GAŁĘZIE ZASŁANIAJĄ WIDOCZNOŚĆ NA DRODZE


Zmotoryzowani skarżą się na niebezpieczny odcinek drogi w Łojkach. Chodzi o skrzyżowanie ulic Długiej z Piastów, obok marketu Kamil. Kierowca, który jedzie od strony Gnaszyna zbliżając się do skrzyżowania, przez gałęzie choinek wystających zza ogrodzenia ma ograniczoną widoczność.


Musi wyjechać niemal na środek drogi, aby bezpiecznie pojechać dalej ul. Piastów w stronę Blachowni.

-Pisaliśmy do właściciela posesji, z prośbą, aby wyciąć wystające gałęzie. Niestety nie na wiele to się zdało – usłyszałem w Urzędzie Miejskim.


Ktoś może zauważyć, że kierowcom na tym skrzyżowaniu pomocne może być lustro drogowe. Jednak przekłamuje ono obraz myląc kierowców.


Bezpieczniej zatem jest skręcić w prawo w Długą, potem w lewo na parking marketu i wyjazd z parkingu na prawo w Piastów.