PACJENTKA Z KORONAWIRUSEM Z BLACHOWNI TRAFIŁA DO SZPITALA W TYCHACH

Związku z przyjęciem 23 marca, w godzinach popołudniowych do szpitala im. Rudolfa Weigla w Blachowni, pacjentki z powiatu lublinieckiego z objawami sugerującymi zakażenie koronawirusem, podjęliśmy decyzję o niezwłocznym wykonaniu testu, który niestety dał pozytywny wynik. Pacjentka natychmiast została przetransportowana do szpitala zakaźnego w Tychach.
-Pomieszczenia, w których przebywała chora zostały poddane dezynfekcji. Zgodnie z procedurami została też wdrożona dodatkowa procedura dekontaminacji czyli wprowadziliśmy proces, który polega na usunięciu i unieszkodliwieniu substancji potencjalnie toksycznych i niebezpiecznych dla zdrowia. Odbyło się też zamgławianie pomieszczeń w celu bezpieczeństwa dla personelu i pacjentów. Jesteśmy w kontakcie w Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Częstochowie odnośnie decyzji o zastosowaniu kwarantanny dla 3. osób z izby przyjęć. Oddział Intensywnej Opieki Medycznej pracuje normalnie, izba będzie uruchomiona jeszcze dzisiaj – powiedział mi Janusz Adamkiewicz, dyr. Szpitala w Blachowni
.