BURMISTRZ ODPISUJE M.IN. PANI PREMIER RP

Stanowisko burmistrza Blachowni w sprawie zbierania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOTOP. 

W połowie stycznia Pani Magdalena Maciążka, jako sołtys Łojek oraz prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Łojkowskiej, złożyła pismo do Pani Beaty Szydło, premiera rządu RP, skarżąc się m.in., że  władze Blachowni w sprawie próby otwarcia wspomnianego zakładu nie dostrzegają problemu i nie kwapią się, aby pomóc mieszkańcom. Pani Maciążka wysnuła daleko idącą myśl, że – Urząd Miejski w Blachowni nie współpracuje z organami pomocniczymi z Sołectwa Łojki i stara się sprawę jak najmocniej wyciszyć licząc, że mieszkańcy „odpuszczą”. 

Nie mam wątpliwości, nie tylko ja, że opinia publiczna Gminy miała zobaczyć, iż źle się dzieje w sołectwie, że swoje obowiązki musi porzucić nawet premier rządu, by ratować mieszkańców Łojek od niebezpiecznych odpadów (a przecież już niektórzy widzieli i pisali jak samochody do Łojek wiozły rtęć). Można zadać pytanie – kogo jeszcze wprowadzić w błąd byle tylko w złym świetle postawić władze Gminy? Burmistrz i radni nie kryli oburzenia taką postawą Pani sołtys.

Dlatego Pani Sylwia Szymańska odpowiedziała nie tylko Pani sołtys.

1

2

3

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.