WYROK WSA W SPRAWIE „KORCZAKA”

21 sierpnia br. pisałem, że to co pisał bloger z Cisia jest kłamstwem bo ani ja, ani burmistrz Blachowni nie mieliśmy nic wspólnego ze zmianą nazwy ul. 16 Stycznia na Janusza Korczaka. To wojewoda śląski przemianował ulicę na Janusza Korczaka bez zgody Rady Miejskiej w Blachowni, i co gorsza ludzie zaczęli otrzymywać nowe umowy np. z Zakładu Energetycznego z nową nazwą ulicy. Oczywiście Gmina odwołała się od zarządzenia wojewody i wygrała. Bowiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uchylił decyzję zastępczą wojewody uznając, że nazwa ta nie ma nic wspólnego z totalitaryzmem. Dzisiaj na potwierdzenie moich słów przedkładam decyzję WSA. Zatem teraz ludzie otrzymają kolejne umowy ze starą nazwą ulicy.