BEZPŁATNE PORADY PRAWNE DLA MIESZKAŃCÓW

1 stycznia 2016 roku ruszył

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

dla mieszkańców Miasta i Gminy Blachownia.

Prawnik na zainteresowanych czeka

w każdy piątek w godz. od 11 do 15

w Urzędzie Miejskim w sali posiedzeń.

Warto dodać, że od września w każdą środę od 16 do 17

można się spotkać z adwokatem

Panem Piotrem Kandorą. Miejsce to samo UM.

REFERENDA? NIKT ICH NIE CHCE W CZĘSTOCHOWIE ANI W BLACHOWNI

Pierwszy zainteresowany organizowaniem referendum znalazł się w Blachowni. Paweł Gąsiorski – były sołtys Cisia. Do 22 listopada musiał zebrać 1082 podpisów mieszkańców gminy uprawnionych do głosowania i popierających referendum. -Nie udało się zebrać odpowiedniej liczby podpisów – poinformował GW Andrzej Jedyk, szef częstochowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Zebrał za mało – o ile za mało? 

TRZEJ KRÓLOWIE W BLACHOWNI

orszakPo raz pierwszy przez Ziemię Blachowniańską przeszedł Orszak Trzech Króli. Monarchowie, nie ze Wschodu, a z Blachowni, nie na wielbłądach, a na koniach, przebyli ponad 6 km. Mędrcom towarzyszyli mieszkańcy Gminy, którzy odwiedzili cztery stajenki. Bowiem trasa przebiegała od parafii  pw. św. Antoniego w Cisiu, przez Najświętszego Zbawiciela, na Błaszczykach i św. Michała Archanioła w Blachowni do św. Franciszka w Ostrowach.

foto www.edytamandryk.pl

Jak to wszystko barwnie wyglądało można zobaczyć w fotorelacji Pani Edyty Mandryk na stronie http://edytamandryk.pl/pl/index.php/ct-menu-item-5/category/16-orszak-trzech-kroli-w-blachowni

ŚLIZGI – TYLKO NA SZTUCZNYM

lodo-dziewczLodowisko przy USC, jak widać każdego dnia, przynosi wiele radości zarówno dzieciom jak i ich rodzicom. Nie trzeba czekać na zamarznięcie zbiornika wodnego (obecnie grubość lodu 12 cm), sztuczne lodowisko (czynne od poniedziałku do piątku od godz. 15 do 21, a w soboty i święta od 10 do 21) jest bezpieczniejsze i za darmo. Wypożyczalnia łyżew też za darmo. Podobnie jak muzyka i oświetlenie. -Niestety zdarzały się sytuacje, że ktoś wypożyczone łyżwy porzucił w krzakach lub chciał prosto z lodowiska na łyżwach iść do Prażynki. Ale tak czasami bywa gdy ludzie nie muszą płacić  wtedy jakby widać mniej szanują to co mają oferowane – powiedział mi jeden z pracowników lodowiska.

lodozakaz12. centymetrowa grubość lodu na zbiorniku wodnym wydaje się być bezpieczna.  Jednak widok dzieci chodzących po tafli lodu każe ostrzec – nie warto tam wchodzić. Obok jest sztuczne lodowisko.

 

 

lodo-stawA taki widok to raczej rzadkość. 6 stycznia odbyło się koszenie i wypalanie uschniętej roślinności na zbiorniku.

UWAGA NA GAZ

Gdy wyczujesz charakterystyczną woń gazu:

1. Nie włączaj światła ani żadnych urządzeń elektrycznych

2. Nie zapalaj zapałek czy zapalniczek

3. Zamknij zawór gazu w butli – otwórz okna i wyjdź z mieszkania

4. Powiadom sąsiadów, straż pożarną i administrację bloku.

 

psp2W poniedziałek strażacy z Blachowni po raz kolejny wyjechali do bloku mieszkalnego przy ul. Bankowej. Zaniepokojona lokatorka wyczuwając charakterystyczną woń dla ulatniającego się gazu z butli wezwała straż pożarną. Skończyło się na strachu.

