OŚWIADCZENIE BURMISTRZA BLACHOWNI

oswiadczenie

W nawiązaniu do artykułu zamieszczonego na stronie www.gminablachownia.pl oświadczam, że nigdy nie byłam karana prawomocnym wyrokiem sądu za jakiekolwiek przestępstwo popełnione umyślnie.

Jako burmistrzowi i Mieszkańcowi Blachowni jest mi przykro, że autor artykułu, udając zaangażowanie społeczne, a w rzeczywistości realizujący swoją „prywatną wojnę”, posuwa się do takich działań, aby zdyskredytować lokalny samorząd, Gminę, a przede wszystkim swoich sąsiadów – mieszańców Gminy Blachownia.

Jednocześnie informuję, że w trosce o dobre imię Gminy oraz Urzędu Burmistrza, kolejne tego rodzaju wpisy będą kierowane do odpowiednich organów śledczych w celu zbadania, czy nie mają znamion przestępstwa.

Sylwia Szymańska  Burmistrz Blachowni

PS. Osobiście współczuję Pani burmistrz jak Ona i jej rodzina jest bezpardonowo atakowana i szkalowana w imię, prawdopodobnie chęci, przejęcia władzy w Gminie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.