TEGO JESZCZE NIE BYŁO – BLACHOWNIA NA 28 MIEJSCU W POLSCE


Mamy kolejny dowód, że Blachownia idzie w dobrym kierunku. Jeśli burmistrz i radni mówią jedynym głosem, mają wspólne wizje rozwoju gminy, to są tego efekty.


W III edycji raportu o kondycji polskich samorządów pod nazwą „Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce 2019”, Blachownia zajęła 28 miejsce w Polsce i 1 miejsce w województwie śląskim.


Ranking, na podstawie danych przekazanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową, przygotował Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie przy współpracy z Instytutem Studiów Wschodnich. Zestawienie 628 gmin miejsko-wiejskich, wyróżnia blachowniański samorząd i dowodzi, że dobrze i z pożytkiem dla lokalnej społeczności wykorzystujemy powierzone fundusze.