INTERPELACJA W SPRAWIE BOISKA SAHARA

Wczoraj drogą elektroniczną Urzędowi Miejskiemu w Blachowni zwróciłem uwagę na fakt dewastowania terenu boiska Sahara.


Chodzi o zerwane i powyginane metalowe przęsła ogrodzenia obiektu od strony południowej. Jego brak sprawia, że na boisko z piłką wchodzą prywatne osoby. A przypomnę, że to boisko ma określony czas użytkowania. Przęsło ogrodzenia zostało wygięte i zerwane jeszcze 2 lutego br. tak, by zjeżdżający z pobliskiej górki na sankach mieli dłuższy tor ślizgu.


.

.

.

Innym mankament widać na korcie tenisowym. Jego południową część porastają coraz większe chwasty. Próba wyrwania zielska kończy się naruszeniem podłoża kortu. Grający w tenisa proszą też, aby obecnie zamocowaną siatkę do piłki siatkowej zamienić na taśmę do tenisa ziemnego. Bowiem podczas gry piłka przelatuje przez oczka siatki.