ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

zycz

 

 

Wszystkim Mieszkańcom

Gminy Blachownia

życzę spokojnych,radosnych,

w gronie rodzinnym błogosławionych

Świąt Bożego Narodzenia

oraz jak najlepszego

Nowego 2017 Roku

 Marek Kułakowski

LODOWISKO OTWARTE

mikołajzbokuCo tam Mikołaj z prezentami, gdy dzieci czekały na największy prezent od władz Gminy o wymiarach 30 na 16 metrów. Lodowisko – od dzisiaj otwarte.

Codziennie do godz. 22 gminna ślizgawka będzie służyć małym i dorosłym mieszkańcom całej gminy Blachownia i to za darmo. Na chętnych czeka też wypożyczalnia łyżew – w sumie 50 par.

lodowisko

lodolamp

lododzieckoZ obowiązku obecności na otwarciu wspomnę, że lodowisko pięknie oświetlone jest już gminne, zakupione za 137 tys. zł brutto. Patrząc na radość dzieci myślę, że warto było poczynić taki, przedświąteczny zakup.

Żeby Mikołajowi i Pani burmistrz nie było smutno wspomnę, że rozdali oni dzieciom 200 czerwonych czapeczek i 400 paczek ze słodyczami. A gorącą herbatą i ciastami częstowały Panie ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Łojkowskiej.

mikburmitrz

 

NA MIŁOŚĆ BOSKĄ NIECH PANI NIE CHODZI DO FRYZJERA

Niedawno portal internetowy z jego naczelnym paparazzim, nie będę skrywał, że z Cisia, który podgląda, donosi komu trzeba, a potem informuje mieszkańców, tym razem wyśledził, że burmistrz Blachowni w godzinach pracy była u fryzjera. Ów paparazzi ocenia, że burmistrzowa farbowała włosy albo robiła pasemka. Skądinąd wiadomo, że Pani Szymańska miała zaparkować dyskretnie na końcu parkingu, ale nie udało się jej tego ukryć bo zdradził ją zza szyby przepiękny uśmiech – donosi fotografujący.

 

Komentarz

Co za wstyd, jak tak można Pani burmistrz!!! Nie ukrywam, że ta informacja poruszyła mnie i to do żywego. No bo jak to możliwe, gospodarz naszej Gminy, który ma nienormowany czas pracy, pozwala sobie na ostre cięcie w godzinach urzędowania. Zapewne ta informacja nie pozostawi nas obojętnymi na takie praktyki. Dlatego Panią burmistrz proszę na przyszłość, aby do fryzjera chodziła po godz. 21 kiedy najczęściej kończy pracę, albo w soboty czy w niedziele po 19 gdy kończy spotkania np. z organizacjami pozarządowymi.

WYROK UNIEWINIAJĄCY. BĘDZIE KASACJA?

Na wtorkowej sesji po dłuższej przerwie nieobecności (aż się niepokoiłem) pojawił się Pan Paweł Gąsiorski, były sołtys Cisia.

-Chciałem sprostować to co pełnomocnik pana Dariusza Wojciechowskiego, radca prawny mówił na ostatniej sesji – prawdopodobnie chodziło o mnie, że mam jakiekolwiek wyroki prawomocne. Otóż chciałem zawiadomić szanowną radę, iż dzisiaj przed Sądem Okręgowym w Częstochowie zapadł prawomocny wyrok uniewinniający mnie przed Panem Wojciechowskim, który twierdził czy myślał, że go zniesławiłem swoim artykułem. Sąd Okręgowy swoim wyrokiem zmiażdżył decyzję Sądu Rejonowego, który uznawał mnie winnym – zakończył Pan Paweł Gąsiorski.

 

Pan Rafał Hanusiak radca prawny.

