W MIARĘ SPOKOJNA SESJA

tomekRadni na dzisiejszej sesji podjęli kilka uchwał oświatowych ustalając m.in. sieć szkół podstawowych i gimnazjów w nowym ustroju szkolnym. Na zakończenie sesji zrobiło się goręcej za sprawą przyjętego stanowiska w sprawie rozpatrzenia wniosku prezesa Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Ziemi Łojkowskiej, a zarazem sołtysa Łojek.

Chodzi o odpowiedź Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na pismo, które Pani Magdalena Maciążka skierowała właśnie do Premiera Rządu.  Owszem, radni na Komisji Budżetu 23 lutego zdecydowali, że sprawą tego Stanowiska zajmą się na kolejnym posiedzeniu czyli mniej więcej za miesiąc. Na poniedziałkowej sesji zdecydowana większość radnych w głosowaniu (10 za przy jednym głosie przeciw) uznała, że Pani premier nie może tak długo czekać na odpowiedź (po prostu nie wypada Pani premier trzymać tak długo w niepewności) i podjęli decyzję, że to Pani burmistrz Blachowni odpowie na, moim zdaniem nieprawdziwe, zarzuty czy oskarżenia pod adresem szefa Gminy i Rady. Pani Maciążka namawiała radnych, aby w Stanowisku nie łączyć jej dwóch funkcji – prezesa Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Ziemi Łojkowskiej i sołtysa Łojek. Jednak Rada zauważyła, że na piśmie do Prezesa Rady Ministrów widnieją dwie pieczątki, zatem Pani Maciążka reprezentowała nie tylko Stowarzyszenie, ale także mieszkańców sołectwa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.