JAK GŁOSOWAĆ 21 PAŹDZIERNIKA

21 października będziemy wybierać swoich przedstawicieli do samorządu.
W tym dniu Polacy będą wybierać blisko 47 tysięcy radnych. Do 16 sejmików województw, 314 rad powiatów oraz 2411 rad gmin i miast. Wybierzemy także 1547 wójtów gmin, 823 burmistrzów i 107 prezydentów miast. O miejsca we wszystkich szczeblach samorządu zawalczy 191.719 kandydatów. Uprawnionych do głosowania jest ponad 30 mln Polaków.
W naszej gminie wybierzemy jednego burmistrza i 15 radnych.
Mieszkańcy z okręgu wyborczego nr 9 czyli z ul. ks. Kubowicza, 16-go Stycznia i Sportowej głosują w lokalu wyborczym w hali sportowej przy ul. Sportowej 1.
W gminach do 20 tysięcy osób, czyli taka jak Blachownia, obowiązują jednomandatowe okręgi.
W kratce po lewej stronie, obok nazwiska kandydata, którego chcemy wybrać stawiamy „X”. Definicja znaku „X” oznacza, że są to co najmniej dwie linie, przecinające się w obrębie kratki. Kąt przecięcia nie jest ważny.
Karta do głosowania będzie w postaci tzw. płachty – rozmiar od A4 do A2.
Karty będą się różnić wielkością i kolorem. Na karcie do głosowania w wyborach do rad gmin i miast, czyli jak Blachownia, nazwiska kandydatów wydrukowane będą na szarym tle. Do rad powiatów jak powiat częstochowski na żółtym tle, a do sejmików województw – na niebieskim tle. Karta wyborcza na wójta, burmistrza czy prezydenta miasta będzie na różowym tle.

Każdy z lokali wyborczych w nadchodzących wyborach będzie otwarty dla wyborców od godz. 7 do godz. 21. Obwodowa komisja wyborcza może zarządzić wcześniejsze zamknięcie lokali pod warunkiem, że zagłosowali już wszyscy wyborcy wprowadzeni do spisu. Obwodowa komisja wyborcza może zarządzić wcześniejsze zakończenie prac nie wcześniej niż przed godziną 18.