MŁODZI RADNI WYBRALI SWOJE WŁADZE

W nocy z niedzieli na poniedziałek Amerykańska Akademia Filmowa na wielkiej gali Dolby Theatre w Los Angeles przyznała swoje oskary. Kilka godzin później w Blachowni Młodzieżowa Rada Miejska w MDK wybrała swoje władze.

 

radafotoNową przewodniczącą została Paulina Krawczyk. Jej zastępcami – Karolina Florek i Maciej Nowacki. Na sekretarza wybrano Klaudię Bagmat, a na skarbnika Karolinę Głębocką

W pierwszej sesji MRM brało udział 14 osób.

 

 

przewod

 

Jeśli nowa Rada będzie tak pracować jak jej przewodnicząca śpiewać, to możemy być spokojni o funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Blachowni.

 

Wszystkim wybranym serdecznie gratuluję.

ŻOŁNIERZE SŁUSZNEJ SPRAWY

zwyklJeszcze do niedawna wydawali się zapomniani. Żołnierze niezłomni, którzy po II wojnie światowej nie godzili się na władzę komunistów, nie złożyli broni i walczyli o słuszną Polskę. Ginęli od kuli i ginęli w pamięci narodu. Jednak dzięki inicjatywie prezydenta Lecha Kaczyńskiego – 1 marca został ustanowiony jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dzięki dniu Ich pamięci, żołnierze antykomunistycznego podziemia w Polsce, wracają do pamięci i dzisiaj mówimy o nich jak o bohaterach.  CZEŚĆ WASZEJ PAMIĘCI 

PRZEDSZKOLE JAK NOWE

Blachowniański Urząd Miejski informuje, że dobiega końca opracowanie dokumentacji technicznej, niezbędnej do uzyskania pozwolenia budowlanego na kompleksową modernizację obiektu Publicznego Przedszkola nr 2 przy ul. Żeromskiego 4A.

 

Więcej można przeczytać na http://blachownia.pl/news/przedszkole_jak_nowe/

 

SESJA Z NADZWYCZAJNYMI EMOCJAMI

Najważniejszym i jedynym punktem nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Blachowni, na wniosek 4. radnych Państwa: Ireny Popczyk, Jacka Roguta, Cezarego Osińskiego i Henryka Kani, było podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Blachownia, położonego w sołectwie Łojki, w rejonie ulic Długiej, Piastów i Polnej.

Środowa sesja miała związek ze złożonym wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na magazynowaniu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne na terenie dawnego Komobexu w Łojkach.

Na sesji zjawiło się kilkunastu mieszkańców Łojek, którzy, co jest zrozumiałe, są zaniepokojeni próbą otwarcia takiego magazynu. Pojawiła się też Pani Anetta Ujma, była burmistrz Blachowni, mieszkająca w gminie Mykanów, która od początku sesji wykazywała niezwykłe zaangażowanie na rzecz obrony mieszkańców przed próbą otwarcia zakładu, który miałby magazynować niebezpieczne odpady. Pani Anetta usilnie nalegała, aby przedstawić list w imieniu kilku posłów ugrupowania „Nowoczesna”.

Pani mecenas Agnieszka Glińska opiniując treść uchwały zauważyła, że  – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego powinien być poprzedzony analizą zasadności i zgodności ze studium uwarunkowań, brak odpowiedniego przygotowania skutkować może uchyleniem uchwały przez nadzór prawny wojewody.

Pani Sylwia Szymańska, burmistrz Blachowni wyjaśniła, że firma, która niedawno była zainteresowana magazynowaniem materiałów niebezpiecznych, teraz wystąpiła z prośbą…

3pismozeryzgancja

Pytałem – czy ta decyzja oznacza, iż firma kompletnie zrezygnowała z inwestycji na terenie Łojek czy tylko wycofuje wniosek z Urzędu Gminy, a postępowanie administracyjne dalej będzie się odbywać na szczeblu powiatu?

Pani Sylwia Szymańska

Nie wiem co zrobi firma. Kupiła nieruchomość oznaczoną w księdze wieczystej jako Bp – przemysłowa, może zrezygnować, sprzedać nieruchomość może prowadzić inną działalność, ale może też szukać prawnych możliwości prowadzenia zamierzonej działalności, ale z pominięciem naszej Gminy. Moim zdaniem właściwym było prowadzenie postępowania i nakazanie stronie sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, który jednoznacznie wskazałby, czy jest to działalność szkodliwa.

Zatem w obecnej sytuacji burmistrz Blachowni musi umorzyć postępowanie, a teraz Gmina Blachownia nie ma już wpływu na dalsze decyzje podmiotu.

Pani Sylwia Szymańska przypomniała jeszcze, iż – 2 kwietnia 2013 roku poprzednia burmistrz Blachowni, akurat obecna na środowej sesji, mimo licznych protestów mieszkańców, ustaliła środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji zakładu produkcyjnego do funkcji wtórnego wytopu aluminium.

