BLACHOWNIA HISTORIĄ PISANA – POMNIK BOHATEROM

Tym razem słów kilka na temat najbardziej znanego pomnika w Blachowni.

 pomnikW krajobraz naszej Gminy na stałe wpisał się pomnik przy skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i Cmentarnej (kiedyś Świerczewskiego z Cmentarną). Pomnik powstał z inicjatywy byłych więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych. Dzięki ofiarności miejscowej ludności szybko zebrano potrzebne środki i przystąpiono do budowy pomnika pod nazwą „Bohaterom Poległym za Ojczyznę w Walce z Hitleryzmem w latach 1939-1945”. Jego odsłonięcia, w obecności władz powiatowych, gminnych i proboszcza ks. Mariana Brylskiego dokonano w niedzielę 12 października 1947 roku. Odlew miecza, wieńca i orła widocznego na pomniku wykonali odlewnicy w miejscowej hucie. Pod koniec lat 50-tych pomnik, za sprawą ogrodzenia znalazł się na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1. Obelisk był dwukrotnie poddawany renowacji w 1985 i 2011 roku. Przy ostatnim remoncie znacznie zyskał na wyglądzie. Został obsadzony innym materiałem budowlanym. 2009pomn

Na pierwotnym pomniku znajdowały się 83 nazwiska mieszkańców powiatu blachowniańskiego, którzy zginęli w szeregach wojskowych, w partyzantce i konspiracji, w obozach koncentracyjnych oraz była lista osób aresztowanych 10 grudnia 1944 roku. Ludzie ci nigdy nie wrócili do własnych domów. Po ostatnim remoncie postumentu zmienił się główny napis. Obecnie brzmi „Bohaterom Poległym za Wolność Ojczyzny 1939-1945”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.