RUCH NA UL. CMENTARNEJ W JEDNYM KIERUNKU


W związku z świętem Wszystkich Świętych oraz Dniem Zadusznym do 2 listopada do godz. 8 na ul. Cmentarnej obowiązuje zmiana organizacji ruchu. Przez tę ulicę można przejechać tylko od ul. 1-go Maja. Osoby, jadące od ul. Sienkiewicza muszą skręcić w lewo w ul. Miodową, dalej w Parkową do 1-go Maja, a dalej w prawo w Cmentarną.


Prócz znaków porządku na drodze pilnuje policja.

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH


Z oświadczeń majątkowych złożonych na dzień 31 grudnia 2020 roku stwierdzono, że radni: Barbara Bagmat, Małgorzata Bernat, Tadeusz Borek, Katarzyna Borycka, Tomasz Czech, Krzysztof Czerwik, Ewelina Gajzner, Renata Kolman, Marek Kułakowski, Tomasz Rećko, Jacek Rogut, Sebastian Szczepaniak, Jerzy Szkurłat i Dariusz Wącław złożyli oświadczenia w ustalonym terminie. W wyniku przeprowadzonej analizy przez I Urząd Skarbowy w Częstochowie u żadnego z radnych nie stwierdzono nieprawidłowości. Urząd jedynie poprosił radnych: Bagmat, Borek, Borycka, Czech i Szczepaniak o uzupełnione korektami oświadczeń majątkowych bowiem zauważono jedynie braki formalne.
Z oświadczeń majątkowych złożonych wojewodzie śląskiemu przez Sylwię Szymańską, burmistrza Blachowni oraz Pawła Hreczańskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej w Blachowni wynika, że dokumenty zostały złożone w terminie i nie stwierdzono nieprawidłowości. Jedynie braki formalne w trybie roboczym musiał poprawić przewodniczący Hreczański.

PAMIĘĆ NIE PRZEMIJA

„Dla tych, którzy odeszli”

Dla tych, którzy odeszli w nieznany świat, płomień na wietrze kołysze wiatr.
Dla nich znicze i kwiaty na grobie – przypominanie ich w każdym słowie.
Dla nich, harcerskie warty i pamięć co nie zapada,
i dla nich ten dzień Pierwszy Listopada.


Nasze życie jest jak wielkie jezioro, wolno wypełniające się strumieniem lat. W miarę, jak woda się podnosi, ślady przeszłości znikają pod nią jeden za drugim. Jednak zawsze rodzą się Ci, którzy nie pozwalają odejść pamięci.


Przeddzień Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego pamięć o instruktorach, którzy już odeszli od lat podtrzymują druhowie z 43 Drużyny Harcerskiej im. „Sulima” Rycerza Zawiszy Czarnego.


Sylwetki zmarłych osób związanych z ruchem harcerskim przybliżał Zawiszakom dh.hm. Adam Czarnołęski.


Znicze zapłonęły na grobach: dh Jerzego Górki, dh hm. Lesława Sikory, dh hm. kpt.ż.w. Dariusza Szymańskiego, dh org. Ewy Jarkiewcz, dh pwd. Bożeny Kwapisz, dh hm. Jana Janika, dh hm. Romana Nowickiego, dh hm. Tadeusza Czarnołęskiego, dh phm. Marka Kamińskiego, a także u powstańca śląskiego Adama Kmiecia.

Z 3. NA 2.


To jest bardzo dobra informacja dla śpiochów. Dzisiaj w nocy przesuwamy wskazówki zegara (lub elektronika sama przestawi czas) z godz. 3 na 2. W gorszych nastrojach mogą być ci, którzy pracują dzisiaj w nocy. Strażacy zawodowi, policjanci, lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, kolejarze czy hutnicy. Oni popracują godzinę dłużej.

BURMISTRZ BLACHOWNI WRĘCZYŁA NAUCZYCIELOM NAGRODY


.

