DZIĘKUJEMY MIESZKAŃCOM ZA SPOTKANIE

.
Merytorycznie, bez kłótni, choć były trudne pytania, tak przebiegło czwartkowe spotkanie naszej drużyny czyli KWW SYLWII SZYMAŃSKIEJ „Naturalnie Blachownia”. Ponad 70 osób spotkało się w sali OSP na prezentacji naszego komitetu wyborczego.

Kandydatka na burmistrza SYLWIA SZYMAŃSKA poinformowała co przez 4 lata wykonała mnóstwo inwestycji. Udało się pozyskać 35 mln zł co nie zdarzyło się do tej pory w żadnej kadencji. Po prezentacji oraz przedstawieniu 10 punktów dalszej wizji rozwoju Gminy mieszkańcy zadawali pytania.
A jakie miłe słowa padły pod adresem Sylwii Szymańskiej napisze później.