Po pierwsze nie mówiłem, że ma pan prawomocne wyroki, tylko że są wyroki i czekamy na kolejne rozprawy. Istotnie dzisiaj zapadł wyrok uniewinniający pana Gąsiorskiego w sprawie związanej, w mojej ocenie, ze zniesławieniem osoby sekretarza Miasta i Gminy Blachownia, pomawianego, że odkąd nastał jako sekretarz w Gminie pewna firma z miejscowości gdzie Pan sekretarz zamieszkuje, otrzymuje zamówienia z urzędu w Blachowni. Po pierwsze Pan Gąsiorski został uniewinniony tylko dlatego, że w tym artykule użył pewnej figury stylistycznej, polegającej na zadaniu pewnego pytania, którego charakter mógł narazić go na osobistą zniewagę, i to jednak z uwagi na pełnienie przez Pana Wojciechowskiego funkcji urzędnika takie zachowanie nie podlega ściganiu. Natomiast Sąd Okręgowy absolutnie w żaden sposób nie stwierdził, iż firma, która dostała zamówienie z Urzędu z Blachowni otrzymała je dzięki osobie sekretarza Gminy. Nasze oddanie sprawy do Sądu jest samoobroną, na pojawiające się artykuły na portalu internetowym co jakiś czas, które sugerują przeróżnego rodzaju nieetyczne, a czasami wprost korupcyjne zachowania niektórych urzędników na forum publicznym. Składam więc wniosek o uzasadnienie wyroku i być może złożymy skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.

 

Pan Dariusz Wojciechowski sekretarz Gminy

Ani w pierwszej, ani w drugiej instancji nie dyskutuje z wyrokami Sądów i przyjmuje jej z pokorą. Ale to nie znaczy, że mam się zgadzać z uzasadnieniem wyroku w tym przypadku Sądu Okręgowego. Moim zdaniem jest ono daleko mijające się z prawdą i faktami. Najważniejszą rzeczą oprócz Sądu i prawa jest również godność i honor, i nie osobista, a zawodowa czyli urzędnika. Dlatego z mojej strony nie będzie żadnej tolerancji dla pomawiania i oszczerstw rzucanych przeciwko funkcjonariuszom publicznym w tej Gminie. W urzędach pracuje od 30 lat i nie miałem żadnych zarzutów prawnych, ani służbowych więc nie dopuszczę, aby osoba – od urzędnika po burmistrza – była bezprzykładnie pomawiana i jednocześnie w sposób karczemny oskarżana.

 

W tej sprawie również zabrałem głos. Bowiem nie raz, moim zdaniem, byłem pomawiany jakobym oszukiwał Urząd Skarbowy, a że już fiskus mi się dobiera do „skóry”, że już mam w domu kontrole, że jestem najgorszym radnym, i że przy małych dochodach spędzam ekskluzywne wakacje we Włoszech. Jak się okazuje Urzędy jakoś mnie nie ścigają, nie wsadzają do więzienia, do moich oświadczeń majątkowych, mimo składanych na mnie donosików tudzież innych oskarżeń, skarbówka nie miała żadnych zastrzeżeń, a we Włoszech nigdy nie byłem.

Moja Pani profesor mówiła mi tak – Mareczku jak cię kto „opluwa”, pomawia, pisze na twój temat kłamstwa – ty tego nie prostuj, nie tłumacz się, niech taka osoba umrze w nieświadomości.

 

BUDŻET GMINY NA 2017 ROK PRZYJĘTY

Sesja budżetowa za nami. Radni 9 głosami „za” przy 3. wstrzymujących się uchwalili budżet Gminy Blachownia na 2017 rok. Jaki będzie to budżet? Co nas czeka? To wyjaśnia opinia Komisji Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Blachowni z 19 grudnia 2016 r.

ses 

Komisja Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Blachowni w składzie:

-Marek Kułakowski – przewodniczący Komisji

-Katarzyna Borycka – wiceprzewodnicząca

-Małgorzata Bernat – sekretarz

-Tomasz Czech

-Paweł Hreczański

-Beata Matuszewska

-Cezary Osiński

-Jacek Rogut

-Irena Popczyk

-Tomasz Rećko

na posiedzeniach: 23 listopada, 12 i 19 grudnia

-przeanalizowała założenia do projektu budżetu Gminy Blachownia na 2017 rok,

-zapoznała się i omówiła złożenia inwestycyjne Gminy na 2017 rok,

-przeanalizowała zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2017 rok.

