INTERPELACJA W SPRAWIE OŚWIETLENIA

Na ostatniej sesji złożyłem interpelacje m.in. w sprawie oświetlenia dwóch parków przy ul.Sienkiewicza. Chodzi o nowy skwer oraz ten przy Pl. Konstytucji im. Tarnawskiego. Skwery te mieszkańcom jawią się niczym dwa światy. Jasna i ciemna strona mocy.

Nowy jasny, dobrze oświetlony, że można szukać igły.

Drugi słabiej doświetlony. Mniej lamp, więcej drzew, które przysłaniają i tak słabe oświetlenie. Prosiłem p. burmistrz, aby w miarę wolnych środków w 2020 roku doświetlić ten park, przez który obecnie po zmroku trochę strach się poruszać. Być może wystarczy mocniej przyciąć drzewa i wymienić zarówno oprawę jak i żarówki w lampach.