JESZCZE O ŚMIECIACH

Niestety wszystko w Polsce drożeje. Ceny paliw i energii pociągają za sobą wzrost cen innych artykułów i usług, w tym także opłat za wywóz śmieci, które w naszej Gminie zostały ustalone na poziomie 26 zł dwa lala temu. Zarząd Mieniem Komunalnym w Blachowni w oparciu o zebrane dane za rok 2021 oraz 2022 dokonał analizy finansowej funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami, stwierdzając jednoznacznie pilną potrzebę podniesienia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości naszej gminy.

Jak wygląda symulacja wyniku finansowego odniesionego do funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – przedstawiał na ostatnich połączonych komisjach Ludwik Madej, kierownik Zarządu Mieniem Komunalnym w Blachowni.

Nowe stawki od 1 czerwca, o ile zgodę wyrazi Rada, to 36 zł na jednego mieszkańca. O 13 zł mniej będą płacić osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny oraz 5 zł mniej od osoby z niskim dochodem. W odniesieniu do kompostowników zwolnienie w dotychczasowym wymiarze 3 zł mniej od mieszkańca.

Symulacja kosztów systemu po wprowadzeniu nowej stawki i zwolnień z części opłat od 1 czerwca.

Liczba osób zobowiązanych do stosowania pełnej opłaty w naszej gminie to  9.699 osób x 26 zł przez 5 msc + 9.699 osób x 36 zł za 7miesięcy = 3.705.018 zł.

Liczba osób w gminie posiadająca Kartę Dużej Rodziny to 1.220 osób.  1220 x 13 zł przez 5miesięcy + 1.220 x 23 zł za 7miesięcy = 275.720 zł. Liczba mieszkańców z niskim dochodem to 13. 13 x 21 zł x 5 msc + 13 x 31 zł x 7 msc = 4.186 zł. Suma naliczeń w okresie 12 miesięcy 3.984.924 zł. Łączne roczne prognozowane koszty wynikające z umowy obowiązującej od 1 stycznia 2023 r. i zawartej w niej stawkach – 910 zł/Mg odpadów niesegregowanych oraz 999 zł/Mg odpadów selektywnie zebranych to 4.934.968 zł. Brak zrównoważenia kosztów obsługi systemu zamknie się kwotą 950.044 zł.

Przy innej symulacji gdyby radni nie wyrazili zgody na podwyżki i zostawili cennik z 2020 roku wtedy gmina musiała by dopłacać do śmieci – 1,7 mln zł. 

Aby system gospodarowania odpadami komunalnymi równoważył się (czyli aby Gmina nie musiała dopłacać do śmieci) radni musieliby podnieść ceny do 40 zł na jednego mieszkańca.