PÓŁ ŻARTEM, PÓŁ SERIO

lampa

Żartując można zauważyć, że ta lampa znajduje się 20 metrów od sklepu monopolowego.

A tak poważnie – dewastacja urządzenia to zapewne dzieło nie jednej osoby. Być może po wizycie w sklepie obok przybyło tyle siły?

 

MOJE INTERPELACJE

Na poniedziałkowej sesji w imieniu mieszkańców złożyłem interpelacje w sprawie przycinki kubdrzew i naprawy ul. ks. Kubowicza. Chodzi o obcięcie nisko rosnących gałęzi przy ul. ks. Kubowicza 2 i 4, a także przy ul. Sportowej tak, by do mieszkań tych bloków wpadało więcej światła dziennego.

Inna interpelacja to gorąca prośba o przeprowadzenie inspekcji sanitarnej przy ul. Ks. Kubowicza przy blokach nr 8 i 6 oraz wyjaśnienie przyczyn zapadania się asfaltu przy bloku nr 6. Prosiłem też o jak najszybsze położenie nowej nakładki asfaltowej na długości całej bocznej ulicy od bloku nr 8 do murowanych budynków ryneczku. Dodam, że była to kolejna interwencja w tej sprawie.

W MIARĘ SPOKOJNA SESJA

tomekRadni na dzisiejszej sesji podjęli kilka uchwał oświatowych ustalając m.in. sieć szkół podstawowych i gimnazjów w nowym ustroju szkolnym. Na zakończenie sesji zrobiło się goręcej za sprawą przyjętego stanowiska w sprawie rozpatrzenia wniosku prezesa Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Ziemi Łojkowskiej, a zarazem sołtysa Łojek.

Chodzi o odpowiedź Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na pismo, które Pani Magdalena Maciążka skierowała właśnie do Premiera Rządu.  Owszem, radni na Komisji Budżetu 23 lutego zdecydowali, że sprawą tego Stanowiska zajmą się na kolejnym posiedzeniu czyli mniej więcej za miesiąc. Na poniedziałkowej sesji zdecydowana większość radnych w głosowaniu (10 za przy jednym głosie przeciw) uznała, że Pani premier nie może tak długo czekać na odpowiedź (po prostu nie wypada Pani premier trzymać tak długo w niepewności) i podjęli decyzję, że to Pani burmistrz Blachowni odpowie na, moim zdaniem nieprawdziwe, zarzuty czy oskarżenia pod adresem szefa Gminy i Rady. Pani Maciążka namawiała radnych, aby w Stanowisku nie łączyć jej dwóch funkcji – prezesa Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Ziemi Łojkowskiej i sołtysa Łojek. Jednak Rada zauważyła, że na piśmie do Prezesa Rady Ministrów widnieją dwie pieczątki, zatem Pani Maciążka reprezentowała nie tylko Stowarzyszenie, ale także mieszkańców sołectwa.

LEWIATAN NAJWCZEŚNIEJ POD KONIEC MAJA

lewiatanOd wielu miesięcy mieszkańcy Gminy mają okazję obserwować budowę nowej placówki handlowej. W miejscu tym swoje towary ma sprzedawać sieć Lewiatan. W małej galerii powstanie m.in. kolejna apteka w Blachowni i kawiarenka. Kiedy otwarcie? Nie wcześniej niż pod koniec maja.

OSTANIE ŚLIZGI

slizgiNiezaprzeczalnie wiosna zbliża się dużymi krokami. To już ostatnie chwile, aby skorzystać z lodowiska.

RADNI ZACHWYCENI PRZEDSZKOLEM

prz1Czwartkowe obrady Komisji Budżetu Rady Miejskiej w Blachowni rozpoczęły się od zwiedzania nowo wyremontowanego przedszkola przy ul. Żeromskiego. Radni, na zaproszenie burmistrza Pani Sylwii Szymańskiej, zwiedzali pomieszczenia, w których od godz. 6 rano do 18 przebywają przedszkolaki. Radni byli zachwyceni, nie spodziewali się takiej przemiany.

Żartobliwie porównując dwa przedszkola, to przed i po remoncie, to tak jakby człowiek z GS-u przeszedł do Pewexu. To już naprawdę XXI wiek. Pięknie wyposażone przestronne sale, wspierające rozwój maluchów, łazienki także dla dzieci z niepełnosprawnością czy szatnia mogą budzić zazdrość innych, podobnych placówek. Nowe stoliczki, krzesełka, tablica interaktywna czy zabawki sprawiają, że dzieci naprawdę dobrze się tu czują. Co ważne w salach i na korytarzach pojawią się kamery. A na wiosnę będą kolejne powody do radości. Na terenie przedszkola zostanie wybudowany nowy plac zabaw oraz ogrodzenie. Dlaczego tak wcześnie się urodziłem – żartował jeden z radnych.

przstolikiprzszafkiprzradniduża salaprzesciana

 

 

 

 

 

przburmistrzabawa

Burmistrz Blachowni szybko została „zagospodarowana” przez dzieci do wspólnej zabawy.