-przeanalizowała i zaopiniowała propozycje stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2017 rok.

W posiedzeniach Komisji brali udział:

-Pani Sylwia Szymańska, burmistrz Blachowni

-Pani Elżbieta Wolska, skarbnik Gminy

-Pan Dariusz Wojciechowski, sekretarz Gminy, kierownik Referatu Organizacyjnego

W związku z realizacją pracy nad projektem uchwały budżetowej, która przedstawiła burmistrz Blachowni i skarbnik Gminy – Komisja Budżetu, przeanalizowała przedstawiony projekt, który zakłada:

po stronie dochodów 56.597.050, 00 zł, po stronie wydatków 59.781.113, 52 zł. Deficyt w przyszłym roku ma więc wynieść 3.184.063, 52 zł. Różnice między dochodami, a wydatkami ma pokryć zaplanowany kredyt (wskazany w projekcie WPF 2017-2025) w wysokości 3 mln zł oraz nadwyżki środków na rachunku bieżącym 184.063, 52 zł. Plan wydatków inwestycyjnych na przyszły rok planuje się na kwotę 21.735.938,67 zł.

Komisja Budżetu zapoznała się z opiniami VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach:

-pozytywną opinią o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok wraz uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi,

-pozytywną opinią o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2025

-pozytywną opinią o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 3.184.063, 52 zł przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok Gminy i Miasta Blachownia.

W trakcie analizy projektu budżetu na 2017 rok burmistrz Blachowni wprowadziła 13 autopoprawek do projektu budżetu. Radni Komisji Budżetu nie zgłosili żadnych wniosków w sprawie projektu budżetu Gminy Blachownia na przyszły rok.

Komisja Budżetu zauważa, że według założeń – przyszłoroczny budżet Gminy Blachownia będzie wyjątkowo rekordowy. Nigdy w historii Gminy nie było tak wysokiego skoku z roku na rok: w dochodach 2016 – 41.235.920, 11 zł (po zmianach na dzień 30.11.2016 roku) / 2017 56.597.050, 00 zł i po stronie wydatków 2016 roku – 45.588.527, 85 zł (po zmianach na dzień 30.11.2016 roku) 2017 – 59.781.113, 52 zł.

Zaproponowany budżet, przedstawiający 40 zadań inwestycyjnych na ogólną kwotę 21.735.938,67 zł., można podzielić na dwie kategorie: wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych oraz zadania ze środków własnych.

Najważniejsze zadania współfinansowane ze środków zewnętrznych to:

-kompleksowy program sieci wodno-kanalizacyjnej ogólna kwota 24.970.000 zł / w 2017 roku – 4.900.000 zł / środki unijne w 85%

-renaturalizacja zbiornika wodnego wraz przyległymi terenami ogólnie -14.600.000 zł / w 2017 roku – 4.800.000 zł / środki unijne – 85 %

-budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego – ogólnie 2.844.883 zł /w 2017 roku 734.183 zł / środki unijne 85 %

-modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne ogólnie – 2.680.560 zł / w 2017 roku – 2.680.560 zł środki unijne 85 %.

-rewitalizacja terenów w centrum Blachowni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców ogólnie – 4.673.194 zł / w 2017 roku – 2.256.597 zł / środki unijne – 85%

-rewitalizacja pasów zieleni śródmiejskiej ogólnie – 4.943.384, 72 zł / w 2017 roku – 2.031.808, 49 zł / środki unijne – 85%

-cyfrowa Blachownia ogólnie – 1.419.743, 89 zł / w 2017 roku – 1.242.002, 57 zł / środki unijne – 85%

-doposażenie OSP w Cisiu i Blachowni 2017 rok – 976.741, 77 zł / środki unijne 85%

-doposażenie przedszkola nr 2 w Blachowni 2017 rok – 956.812 zł / środki unijne 85%

-budowa ulic Skłodowskiej, Księżycowej, Handlowej i Partyzantów 2017 rok – 706.323 zł / środki z budżetu państwa 347.941, 94 zł

