ANATOMIA KŁAMSTWA Nr 23 – NIE BĘDZIE PIENIĘDZY NA OSP

Mamy kolejny dowód jak bloger z Cisia okłamuje ludzi, aby tylko w złym świetle ukazać burmistrza i współpracujących z Nią radnych. Cóż niedawno pisała były sołtys Cisia na temat dofinansowania Ochotniczych Straży Pożarnych w naszej gminie?
„Nie będzie dofinansowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Blachowni i w Cisiu. Strażacy mieli otrzymać pieniądze na nowy wóz oraz doposażenie jednostek. O tej sytuacji poinformował mnie jeden ze strażaków, przesyłając zaktualizowaną listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w działaniu 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych. Zgodnie z założeniami do budżetu, straż na ten projekt miała otrzymać 886 830 zł (wszystko z UE). To kolejny cios w Sylwię Szymańską i jej „fachowość”. No cóż, taką mamy władzę. Sami ją wybraliście”.
Do tego dołożyli się znajomi blogera, hejtując o rzekomą nieudolność obecnej burmistrz. Nie ma wątpliwości, bloger z Cisia takimi kłamstwami sam sobie wystawia wiarygodność. Pokazuje co warte są jego informacje. Jaka w tej sprawie jest prawda?
Na doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Blachowni, dzięki dobrze napisanemu wnioskowi przez Sylwię Szymańską, burmistrza Blachowni, którego w 2014 roku wybrali mieszkańcy, Gmina dostała aż 1.056.706 zł. Całkowity koszt projektu to 1.244.291 zł. Te pieniądze zostaną przeznaczone na zakup dużego wozu bojowego.
Strażacy z Cisia też wzbogacą się o nowoczesny wóz ratowniczo-gaśniczy o wartości 800 tys. zł. dzięki pozyskanym środkom – 300 tys. zł z KSRG. Pół miliona zł., na wniosek burmistrz Szymańskiej, z budżetu przeznaczyli radni. Nowy samochód przyda się tym bardziej, że druhowie z OSP z Cisia wchodzą w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Aż strach pomyśleć, co by się działo gdyby burmistrz Sylwia Szymańska była kompetentną osobą, ileż wtedy pozyskałaby środków zewnętrznych dla Gminy. A tak jej „niekompetencja” sprawiła, że Blachownia przez 4 lata pozyskała blisko 40 mln zł. Przypomnę jej poprzedniczka przez 5 lat rządów w Blachowni pozyskała ponad 2 mln zł.