ŚLIZGAWKA JESZCZE PRZED ŚWIĘTAMI

Pytany, szczególnie przez młodszych mieszkańców Blachowni o lodowisko, informuje, że według zapewnień Pani burmistrz ślizgawka na pewno będzie. W tym samym  miejscu i z wypożyczalnią łyżew. Pierwsze ślizgi około 20 grudnia oczywiście jeśli dopisze pogoda.

„SZKLANKA” NA DROGACH BO NIE POSYPUJĄ

lesnaPanie Marku niech pan przyjedzie do nas na ul. Leśną i zobaczy jak wygląda „szklanka” czyli gołoledź – poinformował mnie jeden z mieszkańców osiedla Leśnego.

A dzwonił pan pod numer telefonu 721 212-225 i zgłosił fakt gołoledzi – pytałem.

Dzwoniłem kilka razy, ale nikt nie odbiera.

Na prośbę mieszkańca po godz. 20 zjawiłem się na ul. Leśnej objeżdżając kilka ulic w gminie. Rzeczywiście „szklanka”. Podobnie było na ul. ks. Kubowicza, Bankowej i Sportowej. Prócz gołoledzi zauważyłem traktory, które odśnieżały… mało co zasypane śniegiem chodniki na Sienkiewicza i Cmentarnej. Czemu nie posypujecie solanką jezdni – zagadnąłem kierowcę.

traktchodnik

traktostaw

Panie od godz. 16 czekamy na wyjazd bo widzieliśmy co się już działo na drogach, a dopiero o 19 dostaliśmy sygnał, aby odśnieżać.

Mieszkaniec tłumaczył mi jeszcze, że kierownik bardzo ładnie się zachował bo oddzwonił informując, że traktory już wyjechały. Dodał, że to nie jego wina tylko burmistrzowa dopiero teraz zezwoliła na wyjazd.

kubowicz

POWOLI SPRAWIEDLIWOŚCI STAJE SIĘ ZADOŚĆ

Na ostatniej sesji Pan mecenas Rafał Hanusiak poinformował radnych, że były sołtys z Cisia został skazany przez Sąd w Częstochowie za pomówienie osoby burmistrza Blachowni Pani Sylwii Szymańskiej. -Wszystkie zarzuty formułowane przeciwko temu panu zostały uznane przez sąd jako dowiedzione jako pomówienie burmistrza Ponadto odbyło się kilka rozpraw dotyczącej Rady z udziałem m.in. Pani przewodniczącej Rady. Chodzi o zakłócenie porządku obrad sesji i obecnie są prowadzone dalsze czynności procesowe. Odbyły się też posiedzenia w innych sprawach dotyczących pracowników organów gminy, które także zostały pomówione w związku pełnionymi funkcjami. Sprawy, na wniosek strony oskarżonej, zostały skierowane do postępowania mediacyjnego. Najbliższe rozprawy m.in. apelacyjna Pana sekretarza, który wyrokiem prawomocnym wygrał sprawę za naruszenie dóbr osobistych przez pana z Cisia. O kolejnych terminach rozpraw przeciwko temu panu i wyrokach będę informował Radę na bieżąco. Dlaczego to robimy? By Państwo mieli świadomość, że nie można pomawiać osób (pracowników organów Gminy i Radnych) które pełnią funkcje publiczne w Gminie w imieniu mieszkańców Blachowni, a które są poddawane presji i pomawiane na różnych forach. Nie można dopuścić do tego, aby te czyny, takie zachowania pozostały bez reakcji – mówił mecenas.

ZIMOWE TELEFONY 34/327-04-09 LUB 721 212-225

Z pługami, które powinny odśnieżać nasze drogi, jest jak ze św. Mikołajem. Wszyscy o nich mówią zimą, ale nikt ich nie widział. Pługi pojawiają się jak św. Mikołaj, gdy wszyscy śpią. Parząc na pierwszy dzień ataku śnieżnej zimy można być zadowolonym połowicznie.

Niestety od lat nasze ulice na osiedlu WM są tak odśnieżane, że potem brejaludzie topią się w brei śniegowej. Od lat firma odśnieżająca drogi na osiedlu zgarnia śnieg z jednego pasa bo na drugim stoją auta. Po godz. 9 gdy ulice są już puste pługi już się nie pojawiają. A potem breja czy sterty niezgarniętego śniegu zamarzają.

Dzisiaj ewidentnie drogowcom pomagała odwilż. Pani burmistrz Blachowni na poniedziałkowej sesji zapowiadała, że poda numer telefonu, pod który mieszkańcy będą mogli zgłaszać wszelkie uwagi na temat odśnieżania.

Na stronach Urzędu czytamy. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. W przypadku tych dróg wszelkie uwagi i wnioski należy przekazywać pod numer 34 327-04-09 wew. 106 lub 107 w godz. 7–15 lub elektronicznie: zp@blachownia.pl. W pozostałym czasie interwencje będą możliwe na numer komórkowy: 721 212-225.