BLACHOWNIANIN ZE STATUETKĄ STAROSTY

W sobotę po raz 15. starosta częstochowski przyzna swoje statuetki „Za zasługi dla powiatu”. W siedmiu kategoriach zostaną nagrodzeni: artyści, animatorzy kultury, sportowcy, samorządowcy, przedsiębiorcy, lekarze, pedagodzy, którzy w sposób szczególny przyczynili się do rozwoju i promocji powiatu

imagesWśród nominowanych w kategorii zdrowie i pomoc społeczna jest Pan Bogusław Marchewka dyr. Domu Pomocy Społecznej w Blachowni, który pełni tę funkcję od 1981 roku. W 1991 roku dyrektor nawiązał kontakt z członkami Lions Clubu w Solbjergu w Dani. Dzięki tej współpracy udało się rozbudować Domu Pomocy Społecznej o pawilon dla kolejnych 25 osób. Z inicjatywy Pana Bogusława Marchewki w 1999 roku powołano do życia Stowarzyszenie „Nasz dom”, która dzisiaj zrzesza 53 osób.   Dyrektor DPS był też założycielem Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni, Częstochowskiego Banku Żywności. W latach 1998 – 2002 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej w Blachowni. Za swoją działalność otrzymał w 2009 roku Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

Już możemy zdradzić, że Pan dyrektor w sobotę z filharmonii wyjedzie ze statuetką starosty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.