FUNDUSZ SOŁECKI

W sołectwach gminy Blachownia odbywają się doroczne spotkania. Temat – podział funduszy sołeckich. Po zebraniach są już: Konradów, Cisie, Łojki i Nowa Gorzelnia. Przed spotkaniami są mieszkańcy Wyrazowa i Starej Gorzelni.

Zgodnie z ustawą z 21 lutego 2014 roku o funduszach sołeckich każda wieś w przeliczeniu na jednego mieszkańca otrzymuje określaną pulę pieniędzy.


Cisie – 32.515 zł
Konradów – 26.162 zł
Łojki – 39.460 zł
Nowa Gorzelnia – 13.732 zł
Stara Gorzelnia – 18.822 zł
Wyrazów – 30.108 zł

Na zebraniach wiejskich mieszkańcy decydują na co chcą wydać pozyskane środki.