Ale w dobie ostatnich wydarzeń przy ul. Żeromskiego czy 16-go Stycznia ludzie są szczególnie wyczuleni na gaz propan-butan. W kraju coraz częściej dochodzi do wybuchów butli z gazem. Niestety niektóre butle są wadliwe bowiem brak w nich uszczelek lub są niesprawne kurki. 

 

image-2Dlatego kto wie czy w ramach działań prewencyjnych, na razie na prośbę samych mieszkańców, butlom gazowym, samej instalacji oraz przewodom wentylacyjnym, nie powinni się przyjrzeć fachowcy – strażacy. Zapewne szczególnie w okresie dużych mrozów wizyta kominiarzy też by nie zaszkodziła, i nie chodzi tu o szczęście, a o nasze bezpieczeństwo.

 

psp1O czym warto pamiętać zarówno na poziomie kupowania czy samej eksploatacji butli?

 

1. Przy wymianie butli z gazem ta musi mieć jednolite oznakowania (kolor zielony i niebieski na całej powierzchni).

 

2. Powinna też być tabliczkę z informującą o ciężarze netto, maksymalnej ilości gazu w butli i datą jej legalizacji.

 

3. Butla musi również mieć zaślepkę na zawór, foliową plombę na zaworze oraz naklejoną instrukcję bezpieczeństwa.

 

4. Każda instalacja gazowa powinna być sprawdzana co najmniej raz w roku, szczególnie zaś zimą.

ŚMIECI, AŻ STRACH

2 stycznia od mieszkańców otrzymałem kilka sms-ów z informacją, iż firma sprzątająca śmieci zapomniała o swoich obowiązkach. Pan H. pytał wprost czy tak ma wyglądać sprzątanie przez nową firmę. Pan T. zaś życząc mi Naj w 2016 roku wyjawił w telefonicznej korespondencji, że w kwestii śmieci w Blachowni jest jak u Arabów. Nie bawiłem w tych rejonach świata, to nie wiem.smieci

No, ale co by nie mówić i jak się tłumaczyć śmieci są – aż kipią. Być może dlatego, że od 1 stycznia 2016 roku wywozem odpadów zajmuje się już nowa firma. Jednak chyba trudno ją winić za przepełnione kubły i pojemniki skoro umowę z Gminą ma od 1 stycznia 2016 roku, a to dzień świąteczny. Jak znam życie, ani w Nowy Rok (piątek) ani w wolną sobotę (2 stycznia), ani też w niedzielę (3 stycznia) firma ta nie wywoziła śmieci – co dla mnie jest logiczne. A zapewne w święta mieszkańcy „wyprodukowali” więcej odpadów, które wylądowały właśnie w kubłach co też jest zrozumiałe.

smieci2Skoro jest aż tak źle być może należałoby sprawdzić czy poprzednia firma, wywożąca śmieci na terenie naszej Gminy, do ostatniego dnia grudnia 2015 roku wywiązywała się z umowy jak należy?

Mam nadzieje, że nowa spółka wywozem śmieci zajmie się już od poniedziałku. Warto przypomnieć, że za śmieci w Gminie odpowiada ZMK i tam należy zgłaszać wszelkie uwagi te dobre i te złe. Numery telefonów 34/ 327-03-70, 34/ 327-04-70.

ORSZAK TRZECH KRÓLI W BLACHOWNI

Trzy parafie pw. Najświętszego Zbawiciela, św. Michała Archanioła i św. Franciszka organizują 6 stycznia paradę uliczną jakiej jeszcze w Blachowni nie było – Orszak Trzech Króli.

Wymarsz o godz. 13.30 przed kościołem filialnym pw. św. Antoniego w Cisiu. Dalej Orszak uda się do kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela na Błaszczykach i św. Michała Archanioła. Zakończenie uroczystego przejazdu w kościele pw. św. Franciszka na Ostrowach.

Orszak Trzech Króli wywodzi się z miast hiszpańskich meksykańskich. Podczas ulicznej parady Trzej Królowie, jadąc ulicami rzucają dzieciom cukierki. Pierwszy polski Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Warszawy i Torunia. W 2014 Orszak przeszedł już w 177 miastach. Więcej o tej niezwykłej inicjatywie można przeczytać na:

http://www.parafia-blachownia.pl/ogloszenia/ogloszenia-parafialne.html

BUDŻET PRZYJĘTY

I to zdecydowaną większością. Za głosowało 9. radnych, przeciw 2, wtrzymały się 2. osoby.  Tuż po przyjęciu projektu budżetu na 2016 rok Pani Sylwia Szymańska, burmistrz Blachowni dziękowała radnym za poparcie najważniejszego dla Gminy dokumentu.

