KOLEJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ ZA NAMI

Przyjęcie planu pracy poszczególnych Komisji i Rady Miejskiej w Blachowni oraz wyrażenie zgody na nieodpłatne przekazanie urządzeń kanalizacyjnych związanych z odprowadzaniem ścieków na rzecz Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie to chyba najważniejsze sprawy jakimi zajmowali się dzisiaj radni.

Szefowie poszczególnych komisji:


Małgorzata Bernat – Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, Promocji Gminy i Integracji Europejskiej,


Katarzyna Borycka – Komisja Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa,


Ewelina Gajzner – Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, przedstawili sprawozdania z pracy za 2019 rok.


Radni, głosami 11 za i 1 przeciw, odrzucili wniosek o przeprowadzenie kontroli przez Komisję Rewizyjną w zakresie przeanalizowania całej gospodarki odpadami w naszej Gminie w szczególności odbiór odpadów komunalnych i zgodności podejmowanych działań z obowiązującą ustawą w związku z możliwością naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Wnioskodawcy, czyli sołtys Magdaleny Maciążki, niestety nie było na sesji. Zatem nie było sposobności dowiedzenia się o jakie konkretne chodzi zarzuty.

Przy okazji warto przypomnieć jakie w Radzie mamy komisje i kto w nich zasiada.

Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, Promocji Gminy i Integracji Europejskiej
Małgorzata Bernat – przewodnicząca
Krzysztof Czerwik – wiceprzewodniczący
Barbara Bagmat – sekretarz Komisji
Marek Kułakowski
Dariusz Wącław

Komisja Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Katarzyna Borycka- przewodnicząca
Jerzy Szkurłat – wiceprzewodniczący
Sebastian Szczepaniak – sekretarz
Tadeusz Borek
Tomasz Czech
Krzysztof Czerwik
Ewelina Gajzner
Renata Kolman
Marek Kułakowski
Tomasz Rećko
Jacek Rogut

Komisja Rewizyjna
Dariusz Wącław – przewodniczący
Barbara Bagmat – wiceprzewodnicząca
Sebastian Szczepaniak – sekretarz
MałgorzataBernat
Tomasz Czech
Jerzy Szkurłat

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Ewelina Gajzner – przewodnicząca
Tadeusz Borek – wiceprzewodniczący
Małgorzata Bernat – sekretarz
Tomasz Czech
Renata Kolman