RATOWANIE GMINY PRZED KŁAMCAMI

W związku z powtarzającymi się przypadkami (również poprzez kolportowanie nie podpisanych ulotek) świadomego i celowego wprowadzania opinii publicznej w błąd i rozpowszechniania nieprawdy o funkcjonowaniu organów gminy, Burmistrz Blachowni w dniu wczorajszym złożyła zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Częstochowie.

 

WIĘCEJ NA STRONACH URZĘDU MIEJSKIEGO

http://blachownia.pl/news/ratowanie_gminy_przed_klamcami/

KWIATY DLA PAŃ

roze2

Z okazji Dnia Kobiet

wszystkim Paniom,

tym małym i tym większym,

życzę więcej zrozumienia

i docenienia przez świat.

Wszelkiej miłości

i jak najwięcej powodów

do uśmiechu,

aby każdy dzień,

nawet ten pochmurny,

był pełny słońca.

NIECH ŚMIECI NIE STRASZĄ

smieci2W ostatnim czasie nasze śmietniki, a szczególnie ich otoczenie, przypominają krajobraz księżycowy. I to nie z winy mieszkańców, a zbyt małej liczby pojemników. Stan niektórych kubłów też ma wiele do życzenia np. popękane czy niedomykające się pokrywy. Niestety inny problem to, po opróżnieniu koszów  wokół śmietnika zalegają nieczystości. Z okien mieszkań jawi się obraz nędzy i rozpaczy. Sprawę tę podnosiłem na sesji Rady Miejskiej. Inna kwestia to fakt, że coraz częściej „zmotoryzowani” osobnicy podrzucają swoje śmieci do pojemników, należących do wspólnot mieszkaniowych.

smieci1Co zrobić, aby nasze śmietniki i ich otoczenie nie budziły obrzydzenia? Należy pisać skargi. Dlatego podaje swój adres marek.kulakowski@interia.pl i zachęcam Państwa do zgłaszania wszelkich niedociągnięć w kwestii wywozu nieczystości i zaniedbań ze strony firmy, która od stycznia tego roku zajmującej się wywozem śmieci. Prócz opisu miejsca i samego zdarzenia proszę także o czytelne fotografie. Zebrany materiał przekażę do Urzędu Miejskiego w Blachowni, który na tej podstawie może interweniować, a w razie braku poprawy może zerwać umowę, oczywiście z winy wykonawcy usługi. Przypominam także swój numer telefonu 601 50-20-22, pod który można dzwonić w każdej sprawie czy interwencji.

ŚLIZGAWKA DO 10 MARCA

lodowiskoTo już ostatnie chwile na łyżwach. Urząd Miejski w Blachowni informuje, że lodowisko będzie czynne do 10 marca. Jak się okazało uruchomienie po raz pierwszy w historii Blachowni ślizgawki, i to bezpłatnej, było strzałem w przysłowiową „10”. Od połowy grudnia miejsce to odwiedziło kilka tysięcy osób. W rozmowach z rodzicami słyszałem nie raz, że ich dzieci po raz pierwszy chętnie odchodziły od komputerów, by spotkać się z rówieśnikami na lodowisku. Młodzi mówili wprost, że cool było spotkać się przy USC. Zapewne do tak licznych spotkań dzieci, młodzieży, a i dorosłych też, znacznie przyczyniła się darmowa wypożyczalnia łyżew.  Oczywiście należy też wspomnieć o kwestiach bezpieczeństwa. Dzieci nie musiały już ślizgać się na  zamarzniętym stawie.

PAPIEŻ FRANCISZEK W CZĘSTOCHOWIE

papW dniach od 27 do 31 lipca papież Franciszek będzie przebywać w Polsce. Na pewno odwiedzi Kraków, Częstochowę i być może Oświęcim. Do Częstochowy papież przyleci helikopterem dokładnie w czwartek 28 lipca w godzinach przedpołudniowych. Na szczycie jasnogórskim odprawi mszę świętą z okazji 1050-lecia Chrztu Polski. Potem odleci do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży. Popołudniu na błoniach krakowskich wielkie spotkanie z młodymi z całego świata. 

