PAMIĘCI NASZEGO POWSTAŃCA ŚLĄSKIEGO


W poniedziałek 13 września br. na cmentarzu parafialnym w Blachowni odbędą się uroczystości upamiętniające ŚP. ADAMA KMIECIA, naszego Powstańca Śląskiego.


Ppor. Adam Kmieć, który mieszkał w Cisiu pod nr 23 miał 12. dzieci, 6. synów i 6. córek. Zmarł w wieku 87 lat w listopadzie 1982 roku. Spoczywa na miejscowym cmentarzu. Jak mówią żyjący wnuczkowie, dziadek był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Powstańczym. W którym dokładnie walczył powstaniu i jakich miejscowościach tego nie wiemy.


Na tej samej nekropolii przy ul. Cmentarnej spoczywa inny Powstaniec Śląski ŚP. WŁADYSŁAW TRZEPIZUR, który mieszkał w Herbach Nowych.


Jako że Powstaniec ten nie jest jeszcze upamiętniony proporczykiem IPN, złożyłem stosowny wniosek drogą elektroniczną do Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.


Do OBUWiM Katowice wpłynęło ok. 140 wniosków zawierających zgłoszenia zarówno pojedynczych grobów, jak również listy i wykazy, które znajdują się w posiadaniu różnych stowarzyszeń i organizacji społecznych. Po weryfikacji wyżej wymienionych nadano bieg 127 sprawom. Dotyczą one mogił z: Bielska-Białej (3), Blachowni (1), Buka (1), Bytomia (2), Chełmu Śląskiego (1), Chorzowa (14), Czeladzi (11), Czernicy (1), Czerwionki-Leszczyn (2), Dąbrowy Górniczej (1), Gliwic (2), Głuchołazów (1), Góry (1), Katowic (16), Knurowa (1), Marklowic (1), Miedźnej (1), Mikołowa (4), Mysłowic (5), Nysy (1), Opola (1), Ornontowic (2), Ostrzeszowa (1), Paryża (1), Piekar Śląskich (2), Pilchowic (1), Piły (1), Poznania (1), Pszczyny (4), Rudy Śląskiej (11), Rybnika (2), Rydułtów (2), Siemianowic Śląskich (5), Siemoni (1), Sosnowca (2), Suszca (1), Świętochłowic (2), Tarnowskich Gór (2), Tychów (4), Warszawy (3), Wodzisławia Śląskiego (1), Wyr (1), Zabrza (2), Żarek (1), Żor (1). Groby te znajdują się w różnym stanie technicznym, od bardzo dobrego do bezimiennych, zniszczonych płyt nagrobnych. Obiekty te po przeprowadzeniu procedury w myśl ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski po uzyskaniu wnioskowanego statusu mogą zostać wyremontowane z funduszy celowych przez IPN z urzędu bądź na wniosek wnioskodawcy może zostać przyznane świadczenie pieniężne na remont.