POZIMOWE SPRZĄTANIE GMINY

wiez2Trwa pozimowe sprzątanie gminy Blachownia. Więźniowie zbierają to co odkryły roztopy. Co „zostawiła” zima na małym obszarze panowie w ciągu dwóch dni zmieścili w ponad 30 workach. A to dopiero początek sprzątania. Trwa też przycinanie drzew.

ciecia

 

 

 

 

Zapewne tej wiosny i lata do okien mieszkańców bloku nr 8 przy ul. Żeromskiego wpadnie więcej dziennego światła.

STAROSTA ROZDAŁ SWOJE OSKARY

statu16 edycja konkursu, 16. nominowanych, 6 kategorii i 7. nagrodzonych. Krzysztof Smela, starosta częstochowski rozdał statuetki Za Zasługi na rzecz Powiatu za miniony rok.

W kategorii Edukacja i Kultura statuetki otrzymali Joanna Haładyn, mieszkanka Olsztyna, radna Powiatu Częstochowskiego, nauczyciel języka niemieckiego w Technicznych Zakładach Naukowych w Częstochowie oraz Zespół Obrzędowy „Grusza” z Rzerzęczyc, gm. Kłomnice. W poprzednich latach otrzymali 5 nominacji.

W kategorii samorządność i przedsiębiorczość wyróżnienie powędrowało do rąk Krzysztofa Nabialczyka, radnego Powiatu Częstochowskiego i społecznika działającego w OSP i Kółku Rolniczym.

Kategorii Polityka Społeczna należała do Alicji Grzegorczyk – dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lelowie, radnej Gminy w Dąbrowie Zielonej.

Statuetka w dziedzinie Sport i Turystyka trafiła do Mstowa a konkretnie do wójta Tomasza Gęsiarza, który jest zarazem wiceprezesem Częstochowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej.

Osobowością minionego roku została Grażyna Klamek wieloletnia dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.

Wydarzeniem roku kapituła konkursowa wybrała inscenizację Bitwy pod Mełchowem z 1863r.

MAMY ŚRODKI NA ZBIORNIK WODNY

We wrześniu 2016 roku burmistrz Blachowni Pani Sylwia Szymańska złożyła projekt na „Rekultywację śródmiejskiego zbiornika w Blachowni wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia”.

pismo

Kilkumiesięczne prace przyniosły dzisiaj owoce. Złożony wniosek został najwyżej oceniony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Ministerstwo Ochrony Środowiska w ogólnopolskim konkursie na dotacje Unii Europejskiej. Dla naszej Gminy oznacza to ogromne środki. Pozyskaliśmy rekordową sumę w historii Blachowni – ponad 12 mln zł. Pozyskana kwota tym bardziej cieszy bowiem jest sześciokrotnie wyższa od dofinansowań w poprzedniej kadencji.

Więcej można przeczytać na stronie Urzędu Miejskiego Blachowni.

http://blachownia.pl/news/projekt_oczyszczenia_zalewu_w__blachowni__liderem_ ogolnopolskiego_konkursu_dotacji_unii_europejskiej/

DYŻUR RADNEGO

Jak w każdą środę burmistrz Blachowni czeka w Urzędzie Miejskim na zainteresowanych mieszkańców Gminy.

Przypominam, że dyżur radnego pełnię pod nr tel. 601 50-20-22. W razie potrzeby spotykam się z mieszkańcami całej Gminy pod umówiony adres bądź w Urzędzie Miejskim. Pomagam w każdej możliwej sprawie, w ramach swoich kompetencji.

MAŁGORZATA PATYK NOMINOWANA

statu16 osób nominowała kapituła do statuetek Starosty Częstochowskiego „Za zasługi dla Powiatu w 2016 roku”.

Wyróżnienie szczególnych osobowości w powiecie jak co roku odbywa się w 6. kategoriach: edukacja i kultura, samorządność i przedsiębiorczość, sport i turystyka, polityka społeczna, wydarzenie roku oraz osobowość i instytucja roku.

Wśród nominowanych jest mieszkanka naszej Gminy Pani Małgorzata Patyk, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blachowni.
W uzasadnieniu czytamy m.in., że kierownik od lat promuje idee pomocy społecznej na terenie miasta i gminy Blachownia. Efektywnie wdraża i realizuje programy aktywizujące oraz integrujące lokalną społeczność, ze szczególnym uwzględnieniem osób korzystających z pomocy społecznej. Do programów tych należą: Program Aktywności Lokalnej (PAL), Projekt Partnerski Drużyna Powiatu, Program Aktywizacji i Integracji (PAI). Małgorzata Patyk integruje społeczność poprzez działania prowadzone w Gminnym Klubie Środowiskowym oraz Klubie Mieszkańca, m.in. organizując spotkania tematyczne, imprezy okolicznościowe, wycieczki, warsztaty, zajęcia skierowanych do grup społecznych wymagających interdyscyplinarnego wsparcia, m.in. bezrobotnych, niepełnosprawnych, rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Efektywnie i sprawnie wdraża Program 500+ na terenie gminy Blachownia, osiągając drugie miejsce w województwie śląskim. Realizuje Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej na lata 2014 – 2020 obejmujący 475 osób z terenu gminy. Małgorzata Patyk bierze czynny udział we wszystkich imprezach oraz wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez gminę Blachownia.

