WITAMY NOWY ROK

Za chwilę będziemy witać NOWY ROK.

Póki co warto wrócić do wspomnień ciekawych koncertów czy poprzednich Sylwestrów.

Nagranie Robert Biś i TV Miejska

A teraz zaproszenie na tegorocznego Sylwestra i życzenia.Wszystkim mieszkańcom naszej Gminy życzę spełnienia wszelkich marzeń, w 2020 roku więcej zdrowia, więcej miłości i więcej szczęścia.

ZGŁOSZENIA DO STATUETKI STAROSTY CZĘSTOCHOWSKIEGO

Jak informuje starostwo powiatu częstochowskiego, 7 stycznia 2020 roku upływa regulaminowy termin zgłaszania kandydatów do statuetek starosty częstochowskiego.
Tym razem kandydatów można zgłaszać nie do siedmiu jak w latach poprzednich, a do pięciu kategorii:
-edukacja i kultura,
-samorządność i polityka społeczna,
-sport i turystyka,
-przedsiębiorczość,
-inne szczególne osiągnięcia i wydarzenia.

Co ciekawe można zgłaszać dotychczasowych zdobywców statuetek, ale po upływie 5 lat od tego wyróżnienia. Kandydatów, czyli osoby fizyczne jak i prawne, mogą zgłaszać radni powiatu częstochowskiego, przewodniczący rad miast i gmin z naszego powiatu, burmistrzowie i wójtowie gmin częstochowskiego, laureaci poprzednich edycji statuetek starosty częstochowskiego oraz organizacje pozarządowe, realizujące zadania na rzecz mieszkańców powiatu częstochowskiego.
Wnioski przyjmowane są w siedzibie starostwa przy ul. Sobieskiego 9 (kancelaria, pok. nr 3).

Z Blachowni do tej pory statuetkę zdobyli m.in. lek. Antoni Rother, strażacy OSP Cisie i Bogusław Marchewka, dyr. DPS.

INTERPELACJA W SPRAWIE OŚWIETLENIA

Na ostatniej sesji złożyłem interpelacje m.in. w sprawie oświetlenia dwóch parków przy ul.Sienkiewicza. Chodzi o nowy skwer oraz ten przy Pl. Konstytucji im. Tarnawskiego. Skwery te mieszkańcom jawią się niczym dwa światy. Jasna i ciemna strona mocy.

Nowy jasny, dobrze oświetlony, że można szukać igły.

Drugi słabiej doświetlony. Mniej lamp, więcej drzew, które przysłaniają i tak słabe oświetlenie. Prosiłem p. burmistrz, aby w miarę wolnych środków w 2020 roku doświetlić ten park, przez który obecnie po zmroku trochę strach się poruszać. Być może wystarczy mocniej przyciąć drzewa i wymienić zarówno oprawę jak i żarówki w lampach.

WYSTRZAŁOWY SYLWESTER


Komenda Główna Policji przypomina i apeluje.

Nadchodzi najbardziej oczekiwana noc – Sylwester. Większość z nas chce przeżyć ten czas w niezapomniany i huczny sposób. Warto jednak w czasie przygotowań do powitania Nowego Roku pomyśleć o zasadach bezpiecznego obchodzenia się z fajerwerkami. W jedną noc sylwestrową odpalamy więcej fajerwerków niż przez cały rok. W tym czasie na terenie Unii Europejskiej dochodzi do kilkuset poparzeń, zranień i pożarów, a nawet wypadków śmiertelnych. Przyczyną większości jest niewłaściwe użytkowanie fajerwerków i nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Pamiętajmy, że fajerwerki są materiałami wybuchowymi i muszą być używane ostrożnie i zgodnie z instrukcją. Policjanci na bieżąco sprawdzają punkty handlowe oferujące fajerwerki i interweniują w sytuacjach naruszania zakazu ich używania.

Pamiętajmy, że prawo zakazuje używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych, za wyjątkiem 31 grudnia oraz 1 stycznia. Przedwczesne próby pirotechniczne i odpalanie resztek są niedozwolone prawem. W większości gmin wprowadzono okresowe ograniczenia w stosowaniu materiałów pirotechnicznych. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, w okresie objętym zakazem ich stosowania, zgodę na używanie materiałów pirotechnicznych wydaje właściwy wójt, burmistrz, prezydent miasta.