Podsumowanie

Komisja Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa stwierdza, że zaplanowane dochody w porównaniu z planowanymi wydatkami dowodzą o zrównoważonym budżecie Gminy Blachownia na 2017 rok. W przyszłym roku na wspomniane i inne projekty ujęte w projekcie budżetu na przyszły rok ma być wydanych blisko 22 mln zł, z czego ponad 15,5 mln zł ma być współfinansowane ze środków unijnych. Komisja zauważa, że projekt budżetu Gminy Blachownia na 2017 rok jest pod względem planowanych sum nie tylko rekordowy ale i odważny. Ale tak dzisiaj działają samorządy, które z wykorzystaniem środków unijnych chcą na lepsze zmieniać swoje gminy i miasta. A należy pamiętać, że jest to ostatnia szansa skorzystania z takich funduszy. Zdaniem Komisji projekt budżetu Gminy Blachownia na 2017 rok jest bezpieczny i opiera się na konkretnych źródłach finansowania, przy zachowaniu pełnej stabilności i ochronę stanu finansów publicznych. Co w swojej pozytywnej opinii potwierdziła Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach. Wypada mieć nadzieję, że uda się zrealizować zaplanowane zadania.

Osobiście dziękuję Państwu radnym za ciężką, wielogodzinną pracę i zaangażowanie przy analizie i ocenianiu projektu budżetu Gminy na 2017 rok. Był to dla nas trudny okres bowiem w tym czasie odbywały się dodatkowe sesje nadzwyczajne i posiedzenia połączonych komisji. Dziękuję Pani burmistrz, Pani skarbnik i Panu sekretarzowi za to, że byli obecni na każdym posiedzeniu, w każdy momencie byli do dyspozycji radnych, odpowiadając na szereg ich pytań.

W sprawie interpelacji w imieniu mieszkańców 16-go Stycznia 2 zgłosiłem prośbę o możliwość wycięcia starych wierzb (na łączniku ul. Sportowej ze wspomnianą ulicą), której gałęzie, zdaniem ludzi, łamią się przy silnym wietrze i stanowią zagrożenie.

Pani Sylwia Szymańska, burmistrz Blachowni – wyślę tam odpowiednią osobę, aby dokładnie przyjrzeć się tym drzewom, choć wiem, że z wycinką drzewostanu nie jest taka łatwa sprawa. 


W wolnych wnioskach jeden z mieszkańców z ul. Cisowej, dziękując za położenie nakładki asfaltowej, a prośby były składane jeszcze w poprzedniej kadencji, nie krył żalu, że tylko niektórzy ludzie doczekali się wybudowania wjazdu na ich posesję. -Nie możemy zrozumiem dlaczego tylko części mieszkańcom zrobiono podjazdy z kostki brukowej pod dom. Cała reszta została pominięta ja również. Wjeżdżając na swoją posesję cały czas zawadzam podwoziem auta o krawężnik – mówił mieszkaniec.

Pani Sylwia Szymańska – według prawa, budowa takiego podjazdu leży po stronie właściciela posesji. A pojawienie się kilku takich podjazdów wynika z ukształtowania terenu, na którym jest ulica.

-Skoro tak robicie to lepiej trzeba było nie robić tej ulicy – zakończył mieszkaniec z ul. Cisowej

Pani Sylwia Szymańska chciałam tylko pomóc ludziom poprawić warunki życia.

Inny mieszkaniec obecny na sali stwierdził – Pani burmistrz chciałbym, aby pani wzięła sobie do serca słowa wypowiedziane przez tego pana z Cisowej i lepiej było tego nie robić.

POMIAR NA MULTIPLEKSIE

Przez kilka dni m.in. mieszkańcy naszej Gminwozy mieli kłopot z odbiorem niektórych programów TV. TVP 1, TVP 2, TVP info, Katowice, Rozrywka, Historia, Kultura i TVP Polonia. Przyczyną była awaria jednego z multipleksów MUX 3. We wtorek w Blachowni pojawił się specjalny wóz techniczny mierzący pomiar na multipleksie.

