URZĄD CZEKA NA WNIOSKI

Do 6 lipca można składać projekty zadań w edycji Budżetu Obywatelskiego 2022 rok. W ostatnich latach wygrywały m.in. szatnie dla uczniów, budki dla jerzyków, wybieg dla psów, tężnia, ogród sensoryczny czy plac zabaw.

Jakie mogą to być zadania? Każde. Byle mieściły się w kwocie jaka przypada na dany rejonu.


Jak informuje burmistrz Sylwia Szymańska w dotychczasowych edycjach BO zrealizowano lub przygotowanych jest do realizacji łącznie 100 zadań na ogólną kwotę blisko 2 mln zł.


-Zadania te stanowią znaczące i oczekiwane przez mieszkańców uzupełnienie głównych inwestycji wykonywanych przez władze samorządowe gminy. Są również bezpośrednim przejawem partycypacji społecznej w wydatkowaniu środków publicznych i umożliwiają podjęcie – przez mieszkańców gminy – indywidualnych i grupowych działań na rzecz zmiany najbliższego otoczenia. Budżet Obywatelski w Blachowni przyniósł wymierne efekty infrastrukturalne i buduje poczucie współodpowiedzialności władz samorządowych i mieszkańców w planowaniu i urzeczywistnieniu potrzebnych zmian z poszanowaniem zasad celowości, gospodarności i efektywności wydatkowania środków budżetowych – dodaje burmistrz Szymańska.