W PONIEDZIAŁEK SESJA I WAŻNY PUNKT

Przyjęcie Strategii  Rozwoju Gminy Blachownia na lata 2016-2030 – będzie najważniejszym punkt sesji Rady Miejskiej 23 maja. Dokument ten niejako przed Blachownią otwiera okno przez, które do Gminy będą wpływać środki zewnętrzne. Bez tego dokumentu nie ma mowy, by się starać o środki unijne. Na Komisji Budżetu radni jednomyślnie dali zielone światło czyli pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały przyjmującej Strategię Rozwoju Gminy Blachownia na lata 2016-2030.

sesja

24 maja w sali konferencyjnej OSiR przy ul. Sportowej o godz. 17 odbędzie się spotkanie na temat rewitalizacji zbiornika wodnego w Blachowni oraz zagospodarowania terenu wokół stawu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.