Dodajmy, że o zezwoleniu na wybudowanie PoloMarketu (Urząd Miejski dał pozytywna opinię w sierpniu 2014 roku) zarówno radni jak i sami mieszkańcy bloków przy ul. Bankowej kompletnie nic nie wiedzieli. Sprawa wyszła na jaw gdy tydzień po wyborach na plac weszli budowlańcy.

1pismoaluminiuW samym głosowaniu na sesji nad uchwałą radni głosami 6 za przy 4. wstrzymujących się zobowiązali burmistrza do przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Blachownia, położonego w sołectwie Łojki, w rejonie ulic Długiej, Piastów i Polnej.

Komentarz

Proszę Panią Anettę Ujmę, aby zamiast jawić się obrończynią mieszkańców przed niechcianą inwestycją (bo chyba taki był przekaz na tej sesji), poprosiła swoich posłów z ugrupowania „Nowoczesna”, by wprowadzili takie nowe regulacje prawne, aby ludzie mieli większą możliwość obrony przed niechcianymi inwestycjami w ich sąsiedztwie.

Niestety mam też nieodparte wrażenie, że w całej tej sprawie chodzi o to, aby cały czas gonić króliczka (pokazywać przed opinią publiczną jaka niekompetentna i niedobra jest obecna burmistrza Blachowni, która występuje przeciwko własnym mieszkańcom). Po sesji usłyszałem słowa „Panie Marku kiedyś złapiemy tego króliczka”. Co mnie jeszcze bardziej utwierdziło w słuszności moich podejrzeń. Chciałbym wierzyć, że tak naprawdę chodzi o dobro mieszkańców Łojek, a nie odzyskanie władzy w Gminie.

ŚMIERTELENY WYPADEK

wypadekWe wtorek o godz. 17.45 na trasie DK-46, na wysokości hurtowni Limba, doszło do śmiertelnego wypadku. Kierowca fiata tipo wjechał w tył koparki. Śmierć na miejscu poniosła pasażerka samochodu osobowego. Kierowca i druga pasażerka trafili do szpitala.  Według wstępnych ustaleń koparka prawdopodobnie włączała się do ruchu drogowego.  Policja natychmiast zorganizowała objazd. Zablokowana została ul. Częstochowska, od ulicy Starowiejskiej do Sienkiewicza. Objazd jedynie przez centrum Blachowni.

SESJA NADZWYCZAJNA

Na wniosek czterech radnych Pani Edyta Mandryk, przewodnicząca Rady Miejskiej w Blachowni zwołała sesję Rady Miejskiej. 

sesja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastanawiam się czy temat sesji rzeczywiście jest jeszcze aktualny?

STATUETKI ROZDANE

march2Statuetki starosty „Za zasługi dla powiatu” zostały rozdane. 7 kategorii i 7 wspaniałych, a wśród nich mieszkaniec Blachowni Pan Bogusław Marchewka dyr. Domu Pomocy Społecznej w Blachowni, który otrzymał statuetkę w dziedzinie ZDROWIE I POMOC SPOŁECZNA . To specjalne wyróżnienie przyznane przez starostę częstochowskiego, jest m.in. za długoletnią pracę na rzecz DPS oraz samej Gminy.

W dziedzinie KULTURY statuetkę przyznano Stowarzyszeniu Przyjaciół „Gaude Mater”.

W OŚWIACIE zwyciężyła Pani Bożena Kulawińska dyr. Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koniecpolu.

SPORT I REKREACJA – Pan Stefan Zatoński przewodnik turystyczny PTTK.

SAMORZĄDNOŚĆ – Tomasz Kucharski wójt Gminy Olsztyn.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Pan Andrzej Miedziński.

Za SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA statuetkę otrzymał Pan Lothar Wolfle, starosta Powiatu Bodeńskiego.

Statuetkę wręczał Pan Henryk Kasiura, wicestarosta Powiatu Częstochowskiego.

BLACHOWNIANIN ZE STATUETKĄ STAROSTY

W sobotę po raz 15. starosta częstochowski przyzna swoje statuetki „Za zasługi dla powiatu”. W siedmiu kategoriach zostaną nagrodzeni: artyści, animatorzy kultury, sportowcy, samorządowcy, przedsiębiorcy, lekarze, pedagodzy, którzy w sposób szczególny przyczynili się do rozwoju i promocji powiatu

imagesWśród nominowanych w kategorii zdrowie i pomoc społeczna jest Pan Bogusław Marchewka dyr. Domu Pomocy Społecznej w Blachowni, który pełni tę funkcję od 1981 roku. W 1991 roku dyrektor nawiązał kontakt z członkami Lions Clubu w Solbjergu w Dani. Dzięki tej współpracy udało się rozbudować Domu Pomocy Społecznej o pawilon dla kolejnych 25 osób. Z inicjatywy Pana Bogusława Marchewki w 1999 roku powołano do życia Stowarzyszenie „Nasz dom”, która dzisiaj zrzesza 53 osób.   Dyrektor DPS był też założycielem Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni, Częstochowskiego Banku Żywności. W latach 1998 – 2002 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej w Blachowni. Za swoją działalność otrzymał w 2009 roku Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

Już możemy zdradzić, że Pan dyrektor w sobotę z filharmonii wyjedzie ze statuetką starosty.