Stanowisko Komisji Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Blachowni w sprawie oceny projektu budżetu Gminy Blachownia na 2016 rok.

 

Komisja Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Blachowni

w składzie:

Kułakowski Marek – przewodniczący Komisji

Borycka Katarzyna – wiceprzewodnicząca Komisji

Bernat Małgorzata – sekretarz Komisji

Czech Tomasz

Hreczański Paweł

Mandryk Edyta

Matuszewska Beata

Osiński Cezary

Pilarz Andrzej

Popczyk Irena

Rećko Tomasz

Rogut Jacek

na pięciu posiedzeniach Komisji (22 października, 19 i 26 listopada oraz 10 i 17 grudnia):

-zapoznała się z realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych za trzy kwartały 2015 roku.

-przeanalizował projekt budżetu Gminy Blachownia na 2016 rok.

-zapoznała się i omówiła złożenia inwestycyjne Gminy na 2016 rok.

-omówiła i przeanalizowała zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na latach 2016

-przeanalizowała i zaopiniowała propozycje stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2016 rok.

 

W spotkaniach Komisji brali udział:

-Pani Sylwia Szymańska, burmistrz Blachowni

-Pan Dariusz Wojciechowski, sekretarz Gminy, Kierownik Referatu Organizacyjnego

-Pani Elżbieta Wolska, skarbnik Gminy

-Pan Grzegorz Loręcki, kierownik Referatu Inwestycyjny i Zamówień Publicznych

-Wiesław Włodawiec, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Ochrony Środowiska

-Pan Krzysztof Adryjański, kierownik Zarządu Mieniem Komunalnym

 

W związku z realizacją pracy nad projektem uchwały budżetowej – Komisja Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Blachowni  przeanalizowała przedstawiony projekt, który zakłada:

po stronie dochodów 38.131.745, 06 zł z czego bieżące wydatki mają wynieść 31.910.368, 56 zł zaś majątkowe – 6.221.376, 50 zł. Plan wydatków zakłada 39.728.178, 29 zł z czego bieżące wydatki  to 30.557.707, 42 zł oraz majątkowe w wysokości 9.170.470, 87 zł. Rezerwa budżetowa (ogólna 116,000 zł oraz celowa 812.031 zł) przeznaczona ma być na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego – 84.000 zł, wynagrodzenia wraz pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli (Ustawa Karty Nauczyciela) 378.031 zł oraz rezerwa na inwestycje (Budżet Obywatelski) 350.000 zł. Ujemne saldo w budżecie zakłada się na poziomie 1.596.433, 23 zł. Ma ono być pokryte z zaciągniętych kredytów.

Komisja Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa zapoznała się z opiniami VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach:

-pozytywną opinią o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok wraz uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi,

-pozytywną opinią o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2024

-pozytywną opinią o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 1.596.433, 23 zł

przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok Gminy i Miasta Blachownia.

 

W budżecie Gminy Blachownia na 2016 roku planuje się spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1.753.566, 77 zł (kredyt będzie spłacany z dochodów własnych Gminy i pożyczki). Przy planowanej realizacji dochodów i wydatków dług Gminy na koniec 2016 roku będzie kształtować się na poziomie 14.396.481, 37 zł., co stanowi planowanych dochodów 37,75 proc. i nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W trakcie analizy budżetu burmistrz Blachowni wprowadziła autopoprawki do projektu budżetu. Do Komisji Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Budżetu nie wpłynęły żadne wnioski radnych w sprawie projektu budżetu Gminy Blachownia na 2016 rok.

 

Podsumowanie

Na podstawie art 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 1990 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Blachownia – Komisja Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa stwierdza, że zaplanowane dochody w porównaniu z planowanymi wydatkami dowodzą o zrównoważonym budżecie Gminy Blachownia na 2016 rok.

