STANOWISKO GRUPY SCANMED


Po ostatnich plotkach i kłamliwych doniesieniach jakoby szpital w Blachowni miał likwidować oddział pediatryczny, dyrekcja spółki wydała specjalne oświadczenie.

Stanowisko Grupy Scanmed

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z programem dostosowawczym wynikającym z decyzji Inspekcji Sanitarnej w ciągu najbliższych miesięcy dla dalszego funkcjonowania Oddziału niezbędne jest przeprowadzenie szeregu prac remontowych i wdrożenie związanych z tym zmian w organizacji pracy Szpitala. Przerwa w pracy Oddziału Pediatrii, która jest planowana w okresie od 15 października do 15 stycznia, stanowi naturalną konsekwencję konieczności przeprowadzenia wspomnianych prac. W ostatnim czasie, z powodu pandemii koronawirusa liczba Pacjentów leczonych w Oddziale Pediatrii jest niewielka. Jest to zresztą jeden z najmniejszych oddziałów Szpitala, wcześniej liczba przyjmowanych Pacjentów na tle innych oddziałów również nie była znaczna. Niezależnie od tego, na obecną chwilę nie została podjęta decyzja o likwidacji tego Oddziału.

W ostatnich latach Grupa Scanmed przeprowadziła szereg inwestycji związanych z modernizacją i rozwojem Szpitala w Blachowni, o wartości wielu milionów złotych. Stale przykładamy dużą wagę do tego, aby Szpital funkcjonował na najwyższym poziomie i spełniał wszystkie wymogi prawne oraz standardy medyczne i organizacyjne, m.in. poprzez zabezpieczenie wyspecjalizowanej kadry oraz nowoczesnej infrastruktury, sprzętu i wyposażenia. Pomimo trudnej sytuacji związanej z trwającą pandemią podejmowane są wysiłki w celu pełnego wdrożenia ustalonego programu dostosowawczego. Podkreślamy, że decyzje o rozwijaniu lub ewentualnym zamykaniu oddziałów zależą nie tylko od świadczeniodawcy, ale stanowią pochodną wielu czynników, m.in. sytuacji epidemiologicznej, dostępności kadry medycznej, stanu infrastruktury, sytuacji w innych szpitalach w regionie, polityki Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ oraz makropolityki Ministerstwa Zdrowia.
W ostatnim czasie wyraźnie dostrzegalna jest tendencja do konsolidacji oddziałów i budowania specjalizacji. Obecne obszary działalności szpitali zapewne będą w najbliższym czasie podlegały modyfikacjom, co jest już zresztą wyraźnie sygnalizowane przez Ministerstwo Zdrowia. Sygnalizowane zmiany będą najprawdopodobniej szły w kierunku specjalizacji i budowy większych oddziałów w poszczególnych zakresach.
W Szpitalu w Blachowni skupiamy się m.in. na rozwoju oddziałów zabiegowych, w tym na położnictwie, ortopedii i chirurgii ogólnej. Remontujemy nasze oddziały pod kątem dynamicznego rozwoju tych specjalizacji. Stajemy się rozpoznawalnym ośrodkiem położniczym i chcemy się dalej w tym kierunku rozwijać. Większy i bardziej wyspecjalizowany oddział, na wyższym poziomie referencyjności, to większe bezpieczeństwo i możliwość zapewnienia lepszej, bardziej kompleksowej opieki.
Mamy również świadomość konieczności zabezpieczenia świadczeń pediatrycznych dla społeczności lokalnej. To jest szerszy temat, który będzie konsultowany ze wszystkimi interesariuszami, z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia kompleksowości świadczeń, analizy trendów epidemiologicznych i potrzeb zdrowotnych.

Z poważaniem
Bartosz Rajski
pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
p.o. rzecznika prasowego Grupy Scanmed