RIT DLA GMIN

Najpierw w Urzędzie Miasta Częstochowy, a kilka dni później w siedzibie starostwa Powiatu. Prezydent, burmistrzowie i wójtowie z naszego regionu rozmawiali o Regionalnych Inwestycjach Terytorialnych na lata 2021 -2027. Pieniędzy z tego rozdania jeszcze nie widać, nieoficjalnie mówi się, że może to być o 20 procent mniej niż w poprzedniej perspektywie, jednak już dziś samorządowcy rozmawiają i planują. Najlepiej żeby włodarze gmin dogadali się z sobą i realizowali wspólne inwestycje np. ścieżki rowerowe – mówi Krzysztof Smela, starosta Powiatu Częstochowskiego.
-Przed naszą gminą stoi duże zadanie. W najbliższym rozdaniu chciałabym pozyskane środki przeznaczyć na kanalizację w Blachowni. Inne zadanie to rewitalizacja starych bloków w Łojkach. Na te inwestycje przydałyby się unijne pieniądze tym bardziej, że są to kosztowne zadania – powiedziała Sylwia Szymańska burmistrz Blachownia.
Nieoficjalnie mówi się też o wspólnym zadaniu Blachowni z Konopiskami chodzi o połączenie autobusowe