Być może Ojciec Święty odwiedzi także obóz koncentracyjny w Oświęcimiu i odprawi mszę pod Wieliczką.

foto mlodzidlamlodych.pl

SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI DO PÓŹNYCH GODZIN WIECZORNYCH

umnocNie, „prawdopodobnie”, czy „podobno” jak piszą ci, którzy za wszelką cenę chcą na szerszym forum przedstawić burmistrza, przewodniczącą Rady Miejskiej czy radnych w złym świetle, ale na pewno – Pani Sylwia Szymańska burmistrz Blachowni przyjmuje mieszkańców Gminy w każdą środę do późnych godzin wieczornych.

UM 2 marca, środa godz. 19.45.

Zatem kto chce spotkać się z burmistrzem, przedstawić swój problem, prośbę może to uczynić w każdą środę.

WSA ODRZUCIŁ SKARGI BYŁEGO SOŁTYSA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach na posiedzeniu 8 lutego odrzucił 4 skargi Pana Pawła Gąsiorskiego, byłego sołtysa Cisia na uchwały Rady Miejskiej w Blachowni z 26 października 2015 roku. Chodziło o stwierdzenie nieważności uchwał w sprawie: odwołania sołtysa (Pana Pawła Gąsiorskiego) i rady sołeckiej przez zebranie wiejskie oraz wyboru nowego sołtysa (Pani Joanny Hepner) i nowej rady sołeckiej.

wsa4wsa3

 

WSA2

 

wsa1Szczegóły na stronach Urzędu Miejskiego – Zebranie wiejskie w Cisiu zgodne z prawem!

http://blachownia.pl/news/zebranie_wiejskie_w_cisiu_zgodne_z_prawem/

MŁODZI RADNI WYBRALI SWOJE WŁADZE

W nocy z niedzieli na poniedziałek Amerykańska Akademia Filmowa na wielkiej gali Dolby Theatre w Los Angeles przyznała swoje oskary. Kilka godzin później w Blachowni Młodzieżowa Rada Miejska w MDK wybrała swoje władze.

 

radafotoNową przewodniczącą została Paulina Krawczyk. Jej zastępcami – Karolina Florek i Maciej Nowacki. Na sekretarza wybrano Klaudię Bagmat, a na skarbnika Karolinę Głębocką

W pierwszej sesji MRM brało udział 14 osób.

 

 

przewod

 

Jeśli nowa Rada będzie tak pracować jak jej przewodnicząca śpiewać, to możemy być spokojni o funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Blachowni.

 

Wszystkim wybranym serdecznie gratuluję.

ŻOŁNIERZE SŁUSZNEJ SPRAWY

zwyklJeszcze do niedawna wydawali się zapomniani. Żołnierze niezłomni, którzy po II wojnie światowej nie godzili się na władzę komunistów, nie złożyli broni i walczyli o słuszną Polskę. Ginęli od kuli i ginęli w pamięci narodu. Jednak dzięki inicjatywie prezydenta Lecha Kaczyńskiego – 1 marca został ustanowiony jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dzięki dniu Ich pamięci, żołnierze antykomunistycznego podziemia w Polsce, wracają do pamięci i dzisiaj mówimy o nich jak o bohaterach.  CZEŚĆ WASZEJ PAMIĘCI 

PRZEDSZKOLE JAK NOWE

Blachowniański Urząd Miejski informuje, że dobiega końca opracowanie dokumentacji technicznej, niezbędnej do uzyskania pozwolenia budowlanego na kompleksową modernizację obiektu Publicznego Przedszkola nr 2 przy ul. Żeromskiego 4A.

 

Więcej można przeczytać na http://blachownia.pl/news/przedszkole_jak_nowe/

 

SESJA Z NADZWYCZAJNYMI EMOCJAMI

Najważniejszym i jedynym punktem nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Blachowni, na wniosek 4. radnych Państwa: Ireny Popczyk, Jacka Roguta, Cezarego Osińskiego i Henryka Kani, było podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Blachownia, położonego w sołectwie Łojki, w rejonie ulic Długiej, Piastów i Polnej.

Środowa sesja miała związek ze złożonym wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na magazynowaniu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne na terenie dawnego Komobexu w Łojkach.

Na sesji zjawiło się kilkunastu mieszkańców Łojek, którzy, co jest zrozumiałe, są zaniepokojeni próbą otwarcia takiego magazynu. Pojawiła się też Pani Anetta Ujma, była burmistrz Blachowni, mieszkająca w gminie Mykanów, która od początku sesji wykazywała niezwykłe zaangażowanie na rzecz obrony mieszkańców przed próbą otwarcia zakładu, który miałby magazynować niebezpieczne odpady. Pani Anetta usilnie nalegała, aby przedstawić list w imieniu kilku posłów ugrupowania „Nowoczesna”.

