I ZNOWU POŻAR

Mamy niedzielę. Najpierw syrena alarmowa wzywa strażaków, 30 min później nad Blachownią pojawia się dromader do gaszenia pożarów. Ten scenariusz powtarza się po raz kolejny. Osoba, która podpala lasy pokazuje, że ma wolny czas w soboty i niedzielę i wtedy lasy gaszą strażacy, a z góry śmigłowiec i dromader, należący do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.