CO SIĘ ODWLECZE TO NIE UCIECZE

W czwartek w Sądzie Rejonowym w Częstochowie odbyła się pierwsza sprawa przeciwko Panu Pawłowi Gąsiorskiemu, byłemu sołtysowi Cisia. Oskarżenie z powództwa cywilnego złożyła Pani Sylwia Szymańska, burmistrz Blachowni.

Oczywiście Pan Gąsiorski sprawę tę przedstawił jako wielki sukces. Stwierdzając „Sylwia Szymańska nie zjawiła się na rozprawie (jak również żaden z jej pełnomocników) oraz zapomniała przedstawić przed Sądem jakiekolwiek dowody w sprawie przeciwko mnie, Sędzia Sądu Rejonowego skorzystał z art. 491 § 1 kpk i sprawę umorzył. Do dziś nie wiem, o co miałbym być oskarżony”.

Jaka jest prawda? Ano taka, że wobec tego, że policja jako akt oskarżenia wysłała zeznania Pani Burmistrz Sylwii Szymańskiej, które były niezwykle lakoniczne i ogólne zaszła konieczność odstąpienia od tak wadliwie sformułowanego aktu oskarżenia i wniesienia dzisiaj nowego aktu oskarżenia, sformułowanego w sposób prawidłowy i precyzyjny wraz z odpowiednimi dowodami – wydrukami ze strony internetowej.