Pani mecenas Agnieszka Glińska opiniując treść uchwały zauważyła, że  – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego powinien być poprzedzony analizą zasadności i zgodności ze studium uwarunkowań, brak odpowiedniego przygotowania skutkować może uchyleniem uchwały przez nadzór prawny wojewody.

Pani Sylwia Szymańska, burmistrz Blachowni wyjaśniła, że firma, która niedawno była zainteresowana magazynowaniem materiałów niebezpiecznych, teraz wystąpiła z prośbą…

3pismozeryzgancja

Pytałem – czy ta decyzja oznacza, iż firma kompletnie zrezygnowała z inwestycji na terenie Łojek czy tylko wycofuje wniosek z Urzędu Gminy, a postępowanie administracyjne dalej będzie się odbywać na szczeblu powiatu?

Pani Sylwia Szymańska

Nie wiem co zrobi firma. Kupiła nieruchomość oznaczoną w księdze wieczystej jako Bp – przemysłowa, może zrezygnować, sprzedać nieruchomość może prowadzić inną działalność, ale może też szukać prawnych możliwości prowadzenia zamierzonej działalności, ale z pominięciem naszej Gminy. Moim zdaniem właściwym było prowadzenie postępowania i nakazanie stronie sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, który jednoznacznie wskazałby, czy jest to działalność szkodliwa.

Zatem w obecnej sytuacji burmistrz Blachowni musi umorzyć postępowanie, a teraz Gmina Blachownia nie ma już wpływu na dalsze decyzje podmiotu.

Pani Sylwia Szymańska przypomniała jeszcze, iż – 2 kwietnia 2013 roku poprzednia burmistrz Blachowni, akurat obecna na środowej sesji, mimo licznych protestów mieszkańców, ustaliła środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji zakładu produkcyjnego do funkcji wtórnego wytopu aluminium.

Dodajmy, że o zezwoleniu na wybudowanie PoloMarketu (Urząd Miejski dał pozytywna opinię w sierpniu 2014 roku) zarówno radni jak i sami mieszkańcy bloków przy ul. Bankowej kompletnie nic nie wiedzieli. Sprawa wyszła na jaw gdy tydzień po wyborach na plac weszli budowlańcy.

1pismoaluminiuW samym głosowaniu na sesji nad uchwałą radni głosami 6 za przy 4. wstrzymujących się zobowiązali burmistrza do przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Blachownia, położonego w sołectwie Łojki, w rejonie ulic Długiej, Piastów i Polnej.

Komentarz

Proszę Panią Anettę Ujmę, aby zamiast jawić się obrończynią mieszkańców przed niechcianą inwestycją (bo chyba taki był przekaz na tej sesji), poprosiła swoich posłów z ugrupowania „Nowoczesna”, by wprowadzili takie nowe regulacje prawne, aby ludzie mieli większą możliwość obrony przed niechcianymi inwestycjami w ich sąsiedztwie.

Niestety mam też nieodparte wrażenie, że w całej tej sprawie chodzi o to, aby cały czas gonić króliczka (pokazywać przed opinią publiczną jaka niekompetentna i niedobra jest obecna burmistrza Blachowni, która występuje przeciwko własnym mieszkańcom). Po sesji usłyszałem słowa „Panie Marku kiedyś złapiemy tego króliczka”. Co mnie jeszcze bardziej utwierdziło w słuszności moich podejrzeń. Chciałbym wierzyć, że tak naprawdę chodzi o dobro mieszkańców Łojek, a nie odzyskanie władzy w Gminie.

ŚMIERTELENY WYPADEK

wypadekWe wtorek o godz. 17.45 na trasie DK-46, na wysokości hurtowni Limba, doszło do śmiertelnego wypadku. Kierowca fiata tipo wjechał w tył koparki. Śmierć na miejscu poniosła pasażerka samochodu osobowego. Kierowca i druga pasażerka trafili do szpitala.  Według wstępnych ustaleń koparka prawdopodobnie włączała się do ruchu drogowego.  Policja natychmiast zorganizowała objazd. Zablokowana została ul. Częstochowska, od ulicy Starowiejskiej do Sienkiewicza. Objazd jedynie przez centrum Blachowni.