PAMIĘĆ NIE PRZEMIJA

„Dla tych, którzy odeszli”

Dla tych, którzy odeszli w nieznany świat, płomień na wietrze kołysze wiatr.
Dla nich znicze i kwiaty na grobie – przypominanie ich w każdym słowie.
Dla nich, harcerskie warty i pamięć co nie zapada,
i dla nich ten dzień Pierwszy Listopada.


Nasze życie jest jak wielkie jezioro, wolno wypełniające się strumieniem lat. W miarę, jak woda się podnosi, ślady przeszłości znikają pod nią jeden za drugim. Jednak zawsze rodzą się Ci, którzy nie pozwalają odejść pamięci.


Przeddzień Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego pamięć o instruktorach, którzy już odeszli od lat podtrzymują druhowie z 43 Drużyny Harcerskiej im. „Sulima” Rycerza Zawiszy Czarnego.


Sylwetki zmarłych osób związanych z ruchem harcerskim przybliżał Zawiszakom dh.hm. Adam Czarnołęski.


Znicze zapłonęły na grobach: dh Jerzego Górki, dh hm. Lesława Sikory, dh hm. kpt.ż.w. Dariusza Szymańskiego, dh org. Ewy Jarkiewcz, dh pwd. Bożeny Kwapisz, dh hm. Jana Janika, dh hm. Romana Nowickiego, dh hm. Tadeusza Czarnołęskiego, dh phm. Marka Kamińskiego, a także u powstańca śląskiego Adama Kmiecia.