SEPARATOR OSOCZA W CZĘSTOCHOWIE

W ramach rządowej pomocy w Terenowym Oddziale Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Kopernika 38 w Częstochowie jest już separator osocza.


Po kilkutygodniowych staraniach przez posłów PiS ozdrowieńcy z Covid-19 nie muszą już jeździć do Katowic czy Rybnika, krew mogą oddać w Częstochowie.


Jeden ozdrowieniec może pomóc trzem chorym na Covid-19. Osocze można oddać 28 dni po ustąpieniu objawów koronawirusa i to kilkakrotnie.