

ÓSMOKLASIŚCI PISZĄ EGZAMIN


We wtorek język polski, w środę matematyka, a w czwartek język nowożytni czyli angielski. Uczniowie klas ósmych przystępują do pierwszego poważnego egzaminu.


25 maja język polski (czas trwania 120 min. w przypadku uczniów z wydłużonym czasem do 180 min.).
26 maja matematyka (czas trwania 100 min. w przypadku uczniów z wydłużonym czasem do 150 min.)
27 maja język angielski (czas trwania 90 min. w przypadku uczniów z wydłużonym czasem do 135 min.).


Pisanie egzaminu będzie się odbywać z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego.

Na wtorek najważniejsze pytanie to jakie się pojawią tematy? „Zemsta” Aleksandra Fredry? „Świtezianka”? „Dziady cz. 2″ – Adama Mickiewicza? A może „Opowieść wigilijna” Karola Dickensa?
Wiadomo, że oceniany będzie m.in. język, styl, realizacja tematu, słownictwo, ortografia, interpunkcja i czytelność.

WSZYSTKIM ÓSMOKLASISTOM ŻYCZĘ POŁAMANIA DŁUGOPISÓW, A POTEM, ABY DOSTALI SIĘ DO WYMARZONYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH.

SOLANKA W PRZEDDZIEŃ MATKI

Zdrowy prezent na Dzień Matki. Tężnia solankowa jest już czynna. Inwestycja prozdrowotna, zbudowana w ramach budżetu obywatelskiego, ma 4 m długości, 1,35 m szerokości i 3,65 m wysokości.

Jak działa tężnia solankowa? Pod zbiornikiem znajduje się solanka, która będzie pompowana na tarninę śliwy. Dalej z wilgotnych gałązek solanka będzie naturalnie odparowywać, wytwarzając intensywny aerozol. Powietrze wokół tężni będzie nasycone mikroelementami, które będziemy wchłaniać do organizmu przez błony śluzowe układu oddechowego oraz skórę. Najintensywniejsze parowanie solanki trwa przy słonecznej i wietrznej pogodzie. Najsłabiej przy opadach deszczu, a nocy w ogóle.


Ta oryginalna solanka z Zabłocia ma największą na świecie zawartość jodu dochodzącej do 140 mg/litr. Wspomaga ona leczenie chorób dróg oddechowych: astmy oskrzelowej, przewlekłego, chronicznego zapalenia oskrzeli i płuc, pylicy płuc, ataków utrudnionego oddychania lub duszności, uporczywego kaszlu, alergicznego schorzenia nosa i zatok, chronicznego zapalenia zatok i gardła, niedoczynności tarczycy, schorzeń dermatologicznych, nerwic, stanów przemęczenia, spadku odporności na stres.

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA

PLANOWE DZIAŁANIA I PODRZUCANIE ŚMIECI

Mieszkaniec, podpisujący się „Gość Wczasowy” informuje mnie o stertach gałęzi i śmieci po północnej stronie stawu. Swoją troskę o środowisko podparł sesją fotograficzną.

.

.

.

.

„Proszę zobaczyć jak zaśmiecana jest nasza Blachownia. Tym razem za tzw. wodną kafejką ktoś nawiózł mnóstwo gałęzi i je pozostawił. Pojawiły się też jakieś worki”. Tyle mieszkaniec.

Teren gdzie składowane są gałęzie należy do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Blachowni. Pytamy więc prezesa Jacka Chudego czy wiadomym jest mu coś w tym temacie?


-Przede wszystkim nie ma mowy o nielegalnym składowaniu gałęzi. Pochodzą one z cięć pielęgnacyjnych w parkach. Jak widać na skwerach czy na ścieżkach wokół zbiornika wodnego (mam nadzieję, że mieszkańcy to widzą) prowadzimy planowe prace. Do nich zalicza się także wywożenie wyciętych gałęzi na działkę gminną przy ul. Wczasowej. Dopiero po zakończeniu wszystkich prac pielęgnacyjnych przystąpimy do utylizacji gałęzi tzw. rębakiem. Zapewniam, że wszystkie działania są pod moją kontrolą i są wpisane w plan pracy naszego ośrodka na terenach rekreacyjnych. Co do śmieci i pozostałości jakie zauważyłem chyba po remoncie łazienki jak i wyrwanych korzeni żywopłotu, zostały one podrzucone przez nieznane osoby. Mimo zainstalowania progu drogowego i znaku drogowego – zakazu ruchu wszelkich pojazdów ktoś wjechał i podrzucił nam śmieci. Do końca miesiąca planuję zamontować tam tzw. fotopułapkę. Przypomnę, że teren ten był uporządkowany (wywóz śmieci) i wyrównany w marcu 2019 roku – wyjaśnia Jacek Chudy prezes OSiR w Blachowni.

ZMOTORYZOWANE WĘDKOWANIE

Pan Robert z Blachowni przesłał mi dzisiaj zdjęcie informując jak samochodami są rozjeżdżane alejki nad zbiornikiem wodnym, które przecież były budowane za duże pieniądze.


Niedziela, godz. 6.30, aż trudno uwierzyć rejon wyspy. Dwóch zmotoryzowanych wędkarzy, od parkingu za rzeką przy ul. Kubowicza, wjechało autami za wyspę. Pan Robert zapowiedział, że zdjęcia przekaże policji.