MAŁGORZATA PATYK NOMINOWANA

statu16 osób nominowała kapituła do statuetek Starosty Częstochowskiego „Za zasługi dla Powiatu w 2016 roku”.

Wyróżnienie szczególnych osobowości w powiecie jak co roku odbywa się w 6. kategoriach: edukacja i kultura, samorządność i przedsiębiorczość, sport i turystyka, polityka społeczna, wydarzenie roku oraz osobowość i instytucja roku.

Wśród nominowanych jest mieszkanka naszej Gminy Pani Małgorzata Patyk, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blachowni.
W uzasadnieniu czytamy m.in., że kierownik od lat promuje idee pomocy społecznej na terenie miasta i gminy Blachownia. Efektywnie wdraża i realizuje programy aktywizujące oraz integrujące lokalną społeczność, ze szczególnym uwzględnieniem osób korzystających z pomocy społecznej. Do programów tych należą: Program Aktywności Lokalnej (PAL), Projekt Partnerski Drużyna Powiatu, Program Aktywizacji i Integracji (PAI). Małgorzata Patyk integruje społeczność poprzez działania prowadzone w Gminnym Klubie Środowiskowym oraz Klubie Mieszkańca, m.in. organizując spotkania tematyczne, imprezy okolicznościowe, wycieczki, warsztaty, zajęcia skierowanych do grup społecznych wymagających interdyscyplinarnego wsparcia, m.in. bezrobotnych, niepełnosprawnych, rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Efektywnie i sprawnie wdraża Program 500+ na terenie gminy Blachownia, osiągając drugie miejsce w województwie śląskim. Realizuje Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej na lata 2014 – 2020 obejmujący 475 osób z terenu gminy. Małgorzata Patyk bierze czynny udział we wszystkich imprezach oraz wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez gminę Blachownia.

Zdobywców statuetek poznamy na uroczystej gali w sobotę 18 lutego o godz. 17 w Filharmonii Częstochowskiej.

W zeszłym roku statuetkę w kategorii zdrowie i pomoc społeczna otrzymał Pan Bogusław Marchewka, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Blachowni, który od 36 lat kieruje tą placówką powiatową.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.