WODA NIERÓWNO SIĘ ROZPŁYWA


.

Mieszkańcy, którzy zażywają zdrowotności przy tężni zauważają, że woda nie płynie po wszystkich gałązkach. Część z nich od góry do dołu jest sucha.
.