ŚWIĘTA RODZINA W PRZEDSZKOLU

dzieci

Aniołki z radości fruwały, a pastuszkowie się kłaniali. Jakbytego było, królowie z darami przybywali, a Józef i Maryja Dzieciątku Jezus śpiewali. We wtorek w Przedszkolu Nr 2 w Blachowni, w przepięknym jasełkowym przedstawieniu, narodził się Jezus – oznajmiając, że nadszedł czas świąt Bożego Narodzenia.

rodziceZnakomita gra aktorska i piękny śpiew zostały nagrodzone oklaskami i prezentami, a burmistrz Blachowni była tak wniebowzięta, że przyniosła z sobą cukierki. Radości… z narodzin Dzieciątka nie było końca.

  krolowie

PRZEDSZKOLE PRAKTYCZNIE GOTOWE

p-zewaPiękny prezent władze Blachowni przygotowały dzieciom na nowy 2017 rok. Wyremontowane przedszkole przy ul. Żeromskiego jest praktycznie gotowe i uwaga, nie do poznania, ani z zewnątrz, ani wewnątrz. Prezent będzie można odwinąć w lutym po feriach zimowych. Urząd otrzymała pozwolenie na przedłużenie pobytu przedszkolaków w Szkole Podstawowej Nr 1 do końca stycznia. Wyremontowane przedszkole odebrali strażacy trwa odbiór sanepidu i nadzoru budowlanego.

 

p-saladuza-Przedłużyliśmy termin otwarcia przedszkola bowiem chcemy uruchomić bajeczną pracownię sensoryczną, która zapewne zachwyci dzieci. Sala będzie gotowa pod koniec stycznia Dzieci i rodzice będę też zachwycone nowymi, większymi, wyższymi i jaśniejszymi salami. Przeprowadzka nastąpi w czasie ferii, na na wiosnę stawiamy nowe ogrodzenie – powiedziała mi Pani Sylwia Szymańska burmistrz Blachowni.

p-szatniaCo zauważyłem, że na ścianach nie zauważyłem żadnych nacieków i wykwitów grzybnych.

p-lazienka

p-schody

p-okna

 

 

 

 

 

p-salap-kortarz

LODOWISKO W CZWARTEK, A MOŻE NAWET W ŚRODĘ

lodoSezon łyżwiarski czas zacząć. Lodowisko sztucznie w Blachowni już stoi. System chłodniczy jest, podzespoły czyli mata i bandy są, obecnie trwa napełnianie obiektu wodą. W czwartek, a może nawet w środę pierwsze ślizgi. I mimo że są osoby, które nie kryją oburzenia, że inwestycja jest za droga, że tak naprawdę mało kto z niej korzysta, to dzieci wiedzą swoje i nie dadzą się wyślizgać wymówkami.  -My chcemy lodowisko w Blachowni. Możemy tu poszaleć do woli, pośmigać na łyżwach i spotkać się ze znajomymi – powiedziała mi Nikola.

KTO TAK NAPRAWDĘ ZAWINIŁ I JAK BURMISTRZA ZNOWU POSTAWIĆ W ZŁYM ŚWIETLE

Były sołtys Cisia „triumfuje” na swojej stronie donosząc:

Sylwia Szymańska – Burmistrz Blachowni została ukarana karą grzywny w wysokości 1000 zł przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Sprawa dotyczy zaniedbań formalnych z nieprzekazaniem WSA skargi dotyczącej odpadów na prywatnej działce w Wyrazowie. Teraz trzeba dopilnować, żeby kara została zapłacona przez Szymańską z własnej kieszeni, a nie z pieniędzy podatników. Mieszkańcy wciąż walczą z gminą, a ta kara jest dla nich małym sukcesem.

Po przeczytaniu tej informacji przeciętny czytelnik nie ma wątpliwości – burmistrz Szymańska zapłaci bo czegoś nie dopełniła. A jaka jest prawda?

Sprawa wysypiska w Wyrazowie ciągnie się od dwóch lat. Mieszkańcy złożyli skargę do WSA, a tą prowadzi Zarząd Mieniem Komunalnym w Blachowni. I Sąd w Gliwicach wezwał ZMK do okazania oryginału skargi od mieszkańców. Spółka przekazała dokument, ale kserokopię, a nie, jak chciał WSA, oryginał. Dlatego ten ukarał szefa Gminy (kwota 1000 zł) za nieprzekazanie oryginalnego dokumentu.

