JAK ZAGŁOSOWAĆ

Za 4 dni Mieszkańcy Gminy Blachownia w głosowaniu będą wybierali swoją inwestycję z Budżetu Obywatelskiego. Aby zagłosować Mieszkańcy czyli wszyscy dorośli oraz dzieci, które potrafią się podpisać, powinni udać się do punktu głosowania np. do ośrodka sportu i rekreacji przy ul. Sportowej czy przy lodowisku. Tam otrzymają kartę do głosowania. Prócz wpisania nazwiska i imienia, adresu zamieszkania, numeru PESEL-u oraz własnoręcznego podpisu należy podać numer inwestycji. Głosowanie będzie trwało od 5 do 8 lutego. Jak zagłosować?

kartaglosowanie