WNIOSKI DO BO

Znamy listę 30 wniosków do Budżetu Obywatelskiego Blachownia 2018 pozytywnie ocenionych pod względem formalnym. Oto niektóre z nich.

Blachownia Północ

-Budowa placu rekreacyjnego w dzielnicy Ottonów (ul. Prusa). Wnioskodawca Tomasz Rećko – 19.596 zł.

 

Blachownia Centrum

-W-4 Remont wewnętrznej drogi objazdowej – osiedlowej, przynależnej do ulicy Sienkiewicza, dla budynków mieszkalnych 18 i 20 wraz z dojściem do ROD Odlewnik wraz z montażem dodatkowego punktu oświetlenia terenu.  Jerzy Wawszczak – 58.300 zł.

-W-13 Plac linowy dla dzieci na skwerze Tarnowskiego przy ul. Sienkiewicza  

Marek Kułakowski – 35.332 zł.

-Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) w Blachowni w komplety obiadowe

Hanna Bajor – 2.350 zł.

-Doposażenie Koła Emerytów i Rencistów w Blachowni w artykuły gospodarstwa domowego

Teresa Pawłowska  Małgorzata Bernat – 2.254 zł.

-W-11 Dobudowa 1 szt lampy oświetlenia ulicznego przy ul. Sienkiewicza 9 w Blachowni

Małgorzata Bernat – 5.500 zł.

-W-27 Opracowanie projektu budowlanego parkingu i drogi dojazdowej do przychodni przy ul. Sienkiewicza – 10.000 zł.

-W-10 Budowa parkingu przy ul. Sienkiewicza (bloki 7, 9, 11)  Małgorzata Bernat – 17.500 zł.

-W-5 Parking przed blokiem ul. Kubowicza 8  Anna Kubas – 20.000 zł.

-W-15 Doposażenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Starej Gorzelni Krzysztof Ściubidło – 23.090 zł.

Blachownia Południe

-W-12 Remont łącznika drogi między ulicami Wiśniową i Wspólną – Bezpieczna droga do szkoły

Edward Forma – 39.057 zł.

-W-24 Budowa ścieżki spacerowo- rowerowej w dzielnicy Ostrowy   Paweł Hreczański – 30.000 zł.

-W-26 Doposażenie Centrum Rekreacyjno – Sportowego w Miejscowości Konradów

Ewelina Gajzner – 25.503 zł.

-W-18 Integracja poprzez zabawę ul. Olchowa  Marcin Mandryk – 9.500 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.