-Październik to miesiąc, w którym w sposób szczególnie dziękujemy nauczycielom i pracownikom szkół i przedszkoli. Nauczyciel to ktoś wyjątkowy, ktoś kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość, dobroć i dociekliwy umysł. To ktoś kto zachęca do myślenia, do marzenia, poznawania, próbowania i wciągania. Cieszę się bardzo, że w tym roku Dzień Edukacji Narodowej możemy wspólnie świętować w szerszym gronie, że mogę Państwu osobiście podziękować za codzienną pracę. Podziękować dyrektorom, nauczycielom, pracownikom administracji, obsługi. Tym wszystkim osobom, które na co dzień wspierają naszą gminną oświatę – mówiła burmistrz Blachowni Sylwia Szymańska.


W tym roku burmistrz Sylwia Szymańska statuetkami i nagrodami finansowymi wyróżniła pięciu nauczycieli. Małgorzatę Spyrę, dyr. Publicznego Przedszkola Nr 2.


Maurę Jochymczak, kierownika świetlicy, nauczyciela wychowania fizycznego.


Agnieszkę Ziętal, nauczyciela wychowania fizycznego.


Magdalenę Sikorę, nauczyciela plastyki i religii.


Mateusza Mszycę, nauczyciela języka polskiego.


.

.

.

.

Swoje nagrody nauczycielom wręczali także dyrektorzy szkół i przedszkoli.
Za trud wychowawczy dziękowali też Paweł Hreczański, przewodniczący Rady Miejskiej oraz Małgorzata Bernat, przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, Promocji Gminy i Integracji Europejskiej.


.


Na zakończenie ucztę duchową piosenkami Krzysztofa Krawczyka wypełnił inny Krzysztof -Drynda. O podniebienie gości zadbała pobliska restauracja.

I PO SESJI


Na dzisiejszej sesji radni nadali nazwę drodze wewnętrznej „Jaśminowa”, wyrazili zgodę na sprzedaż dwóch mieszkań komunalnych przy ul. Korczaka i Żeromskiego oraz dokonali zmian w budżecie gminy na 2021 rok.


W sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji (chodziło o zakup wyszkolonego psa dla Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie) nie było zgody. Radni głosami 7 „przeciw”, 6 „za” nie wyrazili zgody na przekazanie 2 tys. zł.

ARBUD DAŁ NAJNIŻSZĄ CENĘ

Firma ARBUD Arkadiusza Pali ze Zrębic I koło Olsztyna zaoferowała najniższą cenę – 848.060 zł za kompleksową termomodernizację dwóch bloków w Łojkach przy ul. Długiej 3 i 5.
Oferta ta jest niższa od zabezpieczonej kwoty w budżecie gminy. Prace termomodernizacyjne nie obejmą wymiany dachu, bo póki co poszycie z blachy jest w dobrym stanie.
W sumie do konkursu stanęło 7 firm. Teraz Urząd Miejski wezwie ARBUD do uzupełnienia dodatkowych dokumentów, które składa się w trybie uzupełnienia. Jeżeli firma ta dopełni formalności to Urząd w Blachowni podpisze z nią umowę na wykonanie robót. Termin realizacji zadania to 210 dni od podpisania umowy.

ANALIZA, ULICA, RONDO I PIES DLA POLICJI


Na dzisiejszej komisji budżetu radni przyjęli informację na temat wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku,
analizowali planowane i wykonane inwestycje na terenie naszej gminy oraz analizowali finansowanie podległych jednostek organizacyjnych. W głosowaniu dokonali zmian w budżecie gminy. Wyrazili też zgodę na przyjęcie nazwy dla nowej ulicy. Zamiast „Jagodna” będzie „Jaśminowa”.


Więcej dyskusji było na temat nazwy dla nowego ronda przy skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza z 1-go Maja. Chodzi o nazwę „Rondo im. Jana Pawła II”. Blisko dwa miesiące od złożenia wniosku, pod którym podpisało się ośmiu radnych, teraz okazało się, że nie do końca wiadomo co to jest rondo i czy aby zgodę na nową nazwę nie powinno wyrazić starostwo częstochowskie, jako właściciel drogi powiatowej czyli ul. Sienkiewicza. Ulica 1-go Maja należy już do naszej gminy.