Pamiętajmy:
Ograniczenia w używaniu fajerwerków wprowadzają zarówno przepisy kodeksu wykroczeń, jak i przepisy prawa miejscowego;
Sprzedaż niepełnoletnim fajerwerków lub petard jest przestępstwem i każdy, kto dopuszcza się takiego czynu, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2;

Informujmy policję o handlowcach, którzy sprzedają petardy dzieciom. Uchroni to najmłodszych, którzy często padają ofiarami fajerwerków;
Pod żadnym pozorem fajerwerków nie powinny odpalać dzieci, które muszą być pod stałą opieką osób dorosłych;
Kupujmy fajerwerki u sprawdzonych, rzetelnych sprzedawców i stosujmy się do instrukcji zamieszczonych na opakowaniach fajerwerków.
Przed zakupem materiałów pirotechnicznych należy sprawdzić, czy:

Obudowa nie posiada żadnych wad mechanicznych: pęknięć, przerwań, wgnieceń czy wybrzuszeń;
Elementy składowe są dobrze ze sobą połączone i nie przesuwają się;
Podana jest nazwa producenta wraz z danymi adresowymi;
Wyrób, który jest przeznaczony do pionowego ustawienia na podłożu lub wkopania w ziemię, jest wyposażony w oprzyrządowanie, pozwalające na właściwe ustawienie w sposób wykluczający przewrócenie lub przechylenie się w trakcie działania;
Petarda przeznaczona do trzymania w dłoni posiada uchwyt zapewniający bezpieczne utrzymanie podczas palenia (nigdy nie próbujmy odpalać z dłoni nieprzeznaczonych do tego środków pirotechnicznych!);
Dołączona jest instrukcja obsługi w języku polskim, zawierająca co najmniej: informację dotyczącą sposobu odpalenia oraz ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa podczas użytkowania.
Podczas używania wyrobów pirotechnicznych pamiętajmy:

Wyroby pirotechniczne i ich odpalanie to niebezpieczna zabawa, dlatego wolno je odpalać wyłącznie pod nadzorem dorosłych;
Należy czytać instrukcje, bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta i zwrócić uwagę na ostrzeżenia. Wybuchająca nagle petarda nie tylko może spowodować oparzenia rąk i twarzy, ale także poważniejsze uszkodzenia ciała, np. utratę wzroku, palców lub całej ręki;
Korzystając z fajerwerków należy wybrać miejsce, w którym nie zrobimy nikomu krzywdy i niczego nie zniszczymy. Sprawdźmy, czy na drodze ładunku nie znajdują się drzewa lub linie energetyczne. W pomieszczeniach zamkniętych oraz w pobliżu obiektów mogących być narażonych na pożar nie wolno używać wyrobów pirotechnicznych;
Zachowajmy bezpieczną odległość – jest ona podana w instrukcji obsługi. Nigdy nie pochylajmy się nad ładunkiem – stańmy z boku i trzymajmy źródło ognia w wyciągniętej ręce;
W stanie nietrzeźwym oraz w okolicznościach mogących narazić innych na niebezpieczeństwo nie odpalajmy petard;
Jeśli po odpaleniu fajerwerku lub wypaleniu lontu okaże się, że nie eksplodował, nie podchodźmy, aby sprawdzić, co się stało;
Huk petard niepokoi zwierzęta, szczególnie psy. Zadbajmy wiec, by nasze czworonogi nie zakłócały spokoju innym i nie były narażone na odgłosy wybuchów;
Gdy doszło do wypadku, wezwijmy służby ratownicze: straż pożarną, pogotowie.
Petardy, rakiety, pochodnie, rzymskie ognie są nieodłącznymi elementami sylwestrowej zabawy. Pamiętajmy aby kupować je w sposób przemyślany, zgodnie z zasadami zdrowego rozsądku!
ZADBAJMY WSPÓLNIE O TO, ABY KONIEC STAREGO ROKU I POCZĄTEK NOWEGO ROKU BYŁ DLA NAS WSZYSTKICH MIŁY I BEZPIECZNY.

A najlepiej dla samych zwierząt, aby Nowy Rok przywitać hucznie, ale bez petard oraz innych fajerwerków.

WIGILIA GMINNA

Kolęda dla nieobecnych

A nadzieja znów wstąpi w nas. Nieobecnych pojawią się cienie
Uwierzymy kolejny raz. W jeszcze jedno Boże Narodzenie
I choć przygasł świąteczny gwar. Bo zabrakło znów czyjegoś głosu
Przyjdź tu do nas i z nami trwaj. Wbrew tak zwanej ironii losu

Zbigniew Preisner


Gminną wigilię od modlitwy i czytania fragmentu Ewangelii wg. św. Łukasza rozpoczął ks. proboszcz Tomasz Wrona.


.

Życzenia obecnym na sali i wszystkim mieszkańcom Gminy składali Sylwia Szymanśka, burmistrz Blachowni oraz w imieniu Rady Paweł Hreczański, przewodniczący Rady Miejskiej.


Potem rozpoczął się wieczór kolęd.


Najpiękniejsze polskie i zagraniczne kolędy, pod dyrekcją Piotra Janika, zagrała Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy MDK w Blachowni.


Chór – Con Amore z Wręczycy Wielkiej


Kolędy śpiewał Zespół „Blachownianie”


.

.

.

Zespół „Flow” śpiewający przy Stowarzyszeniu Rozwoju Starej Gorzelni i Wielkiego Boru mocno rozruszał publiczność.


.

Po wspólnym śpiewaniu kolęd, łamiąc się opłatkiem, nastąpił czas składania sobie życzeń.

