OD PONIEDZIAŁKU JEDZIEMY OBWODNICĄ

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, (wcześniej, jak tłumaczył UM w Blachowni, o wszelkich utrudnieniach ani wykonawca, ani DDKiA nie powiadamiał urzędu) od 23 grudnia kierowcy będą mogli korzystać z nowego odcinka A1, w tym również 4-kilometrowego fragmentu od węzła Częstochowa Blachownia do Częstochowa Południe.

-Udostępnimy do ruchu trasę główną i zapewnimy pełną funkcjonalność węzłów Częstochowa Północ i Częstochowa Południe – czytamy na stronie GDDKiA. -To pozwoli wyprowadzić ruch tranzytowy z miasta, zarówno pojazdów ciężarowych jak i osobowych.


Jak informuje GDDKiA, w ciągu 150 dni, łącznie z niedzielami, zrealizowano roboty o łącznej wartość ponad 400 mln zł. W szczytowym okresie na budowie pracowało ponad 1000 osób, w tym ponad 800 pracowników fizycznych wraz z operatorami sprzętu i kierowcami oraz około 200 osób personelu wykonawcy. Pracowano po 16 godzin na dobę, 7 dni w tygodniu, a przy niektórych robotach bez przerwy. Ułożono 330 tys. mkw. nawierzchni z betonu cementowego, 200 tys. mkw. nawierzchni bitumicznych oraz wykonano 500 tys. m sześciennych wykopów i nasypów. To przełożyło się na ok. 20 km dwujezdniowej autostrady. Dokończono budowę 25 obiektów mostowych, wykonano pięć przepustów skrzynkowych i dokończono budowę 30 przepustów na trasie głównej autostrady A1. Wykonano podziemny zbiornik retencyjny, 50 km umocnionych rowów drogowych i 10 km kanałów deszczowych. Zamontowano 3600 słupów ekranów akustycznych o łącznej masie 900 ton.

Węzły Częstochowa Blachownia i Częstochowa Jasna Góra GDDKiA udostępni dla ruchu w terminie późniejszym. Konkretów nie przedstawiono.


Warto dodać, że cała ul. Piastów jest już przejezdna. Można nią dojechać do nowego ronda do Łojek omijając praktycznie niemal całą ul. Długą.
Przy okazji w Blachowni pojawiło się drugie rondo. Jak długo będzie czynny przejazd całą Piastów, czy wykonawca znowu go nie zamknie tego nie wiadomo. Bo wykonawca prac i GDDKiA do tej pory nie widzieli potrzeby informowania UM Blachowni czyli także mieszkańców o utrudnieniach.