WYRAZÓW WYBRAŁ NOWEGO SOŁTYSA

88 osób czyli 19 proc. uprawionych do głosowania, wybierało sołtysa Wyrazowa. Wybór nowego szefa sołectwa wiązało się ze śmiercią poprzedniego sołtysa Sebastiana Cierpiała, który zmarł w kwietniu br.

Jedyną zgłoszoną kandydatką na funkcję sołtysa była Olga Janas.


Wśród mieszkańców głosował też radny Krzysztof Czerwik.


W głosowaniu mieszkańcy na sołtysa jednomyślnie wybrali Panią Olgę, której serdecznie gratuluję.