MOJE 6 PROPOZYCJI DO PROJEKTU BUDŻETU

Do 30 września radni mieli czas na składanie propozycji do projektu budżetu Miasta i Gminy Blachownia na 2021 rok. Wiadomo, że wśród wielu składnych zadań przechodzi niewiele, bo nie ma na tyle środków. „Życzeń” wiele – środków finansowych zdecydowanie mniej.
Najwięcej środków z budżetu „pożera” oświata i pomoc społeczna. Te działy są przypisane samorządom. A nie od dziś wiadomo, że nie ma gminy czy miasta w Polsce, które nie musiałoby dokładać do edukacji, ze względu na niewystarczające subwencje jakie powinno dać państwo. Rząd daje tyle ile chce, a o resztę musi się martwić samorząd. Blachownia ma mniejsze dofinansowanie na poziomie 70-75 proc.

W tegorocznych propozycjach na przyszły rok potrzeb jest bez liku. Same propozycję zadań od mieszkańców burmistrz Blachowni wyceniła na 19 mln zł. A swoje przemyślenia i zadania zgłoszą jeszcze radni. Zapewne szefowa gminy też ma swoje przemyślenia i plany.

W tym roku złożyłem 6 propozycji.


1. Objęcie obszarów na terenie naszej Gminy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.


2. Odwodnienie terenu gdzie mieszczą się garaże przy ul. Ks. Kubowicza. Ulewne deszcze sprawiają, że wody opadowe zalewają garaże gdzie mieszkańcy trzymają swoje samochody.
W zeszłym roku składałem propozycję zabezpieczenia środków na zrobienie dokumentacji. W tym roku składam zapotrzebowanie na konkretne prace związane z odwodniem tego obszaru.


3. Remont chodnika na skwerku przy ul. Sportowej oraz dostawienie nowych ławeczek.


4. Remont chodnika od ul. Sienkiewicza do Skłodowskiej.


5. Postawienie wiaty przystankowej dla mieszkańców przy ul. Częstochowskiej, naprzeciwko ul. Handlowej.


6.Wymiana łagodnych progów zwalniających na ul. Wspólnej na bardziej strome plus zamontowanie słupków przy jednym progów.