Zdobywców statuetek poznamy na uroczystej gali w sobotę 18 lutego o godz. 17 w Filharmonii Częstochowskiej.

W zeszłym roku statuetkę w kategorii zdrowie i pomoc społeczna otrzymał Pan Bogusław Marchewka, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Blachowni, który od 36 lat kieruje tą placówką powiatową.

NOWA TRYBUNA ZACHWYCONA

Nowa Trybuna Częstochowska zachwyca się nowo wyremontowanym przedszkolem w Blachowni.

-Zachwyca kolorową elewacją i pastelowymi wnętrzami. Są w niej nowe, sięgające podłogi okna, ogrzewana podłoga, szklana ściana klatki schodowej i przede wszystkim – przy każdej sali jest łazienka. A że gminie udało się pozyskać unijną dotację wysokości 800 tys. zł, przedszkole zostało przystosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. 

Więcej na http://trybunaczestochowska.pl/2017/02/08/przedszkole-juz-dziala/

 

 

KRZYSZTOF SMELA NOWYM STAROSTĄ POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO

smelaKrzysztof Smela został nowym starostą Powiatu Częstochowskiego. Nowy szef powiatu to doświadczony samorządowiec. Był radnym Mykanowa i przez 5 kadencji wójtem tej gminy. Potem pracowała w zarządzie starostwa powiatu częstochowskiego. W latach 2002-2014 pełnił funkcję prezesa zarządu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie. Jest też prezesem zarządu powiatowego OSP w Częstochowie i szefem powiatowych struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego.

A ŚWISTAK SIEDZI I ZAWIJA W SREBERKA

Na początku było niedowierzanie, że ktoś okłamuje mieszkańców Blachowni, pisząc brednie na temat burmistrza i niektórych radnych. Potem przyszło zrozumienie, nie ta pani wygrała wybory wiec jest grupa, która posunie się do łgarstwa byle tylko doprowadzić do referendum, a jak się nie uda to oczerniać ludzi ile się da. Potem po kolejnych wpisach był pusty śmiech, co były sołtys wypisuje, chyba w zemście, że nawet mieszkańcy Cisia, mieli go dosyć i go odwołali. Teraz przychodzi współczucie i pytanie – co się dzieje ze stanem zdrowia psychicznego tego człowieka? I jak bardzo może się coś dziać skoro ten pan posuwa się do tak absurdalnych kłamstw? Czy myśli, że ktoś może wierzyć w to co wypisuje?

Pani Marku to prawda, że zbieracie jakieś podpisy w celu odwołania sołtys Łojek – pyta mnie Pani z ul. Długiej.

Jeden z pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej radził mi – Panie Marku odwoływanie pani sołtys teraz to błąd, uderza to w pana, a wspiera konkurencję z obozu. Pozdro.

Ja też Pana pozdro. i wyjaśniam niedorzeczności, w które widać ktoś wierzył. Od kiedy to radni Gminy decydują o powołaniu czy odwołaniu sołtysa? To sami mieszkańcy sołectwa wybierają swojego przedstawiciela i nic do tego radnym szczególnie z innego okręgu wyborczego. Pisanie, że Teraz główna inicjatorka akcji – Małgorzata Bernat poszukuje 20. Mieszkańców Łojek, którzy podpiszą się na liście w celu zwołania zebrania, by odwołać Magdalenę Maciążkę z funkcji Sołtysa Łojek. Za słowami poszły czyny. Klakiery od Sylwii Szymańskiej stwierdziły, że to nie problem. Do tej pory na liście podpisało się kilkanaście osób (informacja z godz. 16:30, w tym czasie lista była na ulicy Zielonej), głównie były to osoby z rodziny jednego radnego. Podpisy zbierają kobiety z grupy alkoholowej.” jest wprost chore. Jednak wierzę, że były sołtys Cisia już widział osoby podpisujące się na liście Pani Bernat, podobnie jak pisał, że ktoś widział, że do Łojek zwożą niebezpieczną rtęć. A świstak siedzi i zawija w sreberka.

Pan były z Cisia wie doskonale, że nie ma takich osób, które werbują radni, by odwołać Panią sołtys Łojek. Ale co tam kłamać i do przodu, byle ludzie uwierzyli. Bo jak mawiał Joseph Goebbels, niemiecki minister propagandy …. Kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą. Jednak dla spokojnego snu Pani sołtys Łojek raz jeszcze informuje i zapewniam, ani ja ani Pani radna Bernat nie zbieramy żadnych podpisów i nic nam do tego kogo ludzie wybrali na swojego sołtysa. A to co pisze Pani znajomy – były sołtys Cisia, proszę potraktować z politowaniem i nadzieją, że może kiedyś się… poprawi.