A gdyby pan Gąsiorski nie wiedział za co został podany do sądu to przypominam

UZASADNIENIE

Sylwia Szymańska pełni urząd Burmistrza Blachowni. Paweł Gąsiorski jest redaktorem tytułu prasowego GminaBlachownia.pl zarejestrowanego w Sądzie Okręgowym w Częstochowie pod nr 798. Informację tę Paweł Gąsiorski podaje na stronie internetowej www.GminaBlachownia.pl, w zakładce „Redakcja”. Na stronie internetowej o adresie www.GminaBlachownia.pl oskarżony prowadzi blog, na której umieszcza szereg nieprawdziwych, znieważających i poniżających Sylwię Szymańską informacji. Za poniżające należy uznać informacje , że burmistrz wyłudziła zasiłek socjalny, popełniła przestępstwa, nie potrafi zarządzać gminą, naraża zdrowie i życie dzieci. Autor dyskredytuje jej kompetencje w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych. W dniach 30 czerwca 2015r. oraz 12 lipca 2015r. na blogu www.GminaBlachownia.pl opublikowano informacje, że Sylwia Szymańska wyłudziła świadczenia z MOPS w Blachowni oraz zataiła prawdę w oświadczeniu majątkowym. W materiale sugerowano, że w ten sposób Sylwia Szymańska dopuściła się przestępstw (z art. 286 par. 1 k.k. oraz 233 par. 1 k.k.) i zostaną przedstawione jej zarzuty. Materiał wywołał negatywną reakcję społeczną i wiele krzywdzących Sylwię Szymańską komentarzy. Działania Pawła Gąsiorskiego są bezprawne, albowiem dochodzenie w sprawie złożenia przez Sylwię Szymańską fałszywego oświadczenia majątkowego zostało umorzone. Nie znaleziono bowiem znamion przestępstwa. Podawanie nieprawdziwych informacji o dokonaniu oszustwa, polegającego na wyłudzeniu środków z MOPS w Blachowni oraz zatajeniu informacji w oświadczeniu majątkowym ma na celu przedstawienie Sylwii Szymańskiej jako oszustki i poddawanie w wątpliwość nieposzlakowanej opinii Burmistrz. Oskarżony używa sformułowań, „że jest więcej niż prawdopodobne”, że „zostaną podstawione prokuratorskie zarzuty”, co w oczywisty sposób sugeruje, że Sylwia Szymańska dopuściła się przestępstw. Wskazania wymaga, iż ewentualne nieujawnienie pobranego zasiłku z MOPS w oświadczeniu majątkowym nie jest równoznaczne z popełnieniem występku z art. 233k.k. Tytuł materiału z dnia 30.06.2015r. brzmi „Czy Burmistrz Blachowni popełniła przestępstwo?”. Pomimo tytułu sformułowanego w formie pytania, w tekście padają już bardziej kategoryczne stwierdzenia jak np.: „Mamy już potwierdzone, zatajone informacje, które dotychczas nie ujrzały światła dziennego”. Taki sposób przedstawienia danych, sugeruje, że Sylwia Szymańska zataiła pewne informacje. O zatajeniu można mówić kiedy ktoś ma obowiązek udostępnić pewne dane i tego nie czyni. Sposób podania informacji wskazuje zatem, że S. Szymańska nie dopełniła obowiązku ujawnienia danych w oświadczeniu majątkowym. Dalej oskarżony podaje, że za zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności, powołując się na przepis art. 233 par. l k.k. Pomimo zatem sformułowania tytułu publikacji w formie pytania, Paweł Gąsiorski w wyraźny sposób wskazywał, że Sylwia Szymańska dopuściła się przestępstwa. Takie wypowiedzi przedstawiają Sylwię Szymańską jako przestępcę. Na stronie www.GminaBlachownia.pl zamieszczono artykuł pt. „Ile zarabia Burmistrz Blachowni? „, w którym podano nieprawdziwe informacje, że miesięcznie pobiera kwotę 1600 zł ze związku Komunalnego Gmin. Nieprawdą jest, by Sylwia Szymańska pobierała jakiekolwiek 4.- świadczenia z ze Związku Komunalnego Gmin. Wypowiedź oskarżonego wprowadza opinię publiczna w błąd i naraża Sylwię Szymańską na utratę zaufania lokalnej społeczności. Nieprawdziwe informacje są podawane w kontekście składania przez Sylwię Szymańska nieprawdziwych przedwyborczych obietnic o obniżeniu wynagrodzenia burmistrza. W dniu 20 września 2015r. na stronie www.gminablachownia.pl opublikowano artykuł pod tytułem „Manipulacja ze strony Urzędu Miejskiego w Blachowni”. W treści artykułu wskazano, że Sylwia Szymańska chwali się w taki sposób, jakby to ona wywalczyła pieniądze na przebudowę dróg biegnących przez Blachownię. W konsekwencji Paweł Gąsiorski stwierdza, że doszło do manipulacji, albowiem Gmina Blachownia „nie kiwnęła nawet palcem, aby otrzymać te pieniądze”. Tytuł jak i treść artykułu. zawierają nieprawdziwe dane. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Blachowni (www.blachownia.pl) zamieszczono materiał pod tytułem „Deszcz unijnych pieniędzy na drogi w Blachowni”. Ujęto w nim informacje o spotkaniu poświęconemu przebudowie dróg, które odbyło się w dniu 16 września 2015r. W artykule nie podano danych, które mogłyby sugerować, że to wyłączną zasługą Sylwii Szymańskiej było pozyskanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W konsekwencji stwierdzić należy, że Paweł Gąsiorski w publikacji umieszczonej na blogu www.GminaBlachownia.pl podał nieprawdziwe informacje jakoby Sylwia Szymańska rzekomo chwaliła się wywalczeniem pieniędzy na przebudowę dróg. Nierzetelne informacje podawane przez oskarżonego są ukierunkowane na przedstawienie Sylwii Szymańskiej jako osoby, która przypisuje wyłącznie sobie sukcesy innych, co ma ewidentnie negatywny wydźwięk i zmierza do zdyskredytowania Jej osoby w oczach mieszkańców Gminy Blachownia. Paweł Gąsiorski celem zdyskredytowania Sylwii Szymańskiej w oczach mieszkańców Gminy wykorzystuje sytuację małoletnich dzieci, gra na wartościach, które są bliskie całej społeczności tj. dobru i zdrowiu najmłodszych. Publikacja na blogu oskarżonego ma więc wyjątkowo szkalujący i poniżający Sylwię Szymańską wydźwięk.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.