DOSTANIEMY 10 MLN ZŁ


Według zapowiedzi rządowego programu „Polski Ład” Blachownia otrzyma 10 mln zł na budowę pierwszego etapu kanalizacji sanitarnej na terenie naszej Gminy. Wysokość przyznanych środków była uzależniona od liczby mieszkańców.


Wiadomo, że wspomniane środki mają pochodzić z rządowego Funduszu „Polski Ład”. Co jeszcze wiadomo? Do wybranej inwestycji nasza gmina będzie musiała mieć wkład własny czyli około/ ponad 2 mln zł. Wszystko zależy do wyników przetargu na budowę kanalizacji.

Komentarz
Co warto dodać. Ustawy o nowym ładzie cały czas nie mamy. Nie ma aktów wykonawczych z tego programu. Teraz samorządy otrzymają decyzję administracyjną o przyznaniu środków i jej podstawie gmina nasza musi przeprowadzić postępowanie przetargowe i dopiero po rozstrzygnięciu i wyłonieniu wykonawców wygranych zadań gmina może zgłaszać się do instytucji zarządzających środkami na podpisanie stosownej umowy.