PROJEKT BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Projekt przyszłorocznego budżetu mocno zainteresował radnych Blachowni. Burmistrz Sylwia Szymańska zapowiadała, że nie będzie to łatwy budżet i może się zdarzyć, że nie wszyscy będą zadowoleni. Ale tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Zatem którzy radni mogą się najbardziej cieszyć z propozycji inwestycyjnych przedłożonych w projekcie budżetu?

Jacek Rogut

-Modernizacja ul. Piastów w Łojkach -50 tys. zł
-Wykonanie chodnika ul. Piastów od wiaduktu do delikatesów -13.535 zł
-Wykonanie chodnika ul. Piastów projekt I etap -27.460 zł
-Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Długiej 3 i 5 w Łojkach -738.720 zł i 211.342 zł
-Budowa kanalizacji w Łojkach o ile Gmina na ten cel otrzymamy środki. Gmina złożyła wniosek do prezesa Rady Ministrów

Sebastian Szepaniak

-Modernizacja ul. Wojska Polskiego -250 tys. zł
-Zakup nieruchomości pod inwestycję drogową ul. Piękna -80 tys. zł

-Montaż solarów ul. Częstochowska -40 tys. zł.

Dariusz Wącław

-Budowa chodnika przy Starowiejskiej III etap -150 tys. zł

-Modernizacja ul. Słonecznej -350 tys. zł

Paweł Hreczański

-Modernizacja ul. Złotej -150 tys. zł
-Budowa kanalizacji w Ostrowach o ile Gmina na ten cel otrzymamy środki. Gmina złożyła wniosek do Prezesa Rady Ministrów.

Ewelina Gajzner
-Modernizacja ul. Kopalnianej -148.645 zł

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Barbara Bagmat

-Budowa ul. Wczasowej II etap – 35 tys. zł.

Tadeusz Borek
-Budowa kanalizacji w Cisiu o ile Gmina na ten cel otrzymamy środki. Gmina złożyła wniosek do prezesa Rady Ministrów.

Czy w takim kształcie przejdzie budżet gminy na 2021 rok? Czas pokaże bowiem teraz radni na posiedzeniach Komisji będą szczegółowo analizować propozycje budżetowe i nie wykluczone, że może dojść do jakiś przetasowań.