LEWIATAN W BLACHOWNI?

Blachownia będzie mieć trzeci market. Obiekt handlowy, który będzie się składał z części spożywczej i usługowej, ma stanąć na terenie dawnej huty przy ul. Sienkiewicza (na przeciwko zbiornika wodnego)

Jak się dowiedziałem nieoficjalnie cały obiekt ma zajmować powierzchnię 1400 m kwadr. Market spożywczy stanie na 600 m kwadr. W pawilonie usługowym ma być m.in. kolejna apteka i znana częstochowianom, z Rynku Wieluńskiego, kawiarnia. Nieoficjalnie mówi się, że swoimi produktami klientów będzie  kusił Lewiatan. Jednak konkretniejsze decyzje zapadną nie wcześniej niż za miesiąc. Bowiem nie są jeszcze podpisane stosowne umowy.

W kwestii wyjaśnienia – kolejny market w Blachowni to nie zasługa obecnych władz miasta. Teren, na którym stanie obiekt handlowy, nie należy do Gminy Blachownia.

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE W SPRAWIE PRZEDSZKOLA

przed2Kto?  Pani Sylwia Szymańska, burmistrz Blachowni zaprasza

Kogo?  rodziców, opiekunów prawnych dzieci, które będą kontynuowały lub rozpoczynały naukę w roku szkolnym 2016/2017 i w latach następnych w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Blachowni, na spotkanie informacyjne

Po co?  W celu omówienia planów modernizacji i rozbudowy obiektu przedszkolnego przy ul. Żeromskiego 4A.

Kiedy?  18 lutego 2016r. (czwartek) o godz. 16

Gdzie?   W świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1 (parter).

FERIE W BLACHOWNI

MDK zaprasza dzieci na wspólne spędzenie wolnego czasu od nauki. Zajęcia mają się odbywać na lodowisku od godz. 10 do 12, a w razie niepogody w hali sportowej.

Ciekawie zapowiadają się warsztaty w samym Miejskim Domu Kultury.

 

Środa 17.02

12.30 – 14.30 – Warsztaty akustyczne

16.00 – 17.00 – Warsztaty z modelowania balonów

17.00 – 18.00 – Warsztaty tańca towarzyskiego dla dorosłych

Czwartek 18.02

16.00 – 19.00 – Warsztaty plastyczne dla dzieci starszych i młodzieży pt. „Studium martwej natury”

Piątek 19.02

14.00 – 15.00 – Warsztaty tańca towarzyskiego dla dzieci i młodzieży

16.00 – 17.00 – Warsztaty z muzyki rozrywkowej dla instrumentalistów

 

Poniedziałek 22.02

16.00 – 19.00 – Warsztaty plastyczne dla dzieci młodszych pt. „Coś z niczego – czyli jak wykorzystać z pozoru bezużyteczne rzeczy”

16.30 – 17.30 – Warsztaty wokalne dla dzieci pt. „Śpiewanie na wesoło”

17.30 – 18.30 – Warsztaty wokalne dla młodzieży pt. „Śpiewanie na wesoło”

Środa 24.02

12.30 – 14.30 – Warsztaty akustyczne

16.00 – 17.00 – Warsztaty z modelowania balonów

17.00 – 18.00 – Warsztaty tańca towarzyskiego dla dorosłych

Czwartek 25.02

16.00 – 19.00 – Warsztaty plastyczne dla dzieci starszych i młodzieży pt. „Studium martwej natury”

Piątek 26.02

14.00 – 15.00 – Warsztaty tańca towarzyskiego dla dzieci i młodzieży

15.00 – 16.00 – Warsztaty z improwizacji teatralnej dla dzieci i młodzieży

16.00 – 17.00 – Warsztaty z muzyki rozrywkowej dla instrumentalistów

 

Dzieci na ferie zaprasza także biblioteka miejska przy ul. Żeromskiego. Zajęcia we wtorki i czwartki.

WYNIKI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Urząd Miejski w Blachowni ogłosił wyniki głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Blachownia 2016

Najwięcej głosów zebrała Szkoła Podstawowa Nr 1 oraz UKS Orlik

ogolmie

 

Lokal

 

 

 

 

.

W KOŃCU ZAMONTOWALI ZAPORY

przjazdNa przejeździe kolejowym przy ul. Kawowej w Blachowni w końcu pojawiły się zapory. Teraz prócz kilku znaków drogowych, na czele ze znakiem STOP, obustronną sygnalizacją świetlną i kamerami, bezpieczeństwa zmotoryzowanych i pieszych będą strzegły dwa biało-czerwone drążki. Szkoda, że PKP oznakowanie i zapory wprowadzała tak późno i na raty. Niestety wcześniej dochodziło tam do niebezpiecznych zderzeń?wypad