Nie było też pełnej zgody co do współfinansowania zakupu psa policyjnego. Komenda Miejska Policji w Częstochowie zwróciła się do samorządu w Blachowni, aby 4 gminy m.in. nasza, złożyły się po 2 tysiące złotych na nowego psa. Wniosek przeszedł choć nie brakowało głosów przeciwnych. Bowiem gmina policji składa się już na samochody, aparat fotograficzny, a teraz mamy sponsorować psa.

Ostateczne decyzje w głosowaniu zapadną na środowej sesji Rady Miejskiej.

DOSTANIEMY 10 MLN ZŁ


Według zapowiedzi rządowego programu „Polski Ład” Blachownia otrzyma 10 mln zł na budowę pierwszego etapu kanalizacji sanitarnej na terenie naszej Gminy. Wysokość przyznanych środków była uzależniona od liczby mieszkańców.


Wiadomo, że wspomniane środki mają pochodzić z rządowego Funduszu „Polski Ład”. Co jeszcze wiadomo? Do wybranej inwestycji nasza gmina będzie musiała mieć wkład własny czyli około/ ponad 2 mln zł. Wszystko zależy do wyników przetargu na budowę kanalizacji.

Komentarz
Co warto dodać. Ustawy o nowym ładzie cały czas nie mamy. Nie ma aktów wykonawczych z tego programu. Teraz samorządy otrzymają decyzję administracyjną o przyznaniu środków i jej podstawie gmina nasza musi przeprowadzić postępowanie przetargowe i dopiero po rozstrzygnięciu i wyłonieniu wykonawców wygranych zadań gmina może zgłaszać się do instytucji zarządzających środkami na podpisanie stosownej umowy.

DZIEŃ SENIORA W BLACHOWNI

Blachowniańscy seniorzy 24 października mieli swoje święto.

.

Seniorom za ich społeczną działalność, która może być wzorem dla młodych ludzi, dziękowała burmistrz Sylwia Szymańska.


.

Zdrowia i radości naszym seniorom w imieniu Rady Miejskiej składał również przewodniczący Paweł Hreczański.


.

.

.

Seniorom do śpiewania i tańca przygrywali z fantazją Martyna, Daniel, Mateusz i Kacper czyli czteroosobowy zespół z Częstochowy.


.

.

.

Była wspólna zabawa, skromny poczęstunek i prezenty – kolekcjonerska filiżanka z herbatą.

WSZYSTKIEGO SENIORALNEGO

Wiele osób świętuje trzy razy do roku. W imieniny, urodziny i jak mają okazję.


Osoby po 65 roku życia mają jeszcze większe możliwości do dodatkowego świętowania. Bowiem
1 października obchodzą – Międzynarodowy Dzień Osób Starszych.
20 października – Europejski Dzień Seniora.
20 listopada Ogólnopolski Dzień Seniora.


A seniorzy z naszej gminy w tym roku świętują 24 października.


Warto zaznaczyć, że samorząd w Blachowni od lat stara się wspierać swoich seniorów, podejmując wiele działań, mających na celu zapewnienie Im godnego życia. Poprzez pomoc społeczną, dofinansowywanie wielu inicjatyw społeczno-kulturalnych gdzie nasi seniorzy korzystają z wyjazdów i spotkań. Nie inaczej będzie w niedzielne popołudnie.


Bez względu, w którym dniu przypada święto osób starszych to wszystkim naszym seniorom życzę, aby każdy dzień w roku był dla nich wypełniony po trzykroć zdrowiem, miłością, uśmiechem i życzliwością bliskich. Niech dobre samopoczucie Was nie opuszcza, a Jesień Życia inspiruje do spełniania wszelkich jeszcze niespełnionych marzeń.

foto archiwum październik 2018 roku, grudzień 2019 roku.