OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH


Z oświadczeń majątkowych złożonych na dzień 31 grudnia 2020 roku stwierdzono, że radni: Barbara Bagmat, Małgorzata Bernat, Tadeusz Borek, Katarzyna Borycka, Tomasz Czech, Krzysztof Czerwik, Ewelina Gajzner, Renata Kolman, Marek Kułakowski, Tomasz Rećko, Jacek Rogut, Sebastian Szczepaniak, Jerzy Szkurłat i Dariusz Wącław złożyli oświadczenia w ustalonym terminie. W wyniku przeprowadzonej analizy przez I Urząd Skarbowy w Częstochowie u żadnego z radnych nie stwierdzono nieprawidłowości. Urząd jedynie poprosił radnych: Bagmat, Borek, Borycka, Czech i Szczepaniak o uzupełnione korektami oświadczeń majątkowych bowiem zauważono jedynie braki formalne.
Z oświadczeń majątkowych złożonych wojewodzie śląskiemu przez Sylwię Szymańską, burmistrza Blachowni oraz Pawła Hreczańskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej w Blachowni wynika, że dokumenty zostały złożone w terminie i nie stwierdzono nieprawidłowości. Jedynie braki formalne w trybie roboczym musiał poprawić przewodniczący Hreczański.