UWAGA NA PARKOWANIE W STREFIE ZAMIESZKANIA

autazeromNa poniedziałkowej sesji złożyłem kilka interpelacji. W jednej z nich zwróciłem uwagę na fakt parkowania w terenie osiedla w centrum Blachowni. Wjeżdżając w ul. ks. Kubowicza i Bankową znak drogowy D-40 informuje zmotoryzowanych, iż wjeżdżamy do strefy zamieszkania. A zgodnie z definicją z art. 2 pkt 16 prawa o ruchu drogowym  strefa zamieszkania to „obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi”. I w tym miejscu wolno parkować, ale wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych! Działa tu więc zasada odwrotna, niż na „zwykłej” drodze publicznej.

kubiwiczaautaNiestety nieuprawnione parkowanie obserwujemy na ul. ks. Kubowicza w pobliżu sklepu Lux, na ul. 16-go Stycznia, od urzędu niemal pod samo targowisko oraz w pobliżu biblioteki miejskiej.

Oczywiście, zamieszczając zdjęcia nie mam zamiaru piętnować kierowców, a jedynie zwrócić uwagę na fakt, iż często zmotoryzowani nie mają gdzie parkować.

 

poczDlatego, by kierowcy nie łamali przepisów może warto wyznaczyć i oznaczyć nowe miejsca parkingowe?

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.