Komisja Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa stwierdza, że zaplanowane dochody w porównaniu z planowanymi wydatkami dowodzą o zrównoważonym budżecie Gminy Blachownia na 2016 rok. Planowane dochody zapewniają finansowanie podstawowych zadań realizowanych w Gminie Blachownia w 2016 roku.  Zaproponowany Budżet umożliwia realizację łącznie 29 zadań inwestycyjnych na ogólną kwotę 9 170 470,87 zł. W tym mieści się kwota rezerwy celowej w wysokości 350 000 zł na wykonanie projektów Budżetu Obywatelskiego – wyłonionych do realizacji przez mieszkańców gminy w drodze powszechnego wyboru. Z pewnością można uczynić Budżet roku 2016 za proinwestycyjny i wprowadzający poraz pierwszy instytucję budżetu partycypacyjnego. Ważną cechą Budżetu jest także uwzględnienie w nim zadań i kwot umożliwiających absorbcję środków UE z nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. 6 697 272,77 zł z czego dofinansowanie zewnętrzne wynieść ma 5 308 976,50 zł.

Komisja Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa po zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami RIO w Katowicach oraz pozytywną opinią Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, Promocji Gminy i Integracji Europejskiej bez wnoszenia wniosków do budżetu, pozytywnie opiniuje projekt budżetu Gminy Blachownia na 2016 rok przedłożony przez burmistrza Blachowni.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

W wigilię Bożego Narodzenia,

gdy drogę na niebie wskaże Gwiazda Pokoju, 

zapomnijmy o uprzedzeniach, ciepłem otulmy bliskich.

Niech spełni się to, co dotąd było snem,

a magia najpiękniejszych rodzinnych Świąt

pojedna wszystkich, by było nam jak w niebie.

 

szopka

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia

wszystkim Mieszkańcom Gminy Blachownia,

tu obecnym i tym gdziekolwiek tułaczy los

rzucił ich w najdalszy zakątek świata

życzę rodzinnych, radosnych i spokojnych

Świąt Bożego Narodzenia.

Niech pokój zagości w Waszych sercach.

                                                          

                                                 Marek Kułakowski

SZKOLNE JASEŁKA

jaslenkaAnioł pański sam ogłosił te dziwy. Dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 1 pod kierunkiem siostry Wiesławy i Pani Edyty Matuszczak zaprezentowały krótką historię narodzenia Jezusa.

 

jaselwolosiolSzczególnie dwie postaci wół i osioł sprawiły, że narodziny Dzieciątka Jezus momentami były cieplejsze i weselsze.

 

jasegrupaOczywiście nie mogło też zabraknąć Józefa i Maryi, pasterzy, królów, aniołów i tych, którzy chcieli przenocować świętych za pieniądze.

 

 

Na zakończenie nauczyciele wychowawcy, mali aktorzy i młodzi widzowie razem zaśpiewali kolędę „Bóg się rodzi”.

W WIGILIĘ URZĄD ZAMKNIĘTY

Zgodnie z Zarządzeniem burmistrza Blachowni 24 grudnia 2015 roku ustalono dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Blachowni oraz dla kierowników jednostek organizacyjnych. Dzień ten jest wolny  w zamian za dzień 26 grudnia 2015 roku.

Z POMOCĄ POSZKODOWANYM

Poszkodowane, które ucierpiały w sobotę 19 grudnia wskutek wybuchu gazu w mieszkaniu przy ul. Żeromskiego 1a, przebywają obecnie w szpitalu. Pomoc paniom zaoferował już Urząd Miejski w Blachowni. 

-Po powrocie ze szpitala panie, o ile wyrażą taką chęć, będą mogły zamieszkać w lokalu komunalnym. Wybraliśmy już dla nich mieszkanie, w którym będą mogły przebywać do momentu wyremontowania swojego spalonego lokum – dowiedziałem się od Pani Sylwii Szymańskiej.

Pomoc finansową zaoferuje też MOPS. Jednorazowe świadczenie pieniężne. Jednak jego wysokość będzie zależeć od dochodów poszkodowanych. Być może paniom będzie też przysługiwać zasiłek okresowy. Jednak i w tym przypadku zgodnie z prawem muszą być spełnione określone warunki.