UWAGA – INSPEKTORZY SANEPIDU NIE ODWIEDZAJĄ LUDZI

Powiatowy Inspektor Sanitarny dr n. med. Dariusz Nowicki, dyr. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie informuje, że na podstawie § 8 ust. 2 w zw. z § 8 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. 2020, poz.433), Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie do odwołania zawiesza bezpośrednią obsługę interesantów.


Sytuacja ta podyktowana jest bezpieczeństwem zdrowotnym mieszkańców oraz pracowników PSSE w Częstochowie, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Kontakt z PSSE w Częstochowie jest możliwy jedynie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telefonicznej oraz poczty tradycyjnej.
Kontakt osobisty z naszymi pracownikami możliwy będzie tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.