WYŻSZE OPŁATY ZA ŚMIECI

Na wtorkowych połączonych komisjach radni przegłosowali m.in. projekt uchwały podwyżek opłat za wywóz śmieci przedłożony przez burmistrz Blachowni. Od kwietnia 2020 roku płacimy 26 zł od osoby. Teraz nieuchronnie czeka nas podwyżka.

Burmistrz Sylwia Szymańska.

Założeniem ustawowym jest, aby pobrane od mieszkańców opłaty umożliwiły gminie pokrycie wszystkich kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi tj. odbioru i zagospodarowania odpadów, utrzymania PSZOK, obsługi systemu oraz edukacji ekologicznej kształtującej zasady postępowania z odpadami. Wychodząc poza nałożone prawem obowiązki Gmina Blachownia wyposażyła wszystkich mieszkańców w pojemniki na odpady zmieszane, a w zabudowie wielorodzinnej również odpady zbierane selektywnie, co gwarantuje bezpieczeństwo i ciągłość świadczonych usług bez względu na relacje z firmą wykonująca usługi odbioru i zagospodarowania odpadów. Mieszkańcom umożliwiono też odbiór bezpośrednio sprzed posesji zebranych przez nich odpadów remontowo-budowlanych, bez konieczności dostarczania tych odpadów transportem własnym do PSZOK, w efekcie czego w roku 2022 gmina zapewniła odbiór 430 ton tych odpadów. W roku wprowadzającym obecnie obowiązującą stawkę opłaty Gmina Blachownia ponosiła koszty w wysokości 728 zł za tonę odpadów zmieszanych, a obecnie koszt odbioru tych odpadów wynosi już 910 zł za tonę. Rodzi to ogromną dysproporcję pomiędzy wpływami opłat uiszczanych przez mieszkańców, a rzeczywistymi kosztami obsługi gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Powstała różnica może być pokryta jedynie poprzez podwyższenie obowiązującej dotychczas stawki opłaty. Zasadnym jest utrzymanie częściowych zwolnień opłaty w wymiarze kwotowym obowiązującym obecnie zarówno dla mieszkańców posiadających Kartę Dużej Rodziny jak i rodzin z niskimi dochodami. Podobnie właściwym jest utrzymanie dotychczasowej kwoty zwolnienia dla nieruchomości, na których zostały zgłoszone przydomowe kompostowniki na bioodpady.

Radni w głosowaniu  nad projektem uchwał mieli przedstawione trzy warianty 34, 36 i 40 zł radni podnieśli rękę za 36 zł.  Warto dodać, że przy pozostawieniu stawki 26 zł zł od mieszkańca Gmina czyli podatnicy dopłaciliby do śmieci 1,7 mln zł. Przy 40 zł Gmina wyszłaby na zero. A przy proponowanej stawce 36  zł dopłata wyniesie około 1 mln zł. Z kartą dużej rodziny każda osoba za wywóz śmieci zapłaci o 13 zł mniej. 190 zł za wywóz nieczystości zapłacą właściciele domków letniskowych. Jeśli na środowej sesji radni podobnie zagłosują jak na połączonych komisjach to nowa stawka za wywóz odpadów będzie wynosić 36 zł. Zmiany mają wejść od 1 czerwca br.

Warto dodać jakie cenniki za wywóz nieczystości obowiązują w innych gminach.  Jak informował na połączonych komisjach Ludwik Madej, kierownik Zarządu Mieniem Komunalnym w Blachowni, w Konopiskach jeden mieszkaniec za odbiór odpadów płaci  34 zł. Gmina ta jednak ma własne wysypisko śmieci w Pałyszu co oznacza, że mieszkańcy płacą mniej).

Częstochowa też ma własne wysypisko – 34 zł.   

Przed podwyżką są:

Kłobuck 32 zł (cena ustalona od stycznia 2020)

Wręczycy 29 zł (od stycznia 2020)

Herby 29 zł (od stycznia 2021)

Krzepice 29 zł (od stycznia 2021).