Były sołtys Cisia ma rację, że trzeba będzie dopilnować, żeby kara została zapłacona, ale z czyjej kieszeni to bym już pozostawił Pani burmistrz. Bo to nie ona będzie za to płacić, bo to nie Urząd „zawalił”. Teraz to Pan Krzysztof Adryjański, kierownik Zarządu Mieniem Komunalnym w Blachowni będzie musiał przeprowadzić postępowanie i ustalić kto w tej w sprawie w jego spółce zawinił. Co ciekawe będzie też musiał ustalić jak kserokopia pisma z WSA (wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny) wypłynęła do byłego sołtysa Cisia. Czy ktoś ją „uprzejmie doręczył” na ul. Cisiańską czy ów dokument został wykradziony ze spółki. Wiadomo, że oryginał jest w szufladzie burmistrza, a kserokopia w ZMK.

Nieoficjalnie dowiedziałem się, że burmistrz Blachowni odwołała się od wyroku WSA, ale prawdopodobnie ktoś za to zapłaci i to z własnej kieszeni. I niech były sołtys Cisia dobrze pilnuje, aby kara była wypłacona z właściwej kieszeni.

ZNOWU BRAK JEDNEJ FAZY

tauronPo raz kolejny na terenie osiedla starego po raz kolejny wystąpiła awaria zasilania. Brak fazy sprawił, że nie wszyscy w domach mieli energię. Ostatnim razem nie było prądu wiele godzin co oznaczało, że zawartość lodówki wędrowała do śmietnika. 8 grudnia na interwencję energetyków z Taurona trzeba było czekać od mniej więcej godz. 13 do 20.

Tym razem mieliśmy więcej szczęście. Szybka interwencja telefoniczna 991 i fachowcy na miejscu zjawili się po godzinie . Co się stało tym razem pytałem? -Chyba przepala się jakiś przewód. -A dlaczego 8 grudnia musieliśmy czekać tyle godzin na fachowców? -Panie na teren dawnego woj. częstochowskiego są dwie ekipy remontowe czyli 4 osoby. Teraz jedziemy do Kłomnic bo tam są kłopoty z prądem usłyszałem od jednego z energetyków.

Teraz wiemy dlaczego tak drogo trzeba płacić za energię. A według dotychczasowych zdarzeń kolejne wyłączenie czeka nas 20 grudnia.

TRWA REMONT SPORTOWEJ

sportowaTrwa remont ul. Sportowej. Prace na odcinku 295 metrów obejmą: sfrezowanie obecnej nawierzchni, rozebranie, a następnie posadowienie nowych krawężników betonowych, remont studzienek i kratek ściekowych oraz wykonanie nowej nawierzchni. Remont Sportowej odbywa się dzięki promesie 213 tys. zł od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

SZKLANKA NA DROGACH OSIEDLOWYCH

Dzisiaj interweniowałem telefonicznie w sprawie nieposypanych jezdni na starym osiedlu. Mam wrażenie, że ulice Ks. Kubowicza, Sportowa, 16 Stycznia, Bankowa, Żeromskiego i Pl. Konstytucji w ogóle jeszcze nie były posypywany środkami do rozpuszczenia lodu. Jedynym sprzymierzeńcem ludzi jest odwilż, która w godzinach południowych trochę rozpuszcza przymarzniętą nawierzchnię.

Odpowiedź z Urzędu Miejskiego

Robiliśmy objazd dróg od rana. Tam gdzie jest ślisko firma Pana Kuleja sypie. W pierwszej kolejności drogi wiejskie bo są gorzej oblodzone.

Komentarz

Znając, liczbę sprzętu do odśnieżania jaką dysponuje wspomniana firma to mieszkańcy osiedla nie powinni się spodziewać szybkiego posypania dróg. A potem to już temperatura będzie na plusie nawet do 6 stopni C.