ŚWIĄTECZNY NUMER


Mamy nowy numer biuletynu informacyjnego „Naturalnie Blachownia”.


W świątecznym wydaniu m.in. o otwarciu CAO, miejskiego lodowiska, wizycie samorządowców Radomska w Blachowni, o kursie samoobrony i oświacie.

OD PONIEDZIAŁKU JEDZIEMY OBWODNICĄ

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, (wcześniej, jak tłumaczył UM w Blachowni, o wszelkich utrudnieniach ani wykonawca, ani DDKiA nie powiadamiał urzędu) od 23 grudnia kierowcy będą mogli korzystać z nowego odcinka A1, w tym również 4-kilometrowego fragmentu od węzła Częstochowa Blachownia do Częstochowa Południe.

-Udostępnimy do ruchu trasę główną i zapewnimy pełną funkcjonalność węzłów Częstochowa Północ i Częstochowa Południe – czytamy na stronie GDDKiA. -To pozwoli wyprowadzić ruch tranzytowy z miasta, zarówno pojazdów ciężarowych jak i osobowych.


Jak informuje GDDKiA, w ciągu 150 dni, łącznie z niedzielami, zrealizowano roboty o łącznej wartość ponad 400 mln zł. W szczytowym okresie na budowie pracowało ponad 1000 osób, w tym ponad 800 pracowników fizycznych wraz z operatorami sprzętu i kierowcami oraz około 200 osób personelu wykonawcy. Pracowano po 16 godzin na dobę, 7 dni w tygodniu, a przy niektórych robotach bez przerwy. Ułożono 330 tys. mkw. nawierzchni z betonu cementowego, 200 tys. mkw. nawierzchni bitumicznych oraz wykonano 500 tys. m sześciennych wykopów i nasypów. To przełożyło się na ok. 20 km dwujezdniowej autostrady. Dokończono budowę 25 obiektów mostowych, wykonano pięć przepustów skrzynkowych i dokończono budowę 30 przepustów na trasie głównej autostrady A1. Wykonano podziemny zbiornik retencyjny, 50 km umocnionych rowów drogowych i 10 km kanałów deszczowych. Zamontowano 3600 słupów ekranów akustycznych o łącznej masie 900 ton.

Węzły Częstochowa Blachownia i Częstochowa Jasna Góra GDDKiA udostępni dla ruchu w terminie późniejszym. Konkretów nie przedstawiono.


Warto dodać, że cała ul. Piastów jest już przejezdna. Można nią dojechać do nowego ronda do Łojek omijając praktycznie niemal całą ul. Długą.
Przy okazji w Blachowni pojawiło się drugie rondo. Jak długo będzie czynny przejazd całą Piastów, czy wykonawca znowu go nie zamknie tego nie wiadomo. Bo wykonawca prac i GDDKiA do tej pory nie widzieli potrzeby informowania UM Blachowni czyli także mieszkańców o utrudnieniach.

BUDŻET PRZYJĘTY


Budżet na 2020 rok przyjęty.


Za głosowało 12 radnych, wstrzymały się 3 osoby.

Za przyjęciem budżetu czyli dalszym rozwojem naszej Gminy głosowali:
Barbara Bagmat
Małgorzata Bernat
Katarzyna Borycka
Ewelina Gajzner
Tadeusz Borek
Tomasz Czech
Krzysztof Czerwik
Paweł Hreczański
Tomasz Rećko
Jerzy Szkurłat
Dariusz Wącław
Marek Kułakowski


Szefowie komisji prezentują opinie.


Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Rećko zapoznaje Radnych z opinią RIO.

BO MIESZKAŃCY WYBRALI TĘŻNIĘ

Znamy wyniki głosowania w Budżecie Obywatelskim 2020. Do podziału było 350 tys. zł, a głosowaliśmy na 31 zadań.

W Blachowni (kwota do podziału 172 tys. zł) wygrało jedno zadanie B02 Tężnia solankowa „Małgorzata”, na którą zagłosowało 295 osób. Kwota na tę inwestycję to ponad 168.900 tys. zł
II miejsce (bez realizacji) – B18 „Pakuj się do szafki – dbaj o kręgosłup” w SP 3. Na to zadanie oddano 230 głosów. Ten projekt miał szanse zająć pierwsze miejsce jednak niestety było sporo źle wypełnionych kart.
III miejsce (też bez realizacji) – B09 „Remont wewnętrznej drogi spółdzielczej plus budowa parkingu przy ul. Miodowej nr 3 i 5. Na to zadanie głosowało ponad 100 osób.

W sołectwach naszej gminy nie weszły jedynie dwa zadania.
Z Konradowa S10 „Montaż wiaty przystankowej – ul. Długiej”.
W Łojkach S01 „Piosenka jest dobra na wszystko”.
Pozostałe zadania z Konradowa, Gorzelni Starej i Nowej, Cisia, Wyrazowa i w Łojek przeszły.

Na wszystkie zadania zagłosowało w sumie 1648 osób w tym 203 drogą elektroniczną. Głosów nieważnych było aż 56.


.